1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Comunicat de Presă

Lansare proiect grant

„Practicieni de succes în domeniul economic” ( cod contract: POSDRU/161/2.1/G/132900)

În urma semnării contractului de finanțare, în data de 29 aprilie 2014 a demarat implementarea proiectului grant „Practicieni de succes în domeniul economic”, proiect câştigat prin competiţie naţională în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranziția de la școală la viața activă”. Lansarea proiectului va avea loc luni, 19 mai 2014, ora 12.00, la Sala 228 a Universității din Craiova (str. A.I. Cuza, nr.13).

Bugetul total eligibil al proiectului este de1.976.502.40 lei, din care asistența financiară nerambursabilă aprobată este de 1.936.972.35 lei. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Durata de implementare a proiectului este de 16 luni, partenerii instituţionali în cadrul acestuia fiind Universitatea din Craiova (în calitate de lider de proiect) și AJOFM Dolj.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea aptitudinilor practice ale studenților economiști (ciclul licență și master) și creșterea nivelului de calificare al acestora prin corelarea cunoștiințelor teoretice acumulate cu activitatea practică specifică specializării, prin stagii de practică realizate în cadrul unui parteneriat între universități și mediul economico-social și orientarea și consilierea profesională a acestora pentru dezvoltarea carierei și a creșterii gradului de inserției pe piața muncii.

Proiectul își propune cinci obiective specifice: a) compatibilizarea, completarea și flexibilizarea cunoștintelor teoretice dobândite de 1000 de studenți (ciclul licență și master) ai Universității din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor cu cerințele și nevoile practice ale domeniului de activitate spre care se vor îndrepta după absolvire; b) Consilierea profesională a 800 de studenti (ciclul licenta si master), orientarea lor spre activitati pentru care au reale aptitudini, conștientizarea valorii personale pe piața forței de muncă, de maniera să permită o decizie informată a acestora cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor sau posibilitatea de a ocupa un loc de muncă; c) Optimizarea relației între mediul academic și mediul practic cu scopul permanenței adaptări a curriculei la cerințele și nevoile acestui mediu și realizarea unei tranziții mai ușoare de la școală la viața activă pentru viitori absolvenți; d) Acomodarea a celor 1000 de studenți (ciclul licență și master) cu mediul viitoarei activități practice, ceea ce va conduce la o mai facilă inserție a acestora pe piața muncii;e) Conștientizarea studenților (ciclul licență și master) privind importanța activității de consiliere și orientare a lor în funcție de aptitudinile reale, pentru creșterea calității și productivității muncii.

Grupul ţintă din cadrul proiectului este format din 1000 de studenți și masteranzi ai Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, din cadrul Universității din Craiova.

Studenții și masteranzii vor beneficia de stagii de practică în cadrul centrelor cu care Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor are încheiate convenții, de subvenții în valoare de 200 de lei de persoană, de un număr de 20 de premii a câte 1500 de lei, dar și de activități de consiliere profesională, orientarea lor spre activitati pentru care au reale aptitudini, conștientizarea valorii personale pe piața forței de muncă.

Persoană de contact:

Conf. univ. dr. Roxana Bădîrcea, Responsabil informare și publicitate

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon:0724228821

 

Materiale pentru descarcat

Afis proiect

Agenda Conferinta lansare

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.