1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Formulare studenti

www.euro200.ro

PROGRAMUL “EURO 200”

(ajutor financiar destinat achizitionarii unui calculator personal nou)

 

     Studentii interesati de obtinerea unui ajutor financiar de 200 EUR (bon valoric) destinat achizitionarii unui calculator (Legea nr.269/2004 si HG nr. 1294/2004) pot depune dosarul la secretariatul facultatii de care apartin. Dosarul trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu:

- cerere tip - Descărcați aici documentul MS Word;

- actul de identitate al studentului care aplica (original si copie) ;

- copii ale actelor de identitate sau ale certificatelor de nastere ale celorlalti membrii ai familiei;

- adeverinta de la unitatile/institutiile de invatamant din care sa rezulte calitatea de elev sau student a celorlalti frati/surori;

- acte doveditoare, in original, privind veniturile brute ale membrilor familiei in luna precedenta depunerii cererii, respectiv MARTIE 2020 (adeverinte salariu, cupoane pensii, certificate fiscale, adeverinte cu veniturile agricole);

- declaratii notariale de venituri pentru membrii de familie care nu realizeaza nici un venit;

- declaratia pe propria raspundere a studentului, autentificata de notar, in sensul ca venitul brut lunar pe membru de familie se incadreaza in plafonul prevazut (250 lei) si ca dispune de diferenta de bani pentru achizitionarea unui calculator cu o configuratie minima standard;

- adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant (facultate) din care sa rezulte ca studentul a promovat minimum 45 de credite in anul universitar anterior depunerii cererii, cu exceptia studentilor din anul I, pentru care se va elibera doar o adeverinta din care sa rezulte calitatea de student;

-ancheta sociala, emisa de autoritatile locale abilitate pentru verificarea veridicitatii declaratiilor de venit si a celor referitoare la bunurile familiei.

La depunerea dosarului secretariatul facultatii îi va elibera studentului un document care sa ateste primirea dosarului. În cazul în care în termen de 48 de ore lucratoare de la transmiterea documentelor la adresa menționată studentul nu primește răspuns cu nr. de înregistrare vă rugăm să ne contactați telefonic la nr.0251411317.

IMPORTANT:

         - toate actele vor fi scanate și depuse prin poșta electronică la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

         - documentele scanate depuse electronic vor fi verificate și certificate cu originalele la momentul depunerii actelor originalelor, după ridicarea stării de urgență;

         - varsta maxima admisa a studentului: pana la 26 ani;

         - venitul brut/membru de familie: maxim 250 lei;

         - ajutorul se acorda o singura data in cadrul unei familii;

TERMEN DE DEPUNERE ACTE 16 APRILIE 2020

        

 

Metodologia privind procedura de atribuire a Taberelor studențești pentru anul 2018 se poate descărca de aici.

Anexa 4 - Cerere individuală pentru ocuparea unui loc în cadrul Programului Naţional „Tabere Studenţeşti 2018 ”

Precizări privind transmiterea cererilor privind ocuparea unui loc gratuit în cadrul Programului Național "Tabere Studențești"

Referitor la cele 3 modalități de depunere a cererilor facem următoarele precizări:

1. Primirea cererilor la secretariatul facultății se face în zilele de lucru cu publicul, în perioada 24 aprilie-22 mai 2018:

            Luni, Marți, Miercuri, Joi - Orele 8:00-11:00, 14:00-15:00

Cererea Tip se va găsi pentru completare în Secretariatul Facultății

2. Transmiterea cererii tip (Anexa 4) din metodologia afișată pe pagina web a facultății, la nr. de fax 0351-403175

3. Transmiterea cererii tip (Anexa 4) din metodologia afișată pe pagina web a facultății, la adresa de mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

În cazul în care se optează pentru transmiterea cererii prin fax sau mail studentul este obligat să sune la tel. 0251-411317 pentru confirmarea primirii și pentru comunicarea nr. de înregistrare. Contestațiile ulterioare pentru cereri la care deponentul nu cunoaște nr. de înregistrare nu pot fi luate în considerare.

