1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Prof. univ. dr Şoavă Georgeta
Statistică şi Informatică Economică

22Soava-Georgeta

Instituția/Facultatea Ciclul Specializarea Perioada Diploma obținută
 Universitatea din Craiova/Facultatea de Științe Economice  Licență  Economia industriei, construcțiilor și transporturilor  1982-1986  Licență
 Universitatea din Craiova/Facultatea de Științe Economice  Doctorat  Economie  1992-1997  Doctorat
 Washington State University-Small Business Development Center Office of International Programs   Master  Professional Business Counselor   1995-1997  Master Business Counselor
 Universitatea A.I.Cuza, Iași  Abilitare  Informatică Economică  2020  Abilitare
         
Instituția Perioada Gradul didactic obținut / Calificarea obținută Activități desfășurate
 Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor  1992-1995  Asistent

 Activități de laborator la disciplinele:  Introducere în Informatică, Birotică, Baze de date

Autor și co-autor de cursuri universitare și îndrumare de lucrări practice

Publicare articole în reviste de specialitate și în volume ale conferințelor naționale și internaționale

Participare la conferințe și simpozioane naționale

Membru în echipe ale proiectelor de cercetare

 Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor  1995-1998  Lector  

Predare cursuri și activități de laborator la disciplinele: Proiectarea Sistemelor informatice,  Sisteme de gestiune a bazelor de date

Membru în comisiile de admitere

Autor și co-autor de cursuri universitare și îndrumare de lucrări practice

Publicare articole în reviste de specialitate și în volume ale conferințelor naționale și  Internaționale

Participare la conferinte si simpozioane nationale și internaționale

Membru în echipe ale proiectelor de cercetare
 Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor  1998-2004  Conferențiar  

Predare cursuri și activități de laborator la disciplinele: Sisteme informatice pentru afaceri,

Sisteme informatice pentru contabilitate, Sisteme informatice pentru comert, turism si

servicii, Programare in limbaje evoluate 

Îndrumare și supervizare lucrări de licență și disertație

Membru în comisiile de disertație, licență și admitere

Membru de specialitate în comisiile de doctorat

Autor și co-autor de cărți de specialitate, cursuri universitare și îndrumare de  lucrări practice

Publicare articole în reviste de specialitate și în volume ale conferințelor naționale și internaționale

Participare la conferințe și simpozioane naționale și internaționale

Participare ca și coordonator și membru în echipe de proiecte de cercetare
 Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor  2004-prezent  Profesor  

Predare cursuri și activități de laborator la disciplinele: Sisteme informatice economice, Sisteme informatice de gestiune, Programare orientată obiect, Managementul sistemelor informaționale, Analiza sistemelor informaționale, Analiză și Proiectare obiectuală, Dezvoltare de aplicații de tip e-business, Metodologia cercetării în afacerile electronice

Îndrumare și supervizare lucrări de licență și disertație

Președinte și membru în comisii de licență, disertație și admitere

Referent și membru specialist în comisii de doctorat și de avansare în grad didactic

Autor și co-autor de cărți de specialitate, cursuri universitare și îndrumare de lucrări practice

Publicare articole în reviste de specialitate și în volume ale conferințelor naționale și internaționale

Participare la conferințe și simpozioane naționale și internaționale

Coordonator și membru în echipe de proiecte de cercetare

AFER

AGER

INFOEC

Dezvoltator de e-Learning, Certificat de absolvire „E-learning”, seria K, nr. 0017749 - Ministerul Muncii, Familiei, Protecției sociale şi persoanelor vîrstinice, Ministerul Educației și Cercetării ştiinţifice/ SC Elearningsoftware SRL 

Formator,  Certificat de absolvire „FORMATOR”, seria G, nr. 00137371 - Ministerul Muncii și Protecției sociale, Ministerul Educației, Cercetării și Inovării/ SC MENADA PROD SRL

Certificat de participare la cursul “ Introduction to Corporate Social Responsibility: The World Bank Institute Romania” - The World Bank Institute

N/A

Șoavă Georgeta, Mehedințu Anca, Sisteme informatice şi baze de date ale întreprinderii în era digitală, Editura Universitaria, Craiova, 2016, 344 p., contribuție proprie 170 p., Cod: 1102, ISBN 978-606-14-1073-6, http://editurauniversitaria.ucv.ro/sisteme-informatice-i-baze-de-date-ale-.

