1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Admiterea la Scoala Doctorală de Științe Economice - 2020

ADMITEREA LA DOCTORAT

Regulamentul de admitere al UCV

 

Sesiunea Septembrie 2020

 

In cadrul Universității din Craiova, perioada de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de doctorat este 3 - 11 septembrie 2020 (în zilele lucrătoare).

Perioada desfășurării colocviilor de admitere la studii universitare de doctorat este 12– 22 septembrie 2020.

Afișarea rezultatelor: 23.09.2020

Inregistrarea și rezolvarea contestațiilor (în cazul în care există probe scrise de specialitate): 24 - 25 septembrie

 

Afișarea rezultatelor finale: 30 septembrie 2020

Înmatricularea la studii: 1.10.2020

            Candidaţii trebuie să prezinte la dosarul de înscriere, obligatoriu, certificatul de atestare pentru cunoaşterea unei limbi străine de mare circulaţie internațională (engleză, franceză, germană, italiană) - certificatul de competență lingvistică.

Certificatul de competență lingvistică se obține de la Centrul de Limbi Moderne “Interlingua” al Facultatii de Litere din cadrul Universitătii din Craiova, în urma promovării unui test de cunoaștere a limbii străine respective.

Solicitarea de obținere a certificatului se depune la Secretariatul Facultății de Litere, în perioada de înscriere la colocviu, 3 – 11 septembrie 2020.

Testarea poate avea loc in aceeași zi.

Orarul de primire a cererilor si de examinare a candidaților este: 3 – 11 septembrie, între orele 9,00 – 12,00.

Nu au nevoie de certificate de competență lingvistică următoarele categorii de candidați:

 • Candidații care au diploma de licența sau de master pe o specializare într-o limbă de largă circulație internațională;
 • Candidații care au diploma de licență sau de master obținută într-o țară a Uniunii Europene dacă limba de predare a fost o limbă de circulație internațională (Diploma astfel obținută trebuie să fie echivalată la CNRED – Ministerul Educației Naționale).

Pentru cetățenii care nu sunt din Uniunea Europeană, perioada de depunere a dosarelor la Universitatea din Craiova, în vederea obținerii Scrisorilor de Acceptare la studii, eliberate de MEN, este 10 iunie – 22 iulie 2020.

Calendarul admiterii la studii pentru candidații străini este același ca și pentru candidații români.

 

ACTELE NECESARE

Înscrierii la concursul de admitere la doctorat, Sesiunea Septembrie 2020

 1. Cerere tip de înscriere (se pune la dispoziţie de către Serviciul Doctorat);
 2. Fişa de înscriere (se pune la dispoziţie de către Serviciul Doctorat)*;
 3. Copie după certificatul de naştere;
 4. Copie xerox după cartea / buletinul de identitate;
 5. Copie legalizată după certificatul de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul);
 6. Copie după Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia;
 7. Copie după Diploma de licenţă sau echivalentul acesteia;
 8. Copie după suplimentul la diplomă / foaia matricolă;
 9. Copie după diploma de master (dacă este cazul);
 10. Copie după supliment la diploma de master / Foaie matricolă;
 11. Curriculum vitae;
 12. Listă de lucrări ştiinţifice publicate sau comunicate;
 13. Atestat de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană, italiană) – Examenul de competenţă lingvistică se susţine la Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova abilitată să elibereze certificate de competenţă lingvistică. Perioada de obținere a atestatului este 3 – 11 septembrie 2020, între orele 9,00 – 12,00 de la Secretariatul Facultății de Litere);
 14. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere în copie şi în original
 15. Un dosar plic de culoare albă.

* Autentificarea documentelor aflate în copie la dosarul de inscriere se va face în momentul depunerii dosarului de înscriere, pe baza prezentării documentelor originale de către candidat.

 

Documente utile

Propuneri pentru temele de cercetare doctorala 2020-2021

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.