Precizari:
 • Prin cazuri sociale se inteleg: studentii orfani de ambii parinti, cei proveniti din casele de copii sau plasament familial, romi, absolventi ai liceelor din mediul rural sau din orase cu mai putin de 10.000 de locuitori si cei care beneficiaza de burse sociale reprezentand maxim 20% din locurile repartizate universitatii;
 • Comisia de selectie este formata din: decan - prof.dr. Nicolae Sichigea, prodecan - conf. dr. Anca Mehedintu, stud. Andreea Vraciu; 
 • Selectia studentilor beneficiari va avea loc: marti, 5 iunie 2018, ora 10.00, sala 228.

Calendar "Tabere studențești":

 • 24 aprilie - 22 mai 2018 - depunerea cererilor de solicitare a unui loc de tabără
 • 28 mai 2018 - afișarea Listelor cu studenții înscriși pentru locurile de tabără
 • 11 iunie 2018 - afișarea Listelor cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără
 • 11-13 iunie 2018 - depunerea contestațiilor
 • 13 iunie 2018 - soluționarea contestațiilor
 • 15 iunie 2018 - afișarea Listelor finale cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără
 • 21 - 22 iunie 2018 - distribuirea locurilor de tabără, în ordinea listelor finale. Studenții selectați vor avea asupra lor carnetul de student, vizat la zi, și CI/BI/pașaport (original și copie). Urmează a se stabili și comunica ziua, ora și locul întâlnirii.  
 • 26 iunie 2018 - afișarea Listelor de studenți beneficiari ai taberelor, precum și locațiile și perioadele

Dreptul de a beneficia de un loc de tabără este netransmisibil.

Barem FEAA pentru repartizarea locurilor în Taberele studențești

Repartizare locuri tabere studențești anul universitar 2017-2018

Listă cereri

Proces verbal de selecție a studenților beneficiari de tabere

Precizari contestații:

Se pot depune contestații privind selecția beneficiarilor locurilor de tabără, până la data de 13 iunie 2018, prin două modalități:

 • personal la Secretariatul FEAA
 • în format electronic, pe adresa de mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lista finală cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără

Distribuirea locurilor de tabără va avea loc vineri, 22 iunie 2018, ora 14.00, sala 228, Clădirea centrală a Universității din Craiova. Studenții selectați vor avea asupra lor carnetul de student, vizat la zi, și CI/BI/pașaport (original și copie). 

Repartizare locuri de tabără (serii și locații)

Repartizarea locurilor de tabără pe studenți beneficiari

Dispoziții finale:

 

 

Metodologia privind procedura de atribuire a Taberelor studențești pentru anul 2017 se poate descărca de aici.

Anexa 4 - Cerere individuală pentru ocuparea unui loc în cadrul Programului Naţional „Tabere Studenţeşti 2017 ”

Precizări privind transmiterea cererilor privind ocuparea unui loc gratuit în cadrul Programului Național "Tabere Studențești"

Referitor la cele 3 modalități de depunere a cererilor facem următoarele precizări:

1. Primirea cererilor la secretariatul facultății se face în zilele de lucru cu publicul, în perioada 24 aprilie-22 mai 2017:

            Luni, Marți, Miercuri, Joi - Orele 8:00-11:00, 14:00-15:00

Cererea Tip se va găsi pentru completare în Secretariatul Facultății

2. Transmiterea cererii tip (Anexa 4) din metodologia afișată pe pagina web a facultății, la nr. de fax 0351-403175

3. Transmiterea cererii tip (Anexa 4) din metodologia afișată pe pagina web a facultății, la adresa de mail:

 

În cazul în care se optează pentru transmiterea cererii prin fax sau mail studentul este obligat să sune la tel. 0251-411317 pentru confirmarea primirii și pentru comunicarea nr. de înregistrare. Contestațiile ulterioare pentru cereri la care deponentul nu cunoaște nr. de înregistrare nu pot fi luate în considerare.

