1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Anunț Concurs

Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, scoate la concurs in data de 25.06.2014 un post de secretar cu studii superioare, ½ normă, pe o durată determinată de 36 de luni. Concursul va avea loc la sediul din strada AI Cuza nr.13, la ora 10,00 si va consta in doua probe: proba scrisa si proba practica

 • Conditii de ocupare a postului:
 • studii superioare
 • atribuții vizând evidența studenților la centrele teritoriale ID
 • Dosarul de concurs va cuprinde:

- cerere de inscriere la concurs

- copie legalizata de pe diploma de licenta

- copie CI

- adeverinta din care sa rezulte vechimea in munca

- cazier judiciar

- adeverinta medicala

Dosarele de concurs se vor depune pana pe data de 27 mai 2014 la secretariatul FEAA

Anexam bibliografia si tematica de concurs.

Tematica:

 1. Organizarea învăţământului superior
 2. Condiţii de admitere şi înscriere în învăţământul superior
 3. Durata şi modul de desfăşurare a studiilor
 4. Activitatea profesională a studenților
 5. Corespondență și lucrări de birou, arhivistică
 6. Cuantificarea și evaluarea activității studentului prin sistemul de credite transferabile
 7. Organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor
 8. Condiții de acceptare la studii în România a cetățenilor străini
 9. Regulamentul privind regimul actelor de studii în România
 10. Informatizarea muncii de birou
 11. Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor la Universitatea din Craiova (www.central.ucv.ro)
 12. Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor de licență la Universitatea din Craiova (www.central.ucv.ro)
 13. Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor de master la Universitatea din Craiova (www.central.ucv.ro)
 14. Regulament privind regimul actelor de studii în România
 15. Legea Educatiei Naționale nr.1/2011
 16. Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
 17. Carta Univeristăţii din Craiova (www.central.ucv.ro)
 18. Regulamentul privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior, aprobat prin OMECT nr. 2284/28.09.2007
 19. Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere
 20. Metodologia cadru privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor, OMEN nr.3545/15.04.2013
 21. Legea nr.16/1996, Legea arhivelor naționale, Nomenclator arhivistic – Universitatea din Craiova, aprobat de C.A./ 8.05.2013
 22. Management și comunicare, Mircea Zăvăleanu, vol.I – II, 2004, Editura Universitaria, Craiova
 23. Îndreptar ortografic, ortoepic și de punctuație, Ed. Academiei Române

Bibliografie:

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.