1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

MĂSURI DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII SECRETARIATULUI PENTRU PREVENIREA ȘI CONTROLUL RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUSULUI

Având în vedere necesitatea instituirii unor măsuri de prevenire și control a răspândirii coronavirusului și pentru o bună desfășurare a activității secretariatelor Universității din Craiova cu studenții și publicul, vă transmitem următoarele precizări cu privire la organizarea și desfășurarea activității de secretariat la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor:

  1. Activitatea cu studenții și publicul se va desfășura cu preponderență electronic/telefonic astfel:
    1. Telefonic la nr. 0251 411317
    2. Electronic, la următoarele adrese, în funcție de specializarea la care este înmatriculat studentul:

Adrese mail pentru Ciclul I Licență

Specializare

ZI/

ID

Adresa de mail la care se transmit solicitările

● Economia comerțului, turismului și serviciilor ● Finanțe și bănci

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Contabilitate și informatica de gestiune ● Informatica economică ● Marketing

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Management ● Statistica și previziune economică

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Economie și afaceri internaționale  ZI  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Economie și afaceri internaționale   (în limba engleză)

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Contabilitate și informatica de gestiune ● Finanțe și bănci   ● Management

ID

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Adrese mail pentru Ciclul I Licență -  Dr. Tr. Severin

● Contabilitate și informatica de gestiune ● Finanțe și bănci   ● Management ● Administrarea Afacerilor

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adrese mail pentru Ciclul II Master

Specializare

Adresa de mail la care se transmit solicitările

● Audit și consultanță în afaceri ● Contabilitate și raportări financiare conforme cu standardele internaționale ● Economie și afaceri europene ● Economie și administrarea afacerilor internaționale în limba engleză ● Managementul organizațiilor publice

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Analiza și evaluarea financiară a organizațiilor ● Managementul afacerilor electronice ● Marketing și comunicare în afaceri ● Managementul resurselor umane

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Finanțe și administrarea afacerilor ● Managementul afacerilor

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Adrese mail pentru Ciclul II Master Dr. Tr. Severin

 

● Managementul organizatiei ● Management contabil, expertiză și audit ● Administrarea Afacerilor în comerț, turism si servicii

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  1. Pentru activitățile care nu se pot desfășura electronic și este necesară deplasarea solicitanților (acte de studii în original) aceștia vor fi primiți numai pe bază de programare pe mail sau telefonic. Data și ora programării vor fi respectate, iar accesul în instituție este permis doar solicitantului care are programare (acesta nu va fi însoțit de alte persoane). Pentru a i se permite accesul, acesta va purta obligatoriu mască și va prezenta actul de identitate persoanei special desemnate pentru verificare la intrarea în instituție.
  1. Cererile pentru restanțe se vor depune numai electonic la adresele indicate mai sus, cu minim 3 zile lucrătoare înainte de data la care se solicită susținerea examenului. Cererile vor fi obligatoriu însoțite de documentul care dovedeste plata restanței. Pentru aceste cereri se va utiliza modelul aflat pe site-ul FEAA (DESCĂRCARE Formular 1 – Cerere susținere examen restant).

Plata taxelor se va efectua prin una din următoarele modalități (de preferat virament bancar):

  1. virament bancar în contul Universității din Craiova, ținând cont de specificațiile următoare:

Titular cont: Universitatea din Craiova

C.I.F. 4553380

IBAN: RO48BRDE170SV46910431700 (RON)

Mențiune: ,,plată taxă școlarizare/taxă reînmatriculare/restanta nume și prenume, CNP, facultate”;

2. numerar la Casieria Centrala a Universității din Craiova, str.Libertății nr.19

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.