Precizari:
 • Prin cazuri sociale se inteleg: studentii orfani de ambii parinti, cei proveniti din casele de copii sau plasament familial, romi, absolventi ai liceelor din mediul rural sau din orase cu mai putin de 10.000 de locuitori si cei care beneficiaza de burse sociale reprezentand maxim 20% din locurile repartizate universitatii;
 • Comisia de selectie este formata din: decan - prof.dr. Nicolae Sichigea, prodecan - conf. dr. Anca Mehedintu, stud. Andreea Vraciu; 
 • Selectia studentilor beneficiari va avea loc: marti, 6 iunie 2017, ora 10.00, sala 228.

Calendar "Tabere studențești":

 • 24 aprilie - 22 mai 2017 - depunerea cererilor de solicitare a unui loc de tabără
 • 27 mai 2017 - afișarea Listelor cu studenții înscriși pentru locurile de tabără
 • 09 iunie 2017 - afișarea Listelor cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără
 • 09-11 iunie 2017 - depunerea contestațiilor
 • 13 iunie 2017 - soluționarea contestațiilor
 • 16 iunie 2017 - afișarea Listelor finale cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără
 • 21 - 23 iunie 2017 - distribuirea locurilor de tabără, în ordinea listelor finale. Studenții selectați vor avea asupra lor carnetul de student, vizat la zi, și CI/BI/pașaport (original și copie). Urmează a se stabili și comunica ziua, ora și locul întâlnirii.  
 • 26 iunie 2017 - afișarea Listelor de studenți beneficiari ai taberelor, precum și locațiile și perioadele

Dreptul de a beneficia de un loc de tabără este netransmisibil.

Regulament General Tabere Studentesti 2017

Barem FEAA pentru repartizarea locurilor în Taberele studențești

Listă cereri

Proces verbal de selecție a studenților beneficiari de tabere

Precizari contestații:

Se pot depune contestații privind selecția beneficiarilor locurilor de tabără, până la data de 12 iunie 2017, prin două modalități:

 • personal la Secretariatul FEAA
 • în format electronic, pe adresa de mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lista finală cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără

Distribuirea locurilor de tabără va avea loc joi, 22 iunie 2017, ora 12.30, sala 228, Clădirea centrală a Universității din Craiova. Studenții selectați vor avea asupra lor carnetul de student, vizat la zi, și CI/BI/pașaport (original și copie). Sunt invitați să participe și studenții de pe listele de rezervă.

Repartizare locuri de tabără (serii și locații)

Repartizarea locurilor de tabără pe studenți beneficiari

Dispoziții finale:

 

În atenția absolvenților promoției 2016 LICENȚA ȘI MASTER

Cu ocazia festivităților prilejuite de aniversarea a 70 de ani de la înființarea Universității din Craiova, diplomele absolvenților promoția 2016 (licență și masterat) vor fi eliberate în cadru festiv. Pentru pregătirea acestora, vă rugăm să depuneți la secretariatul facultății, pana la data de 10 martie 2017, următoarele:

ABSOLVENȚI 2016 CICLUL I LICENȚA

 1. Cerere tip (feaa.ucv.ro la secțiunea Studenti – Servicii generale studenți) ; -sau de aici
 2. Copie Certificat de naștere (copia va simpla, nu legalizată);
 3. 2 fotografii color, pe hârtie fotografică, recent realizate, identice, dimensiunea 3/4 (fotografiile vor fi tăiate individual și pe verso al fiecărei foto se va scrie numele și prenumele și prescurtat specializarea).

ABSOLVENȚI 2016 CICLUL II MASTER

 1. Cerere tip feaa.ucv.ro la secțiunea Studenti – Servicii generale studenți); -sau de aici
 2. Copie Certificat de naștere (copia va simpla, nu legalizată);

NOTA: Tipizatul actului de studii eliberat absolvenților ciclului II Master, promoția 2016 școlarizați cf. Legii 1/2011 nu prevede fotografie

Metodologia privind procedura de atribuire a Taberelor studențești pentru anul 2016 se poate descărca de aici.

