1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Informații examen de finalizare studii (licență/disertație)

 1. Studii universitare de licență

Studentul:

- incarcă in Evidenta Studentilor lucrarea in format .pdf, până cel mai târziu 22 iunie 2020;

- după validarea lucrării de către cadrul didactic, studenții vor transmite electronic la adresele de mail comunicate de facultate, până pe 23 iunie 2020 următoarele documente semnate și scanate, într-un singur fișier pdf. intitulat NUME_STUDENT_PROGRAM DE STUDII_ZI(ID)_2020:

 •   Cererea pentru înscrierea la examenul de licență sau disertație;
 •   Declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării.

         Aceste documente se găsesc la adresa: http://feaa.ucv.ro/one/images/docs/2019-2020/Admitere/Licenta/Cerere_inscriere_licenta_si_Declaratie_originalitate_lucrare.pdf 

  

    Coordonatorul științific al lucrării de licență:

valideaza lucrarea de licență din Evidenta Studentilor, până cel târziu 23 iunie 2020;

- elaboreaza Referatul de apreciere asupra lucrarii de licenta (http://feaa.ucv.ro/one/images/docs/2014-2015/formulare/Referat_licenta.pdf   

trimite catre secretariatul FEAA, până cel târziu 26 iunie 2020, pe adresa de e-mail alocata programului de studii la care este inmatriculat studentul, in fisiere separate: 

 • Lucrarea de licență descarcată (pdf.) din Evidenta studentilor; 
 • Referatul de apreciere semnat, scanat, format .pdf.

Adrese mail pentru Ciclul I Licență

 

Specializare

ZI/

ID

Adresa de mail la care se transmit solicitările

● Economia comerțului, turismului și serviciilor

● Finanțe și bănci

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Contabilitate și informatica de gestiune

● Informatica economică

● Marketing

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Management

● Economie și afaceri internaționale

● Statistica și previziune economică

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Economie și afaceri internaționale (în limba engleză)

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Administrarea afacerilor (Drobeta Turnu-Severin)

● Contabilitate și informatica de gestiune (Drobeta Turnu-Severin)

● Finante si banci (Drobeta Turnu-Severin)

● Management (Drobeta Turnu-Severin)

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Contabilitate și informatica de gestiune

● Finanțe și bănci  

● Management

ID

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 1. Studii universitare de Master

    Studentul:

- incarcă in Evidenta Studentilor lucrarea in format .pdf, până cel mai târziu 24 iunie 2020;

- după validarea lucrării de către cadrul didactic, studenții vor transmite electronic la adresele de mail comunicate de facultate, până pe 25 iunie 2020, următoarele documente semnate și scanate,într-un singur fișier pdf. intitulat NUME_STUDENT_PROGRAM DE STUDII_2020:

 •   Cererea pentru înscrierea la examenul de licență sau disertație;
 •   Declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării.

         Aceste documente se găsesc la adresa: http://feaa.ucv.ro/one/images/docs/2019-2020/Admitere/Master/Cerere_inscriere_disertatie_si_Declaratie_originalitate_lucrare.pdf);

  

    Coordonatorul științific al lucrării de disertație:

valideaza lucrarea de disertatie din Evidenta Studentilor, până cel târziu  25 iunie 2020;

- elaboreaza Referatul de apreciere asupra lucrarii de licenta/disertatie (http://feaa.ucv.ro/one/images/docs/2013-2014/Master/Referat_disertatie.pdf)

trimite catre secretariatul FEAA, până cel târziu 26 iunie 2020, pe adresa de e-mail alocata programului de studii la care este inmatriculat studentul, in fisiere separate: 

 • Lucrarea de licenta/disertatie descarcata (pdf.) din Evidenta studentilor; 
 •  Referatul de apreciere semnat, scanat, format .pdf.

 

Adrese mail pentru Ciclul II Master

Specializare

Adresa de mail la care se transmit solicitările

● Audit și consultanță în afaceri

● Contabilitate și raportări financiare conforme cu standardele internaționale

● Economie și afaceri europene

● Economie și administrarea afacerilor internaționale în limba engleză

● Managementul organizațiilor publice

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Analiza și evaluarea financiară a organizațiilor

● Managementul afacerilor electronice

● Marketing și comunicare în afaceri

● Managementul resurselor umane

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Finanțe și administrarea afacerilor

● Managementul afacerilor

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Management contabil, expertiză și audit (Drobeta Turnu-Severin)

● Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii (Drobeta Turnu-Severin)

● Managementul organizației (Drobeta Turnu-Severin) 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.