Șoavă Georgeta, Mehedințu Anca, Sisteme informatice aplicate în economie, Editura Universitaria, Craiova, 2011, 438 p., contribuție proprie 215 p., ISBN 978-606-14-0263-2.

Șoavă Georgeta, Programare orientată obiect: teorie şi aplicaţii, Editura Universitaria, Craiova, 2011, 391 p., ISBN 978-606-0071-3.

Șoavă Georgeta, Mehedințu Anca, Buligiu Ion, Bușe Răzvan, Sisteme Informatice Economice, Teorie şi aplicații, Editura Universitaria,  Craiova, 2008, 255 p., contribuție proprie 70 p., ISBN 978-606-510-284-2.

Șoavă Georgeta, Sisteme Informatice Economice, Teorie şi practică, Editura Universitaria, Craiova, 2007, 303 p., ISBN 973-742-159-0.

Șoavă Georgeta, Programare în limbaje evoluate - Visual C++, Editura Mirton, Timişoara, 2004, 187 p., ISBN 973-585-608-9.

Șoavă Georgeta, Programare în limbaje evoluate – Aplicații, Editura Mirton, Timişoara, 2004, 241 p., ISBN 973-585-096-6.

Șoavă Georgeta, Mehedințu Anca, Bușe Răzvan, Sisteme informatice pentru afaceri, Editura Universitaria, 2003, 271 p., contribuție proprie 100 p., ISBN 973-8043-261-1.

Șoavă Georgeta, Universul Calculatoarelor, Editura Mirton Timişoara, 2003, 218 p. ISBN 973-661-317-8.

Șoavă Georgeta, Sisteme informatice pentru contabilitate, Editura Mirton, Timişoara, 2003, 406 p., ISBN 973-661-356-0.

Rîcu Lascu, Șoavă Georgeta, Afaceri pe Internet, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2002, 402 p., contribuție proprie 300 p., ISBN 973-8343-11-9.

Șoavă Georgeta, Sisteme informatice pentru afaceri, Editura Universitaria, 2002, 271 p., ISBN 973-8043-261-1.

Nicolescu O., (coordonator), Sistemul informaţional managerial al organizaţiei, Editura Economică, Bucureşti, 2001, ISBN   973-590-524-8.

Șoavă Georgeta, Mehedințu Anca, Sterpu Mihaela, Grecu, Eugenia. (2021). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Electricity Consumption and Economic Growth in Romania. Energies, 14, 2394, eISSN 1996-1073. IF 2020: 3.004 (Q3), AIS: 0.444 (Q3), Core Economics Category: Energy & Fuels., https://doi.org/10.3390/en14092394, WOS:00065015960000;

Șoavă Georgeta, Mehedințu Anca, Sterpu Mihaela. (2020). Relations between income inequality, economic growth and poverty threshold: new evidences from EU countries panels. Technological and Economic Development of Economy, 26(2), 290-310, ISSN: 2029-4913. IF 2020: 3.97 (Q1), AIS: 0.498 (Q3) Core Economics Category: Economics. https://doi.org/10.3846/tede.2019.11335, WOS:000520025000001;

Șoavă Georgeta, Mehedințu Anca, Sterpu Mihaela, Răduțeanu Mircea (2020). Impact of Employed Labor Force, Investment, and Remittances on Economic Growth in EU Countries. Sustainability, 12, 10141, eISSN 2071-1050. IF 2020: 3.251 (Q2), AIS: 0.462 (Q3), Core Economics Category: Social science. https://doi.org/10.3390/su122310141, WOS:000597447800001;

Șoavă Georgeta, Mehedințu Anca, Sterpu Mihaela, Răduțeanu Mircea. (2018). Impact of Renewable Energy Consumption on Economic Growth: Evidence from European Union Countries. Technological and Economic Development of Economy, 24(3), 914-932, ISSN 2029-4913, eISSN 2029-4921. IF 2020: 3.97 (Q1), AIS: 0.498 (Q3) Core Economics Category: Economics. https://doi.org/10.3846/tede.2018.1426, WOS: 000442131100005;