Anexa 4 - Cerere individuală pentru ocuparea unui loc în cadrul Programului Naţional „Tabere Studenţeşti 2016 ”

Precizări privind transmiterea cererilor privind ocuparea unui loc gratuit în cadrul Programului Național "Tabere Studențești"

Referitor la cele 3 modalități de depunere a cererilor facem urmatoarele precizari:

1. Primirea cererilor la secretariatul facultății se face în zilele de lucru cu publicul, în perioada 10-22 mai 2016:

            Luni, Marți, Miercuri, Joi - Orele 8:00-11:00, 14:00-15:00

2. Transmiterea cererii tip (Anexa 4) din metodologia afișată pe pagina web a facultății, la nr. de fax 0351-403175

3. Transmiterea cererii tip (Anexa 4) din metodologia afișată pe pagina web a facultății, la adresa de mail:

 

În cazul în care se optează pentru transmiterea cererii prin fax sau mail studentul este obligat să sune la tel. 0251-411317 pentru confirmarea primirii și pentru comunicarea nr. de înregistrare. Contestațiile ulterioare pentru cereri la care deponentul nu cunoaște nr. de înregistrare nu pot fi luate în considerare.

Precizari:
 • Prin cazuri sociale se inteleg: studentii orfani de ambii parinti, cei proveniti din casele de copii sau plasament familial, romi, absolventi ai liceelor din mediul rural sau din orase cu mai putin de 10.000 de locuitori si cei care beneficiaza de burse sociale reprezentand maxim 20% din locurile repartizate universitatii.
 • Din motive tehnice, cererea se poate depune numai in una din cele doua variante: direct la secretariatul facultatii sau prin intermediul serviciului de fax.

Listă cereri Craiova

Listă cereri Drobeta Turnu Severin 

Proces Verbal de selecție a studenților beneficiari de tabere

Precizări:

În termen de 48 de ore de la afișarea prezentelor liste (data limită: luni, 13 iunie 2016, ora 9.00) se pot depune contestații privind selecția beneficiarilor locurilor de tabără, prin două modalități:

 • personal la Secretariatul FEAA
 • în format electronic, pe adresa de mail: ancamehedintu(@)yahoo.com

Calendar "Tabere studențești":

 • 17 iunie 2016 - afișarea Listelor finale cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără
 • 27 - 30 iunie 2016 - distribuirea locurilor de tabără, în ordinea listelor finale. Studenții selectați vor avea asupra lor carnetul de student, vizat la zi, și CI/BI/pașaport (original și copie). Urmează a se stabili și comunica ziua, ora și locul întâlnirii.  
 • 04 iulie 2016 - afișarea Listelor de studenți beneficiari ai taberelor, precum și locațiile și perioadele

Dreptul de a beneficia de un loc de tabără este netransmisibil.

Lista finală cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără 

Distribuirea locurilor de tabără va avea loc joi, 30 iunie 2016, ora 13.00, sala 228, Clădirea centrală a Universității din CraiovaStudenții selectați vor avea asupra lor carnetul de student, vizat la zi, și CI/BI/pașaport (original și copie).

Regulament General Tabere Studentesti 2016

Locuri Programul Național Tabere Studențești 2016

Repartizarea locurilor de tabară 2016

Redistribuire loc de tabără - Seria IV / 28.07 – 02.08.2016 / Costinești: Marți, 5 iulie 2016, ora 10.00, sala 228

Repartizarea locurilor de tabară 2016 - în urma procedurii de redistribuire

Informații locații Tabere Studențești 2016

Criterii de acordare a burselor sociale şi conţinutul dosarului

Citeşte mai departe...

Referitor repartizare burse de merit MASTER

Fondul pentru bursele de merit repartizat facultății noastre la ciclul MASTER s-a distribuit proporțional cu nr. de studenți bugetari pentru fiecare an si program de studii.

Pentru medii egale, criteriul de departajare folosit a fost media anilor de studii la ciclul de licență.

Fondul de burse rămas neconsumat la ciclul de licență a fost repartizat la master astfel:

 1. Burse sociale
 2. Burse de merit (cf art.20 lit.j din Regulamentul de burse; la medii egale s-a aplicat criteriul de departajare specificat).

Eventualele contestații se pot depune la secretariatul FEAA conform programului cu publicul, în ziua de 12 noiembrie 2018.

