Tematica probei practice de concurs - Postul 34: Asistent

Pentru Proba practică aferentă concursului de ocupare a postului pozitia 34 Asistent din cadrul Departamentului 18 Management Marketing Administrarea Afacerilor, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, ce are prevăzute în structură disciplinele:

  • Management,
  • Managementul serviciilor,
  • Etica în afaceri,
  • Economia serviciilor

comisia de concurs a stabilit  din tematica afișată, următorul subiect:

Probleme etice privind relația dintre organizații și consumatori

Proba se va susține în data de 26.06.2018, ora 16,00, sala 233B Universitatea din Craiova.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.