1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Admiterea la Scoala Doctorală de Științe Economice - 2017

Sesiunea Septembrie 2017

 

In cadrul Universității din Craiova, perioada de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de doctorat este 4 - 11 septembrie 2017.

Perioada desfășurării colocviilor de admitere la studii universitare de doctorat este 14 – 25 septembrie 2017

Afișarea rezultatelor: 26.09.2017

Inregistrarea și rezolvarea contestațiilor (în cazul în care există probe scrise de specialitate);

Înmatricularea la studii: 1.10.2017

 

         La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii 84/1995 şi absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de masterat organizate conform Legii nr. 288/2004.

         Media de absolvire trebuie să fie cel puţin 8 (opt), calculată astfel:

 1. pentru candidaţii absolvenţi de studii universitare de lungă durată, conform Legii 84/1995, se va considera media aritmetică dintre media anilor de studii şi media de la licenţă/proiect;
 1. pentru candidaţii absolvenţi de studii universitare de lungă durată care au masterat şi pentru candidaţii cu diplomă de master, absolvenţi ai ciclului de studii universitare de masterat organizate conform Legii 288/2004, se va considera media aritmetică dintre media anilor de studii (master) şi nota de la Disertaţie.
 1. Media de absolvire a studiilor de licență sau de master poate scădea la 7 (șapte) dacă un candidat face dovada că de la finalizarea ultimului ciclu de studii universitare absolvite și până la inscrierea la colocviul de admitere la studii doctorale a desfășurat o activitate de cercetare științifică susținută în domeniul de doctorat în care dorește să se înscrie, activitate ce rezultă din CV-ul și lista de lucrări științifice ale candidatului. In acest caz, cererea de înscriere la colocviul de admitere la studii doctorale trebuie avizată în prealabil de către Consiliul Școlii Doctorale în funcție de Domeniul în care dorește să se înscrie pentru colocviu, după analizarea datelor din CV-ul candidatului, din lista de lucrări științifice precum și a lucrărilor științifice prezentate în format pdf.

Candidaţii trebuie să prezinte la dosarul de înscriere, obligatoriu, certificatul de atestare pentru cunoaşterea unei limbi de mare circulaţie internațională (engleză, franceză, germană, italiană) străine - certificatul de competență lingvistică.

Certificatul de competență lingvistică se obține de la Centrul de Limbi Moderne “Interlingua” al Facultatii de Litere din cadrul Universitătii din Craiova, în urma promovării unui test de cunoaștere a limbii străine respective.

Solicitarea de obținere a certificatului se depune la Secretariatul Facultății de Litere, în perioada de înscriere la colocviu, 4 – 11 septembrie 2017.

Testarea poate avea loc in aceeași zi.

Orarul de primire a cererilor si de examinare a candidaților este: 4 – 11 septembrie, între orele 9,00 – 12,00.

Nu au nevoie de certificate de competență lingvistică următoarele categorii de candidați:

 • Candidații care au diploma de licența sau de master pe o specializare într-o limbă de largă circulație internațională;
 • Candidații care au diploma de licență sau de master obținută într-o țară a Uniunii Europene dacă limba de predare a fost o limbă de circulație internațională (Diploma astfel obținută trebuie să fie echivalată la CNRED – Ministerul Educației Naționale)

Calendarul admiterii la studii universitare de doctorat in anul universitar 2017 - 2018

 • Perioada înscrierii la colocviul de admitere: 4 – 11 septembrie 2017;
 • Perioada colocviilor de admitere la doctorat: 14 – 25 septembrie 2017;
 • Afișarea rezultatelor: 26 septembrie 2017
 • Inregistrarea și rezolvarea contestațiilor (în cazul în care există și probe scrise de specialitate): 27 septembrie 2017
 • Afișarea rezultatelor finale la colocviul de admitere la doctorat – 28 septembrie 2017

ACTELE NECESARE înscrierii la concursul de admitere la doctorat, 2017

 

 1. Cerere tip de înscriere (se pune la dispoziţie de către Serviciul Doctorat);
 2. Fişa de înscriere (se pune la dispoziţie de către Serviciul Doctorat)*;
 3. Copie după certificatul de naştere;
 4. Copie xerox după cartea / buletinul de identitate;
 5. Copie după certificatul de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul);
 6. Copie după Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia;
 7. Copie după Diploma de licenţă sau echivalentul acesteia;
 8. Copie după suplimentul la diploma/ foaia matricolă;
 9. Copie după diploma de master (dacă este cazul);
 10. Copie după supliment la diploma de master / Foaie matricolă
 11. Curriculum vitae
 12. Listă de lucrări ştiinţifice publicate sau comunicate;
 13. Atestat de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană, italiană) – Examenul de competenţă lingvistică se susţine la Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova abilitată să elibereze certificate de competenţă lingvistică. Perioada de obținere a atestatului este 4 – 11 septembrie 2017, între orele 9,00 – 12,00 de la Secretariatul Facultății de Litere)
 14. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere în copie şi în original
 15. Un dosar plic de culoare albă.

NOTĂ:

Autentificarea documentelor aflate în copie la dosarul de inscriere se va face în momentul depunerii dosarului de înscriere, pe baza prezentării documentelor originale de către candidat.

 

Documente utile

Propuneri pentru temele de cercetare doctorala 2017-2018

Metodologia admiterii la Doctorat (Monitorul Oficial)

Regulament Admitere 2017-2018 - Universitatea din Craiova

Share

Utilizam fisiere de tip cookie pentru a va oferi o experienta de navigare cat mai buna, prin personalizarea continutului si pentru a analiza traficul website-ului. Prin continuarea navigarii pe website-ul nostru, sunteti de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.Sunt de acord