Listele nominale cu studenții bursieri (pentru descărcat)

VIzualizare

METODOLOGIE DE DESFĂȘURARE A PRACTICII LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER - AN UNIVERSITAR 2013 - 2014

 1. Practica de specialitate la studiile universitare de master este prevăzută în semestrul II al anului II de studii cu 140 ore, fiind organizată comasat în perioadele 14.04 – 18.04.2014 și 28.04 – 16.05.2014, cu susținerea colocviului de practică pe data de 24.05.2014, fiindu-i alocate 20 de credite transferabile;
 2. Coordonarea stagiului de practică va fi făcută de către o comisie formată din 2-3 cadre didactice, desemnate de către conducerea departamentului care gestionează programul de master respectiv;
 3. Comisia de coordonare va prelua de la secretariatul facultății, până la data de 01 martie, lista cu toți studenții programului respectiv de studii, temele de disertație alese și îndrumătorul de la disertație;
 4. Pe perioada practicii de specialitate, studenții vor avea de realizat un ”Raport de practică” în care vor prezenta o temă de cercetare, stabilită împreună cu comisia de coordonare, în strânsă legătură cu tema de disertație;
 5. Raportul de practică se va putea realiza în două variante:
  1. Prin documentare la un centru de practică (firmă sau instituție) cu care facultatea încheie o convenție de colaborare (Anexa 1). Evidența convențiilor de practică va fi ținută de către comisia de coordonare. Pentru studenții care lucrează, se recomandă ca centrul de practică să fie reprezentat de către firma / instituția unde lucrează. În acest caz nu mai este necesară întocmirea convenției de practică ci depunerea unei adeverințe de angajat;
  2. Prin documentare la bibliotecă. În funcție de specificul fiecărui program de studii, numărul studenților care fac documentarea la bibliotecă nu trebuie să depășească 50% din numărul total al studenților;
  3. În luna martie 2014, se va organiza o întâlnire între comisia de coordonare a practicii și studenții programului respectiv de master, în vederea stabilirii temelor de cercetare pentru practica de specialitate și a modalității de realizare a acestora. În acest scop se va completa tabelul prezentat în anexa 2. Pentru studenții care au teme de disertație ce depășesc aria de competențe a membrilor comisiei de îndrumare, se va cere sprijinul îndrumătorului de la disertație;
  4. Pentru studenții care nu au posibilitatea să-și găsească centre de practică, se va apela la Biroul de Practică al FEAA putând fi propuse centre de practică cu care FEAA are convenții de practică încheiate. Temele de cercetare și centrele de practică vor fi definitivate până la data de 30.03.2014, iar o copie după tabelul din anexa 2 va fi depusă la secretariatul facultății;
  5. Pe perioada stagiului de practică, comisia de coordonare va efectua vizite de monitorizare la centrele de practică. De asemenea, cel mai târziu odată la 2 săptămâni, comisia va solicita fiecărui student să prezinte stadiul în care a ajuns cu realizarea Raportului de practică;
  6. Evaluarea Rapoartelor de practică și a activității studenților pe perioada stagiului de practică se face prin ”probă de verificare” la finalul stagiului de practică. Pentru aceasta studenții au obligația să depună Raportul de practică, la comisia de coordonare, cu cel puțin 3 zile înainte de data prevăzută pentru susținere, în vederea evaluării acestuia.
Studenții care nu au promovat proba de verificare se pot prezenta, pentru o nouă evaluare, în sesiunea de restanțe, după ce, în prealabil, au refăcut Raportul de practică în conformitate cu recomandările comisiei.

Anexe pentru descărcat (PDF)

CONVENŢIE PENTRU PRACTICA STUDENŢILOR

SITUAȚIA TEMELOR DE CERCETARE PENTRU PRACTICA DE SPECIALITATE

 

Utilizam fisiere de tip cookie pentru a va oferi o experienta de navigare cat mai buna, prin personalizarea continutului si pentru a analiza traficul website-ului. Prin continuarea navigarii pe website-ul nostru, sunteti de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.Sunt de acord