1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Examene Licență și disertație - sesiunea Septembrie 2021

În atenția absolvenților care solicită susținerea examenului de licență/disertație în sesiunea Septembrie 2021

Examenul de finalizare a studiilor din sesiunea septembrie 2021 se va desfășura în perioada 11 – 12 septembrie 2021.

  • 11 septembrie 2021 – Disertație
  • 12 septembrie 2021 – Examen Licență

Înscrierea se va face în perioada 1-6 septembrie 2021

Pentru a se înscrie la examenul de licență:

  • candidații vor încarca pe platforma Evidenta studentilor lucrarea in fomat .pdf pînă la data de 6 septembrie 2021;
  • după validarea lucrării de către cadrul didactic, studenții vor trimite electronic la adresele de e-mail disponibile pe site-ul facultății pentru fiecare program de studii, următoarele:

- Cererea pentru înscrierea la examenul de licență completată de student și Declarația pe propria răspundere privind originalitatea lucrării, semnate și scanate în format PDF (formulare disponibile pe site-ul facultății la adresa http://feaa.ucv.ro/) într-un singur fișier, intitulat

NUME_STUDENT_PROGRAM DE STUDII_ZI(ID)_2021.

  • după validarea lucrării, cadrul didactic va elabora Referatul de apreciere asupra lucrării de licență.

Notă: Se pot prezenta la examenul de licență din sesiunea septembrie 2021 doar absolvenții/studenții care promovează toate examenele din planul de învățământ pâna la data de 5 septembrie 2021.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.