1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Selecție ERASMUS+ Mobilități Studenți 2021 - 2022 semestrul II

Selecție ERASMUS+ Mobilități Studenți 2021 - 2022 semestrul II

În perioada 20.10 – 27.10.2021, FEAA va organiza o nouă selecție pentru mobilități ERASMUS+ Studii / Plasament Studenți licență /master / doctorat.

Granturile ERASMUS+ acordate studenților au la bază un concurs de selecție semestrial, organizat la nivel de facultate.

Read more...

PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE CONTINUĂ

PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE CONTINUĂ

CALENDAR DESFĂȘURARE CURSURI POSTUNIVERSITARE

MANAGEMENTUL PROIECTELOR ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, 30 ECTS

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT, 60 ECTS

Read more...

Utilizare platforme On-Line la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Craiova

Utilizare platforme On-Line la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Craiova

Utilizare platforme On-Line la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Craiova

În cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor Craiova există două platforme online.

Read more...

Competitiveness and stability in the knowledge-based economy

Competitiveness and stability in the knowledge-based economy

 Organized by The University of Craiova, Faculty of Economics and Business Administration and Constantin Botea Foundation together with its partners: AFER Romania; Doctoral School in Economic Sciences, University of Craiova; LUMEN Publishing; Global Corporate Governance Institute; University of Studies ”Carlo Bo”, Urbino, Italy; Burgas Free University, Burgas, Bulgaria; Riga Technical University, Riga, Latvia; Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale, Turkey.

Read more...

Competitiveness and Stability in the Knowledge-Based Economy
Read more...

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2021-2022

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2021-2022

MULT SUCCES TUTUROR STUDENȚILOR ȘI CADRELOR DIDACTICE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

Read more...
Previous
Next

Anunț burse sociale / Ajutor social ocazional

Referitor la acordarea BURSELOR SOCIALE / AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL, pentru sem.I, anul universitar 2021/2022, vă comunicăm următoarele:

          - Dosarele pentru obținerea bursei sociale/ajutor social ocazional, pentru semestrul I, anul universitar 2021/2022, se vor transmite on-line, până la data de 26 octombrie, la secretariatul facultății, urmând ca, după verificarea documentelor, dosarele cu documentele originale să fie transmise prin poștă, pe adresa facultății, până pe data de 1 noiembrie a.c.

          În acest sens, vă rugăm să urmăriți informațiile afișate pe site-ul facultății referitoare la:

          - Regulamentul de burse (2019);               

          -adresa/adresele de e-mail pe care se vor transmite dosarele de bursă;

          - termenul de transmitere a documentelor on-line la secretariatul facultății: 6-26 octombrie 2021;

          - termenul de transmitere a dosarelor, în original, prin poștă, este data de 1 noiembrie 2021 (data poștei); dosarele cu documentele în original, netransmise prin poștă până la acest termen nu vor fi aprobate de comisia de burse.

          - lista completă a documentelor necesare (conform art.10 și 11 pentru bursa socială și art.12 pentru bursa de ajutor social ocazional, din Regulamentul de burse);

        - Anexa 4 - LISTA DOCUMENTELOR DEPUSE PENTRU BURSA SOCIALA/BURSA SOCIALA OCAZIONALĂ

          - modelul de cerere și de declarație ce urmează să fie completate și semnate de studenți pentru Bursa socială.

 - modelul de cerere și de declarație ce urmează să fie completate și semnate de studenți pentru Ajutorul social Ocazional.

          - pentru calculul bursei sociale/ajutor social ocazional, pentru semestrul I, anul universitar 2021/2022, salariul minim net pe economie este 1386 lei/lună (se vor lua în calcul veniturile de pe lunile iulie, august, septembrie 2021).

          Secretariatul facultății va verifica documentele din dosarele electronice, pe măsură ce acestea sunt primite pe mail.

          După verificare dosarul va primi un număr de înregistrare.

          Studentul va primi în termen de 24 ore (nu se iau în calcul zilele de sâmbătă și duminică și sărbătorile legale) un mail de confirmare a dosarului, cu numărul de înregistrare și cu mențiunea: documentație completă/incompletă.  În mailul de confirmare se va specifica și că dosarul cu toate documentele în original, numerotate și cu un opis al acestora, va fi transmis prin poștă, pe adresa secretariatului facultății, până pe data de 1 noiembrie a.c.

                    În cazul în care dosarul nu este complet se vor specifica neconformitățile (ce documente lipsesc sau ce documente trebuie retransmise, precum și că nu se acceptă completarea cu documentele lipsă/incorecte după data de 26 octombrie a.c. Pentru studenții care nu respectă termenele de depunere sau nu completează dosarele cu documetele solicitate până la data specificată dosarele transmise nu se pot lua în calcul pentru acordarea burselor

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.