Mehedințu Anca, Șoavă Georgeta, Sterpu Mihaela, Grecu Eugenia. (2021). recipient=This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.&;subject=Sustainability,%20Volume%2013,%20Issue%2018%20(September-2%202021)%20Table%20of%20Contents&campaign=ReleaseIssue">Evolution and Forecasting of the Renewable Energy Consumption in the Frame of Sustainable Development: EU vs. Romania, Sustainability, 13(18), 10327, eISSN 2071-1050. IF 2020: 3.251 (Q2), AIS: 0.442 (Q3) Core Economics Category: Social science., https://doi.org/10.3390/su131810327, WOS:000702106200001;

Mehedințu Anca, Șoavă Georgeta, Sterpu Mihaela. (2020). Remittances, Migration and Gross Domestic Product from Romania’s Perspective, Sustainability, 12(1), 212-233, ISSN 2071-1050. IF 2020: 3.251 (Q2), AIS: 0.462 (Q3), Core Economics Category: Social science. https://doi.org/10.3390/su12010212, WOS:000521955600212;

Mehedințu Anca, Șoavă Georgeta, Sterpu Mihaela. (2019). The Effect of Remittances on Poverty in the Emerging Countries of the European Union, Sustainability, 11, 3265, ISSN 2071-1050. IF 2020: 3.251 (Q2), AIS: 0.462 (Q3), Core Economics Category: Social science. https://doi.org/10.3390/su11123265, WOS:000473753700035;

Sterpu Mihaela, Șoavă Georgeta, Mehedințu Anca. (2018). Impact of Economic Growth and Energy Consumption on Greenhouse Gas Emissions: Testing Environmental Curves Hypotheses on EU Countries. Sustainability, 10(9), 3327, ISSN 2071-1050. IF 2020: 3.251 (Q2), AIS: 0.462 (Q3), Core Economics Category: Social science. https://doi.org/10.3390/su10093327, WOS: 000446770200370;

Mehedințu Anca, Sterpu Mihaela, Șoavă Georgeta. (2018). Estimation and Forecasts for the Share of Renewable Energy Consumption in Final Energy Consumption by 2020 in the European Union, Sustainability, 10(5), 1515, 2018, ISSN 2071-1050. IF 2020: 3.251 (Q2), AIS: 0.462 (Q3), Core Economics Category: Social science. https://doi.org/10.3390/su10051515, WOS: 000435587100211;

Șoavă Georgeta, Bălan Adina, Modeling and simulating a call center activity, Chapter 10 in Informatics in Economy, Lecture Notes in Business Information Processing, Edition Springer, 273, 138-149, 2018, ISBN: 978-3-319-73458-3, DOI: 10.1007/978-3-319-73459-0_10, WOS:000450048700010;

Șoavă Georgeta, Mehedințu Anca, Sterpu Mihaela, Grecu, Eugenia. (2021). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Electricity Consumption and Economic Growth in Romania. Energies, 14, 2394, eISSN 1996-1073. IF 2020: 3.004 (Q3), AIS: 0.444 (Q3), Core Economics Category: Energy & Fuels. WOS:000650159600001, https://doi.org/10.3390/en14092394

Mehedințu Anca, Șoavă Georgeta, Sterpu Mihaela, Grecu Eugenia. (2021). recipient=This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.&;subject=Sustainability,%20Volume%2013,%20Issue%2018%20(September-2%202021)%20Table%20of%20Contents&campaign=ReleaseIssue">Evolution and Forecasting of the Renewable Energy Consumption in the Frame of Sustainable Development: EU vs. Romania, Sustainability, 13(18), 10327, eISSN 2071-1050. IF 2020: 3.251 (Q2), AIS: 0.442 (Q3) Core Economics Category: Social science. WOS:000702106200001, https://doi.org/10.3390/su131810327

Șoavă Georgeta, Mehedințu Anca, Sterpu Mihaela. (2020). Relations between income inequality, economic growth and poverty threshold: new evidences from EU countries panels. Technological and Economic Development of Economy, 26(2), 290-310, ISSN: 2029-4913. IF 2020: 3.97 (Q1), AIS: 0.498 (Q3) Core Economics Category: Economics. WOS:000520025000001, https://doi.org/10.3846/tede.2019.11335

Șoavă Georgeta, Mehedințu Anca, Sterpu Mihaela, Răduțeanu Mircea (2020). Impact of Employed Labor Force, Investment, and Remittances on Economic Growth in EU Countries. Sustainability, 12, 10141, eISSN 2071-1050. IF 2020: 3.251 (Q2), AIS: 0.462 (Q3), Core Economics Category: Social science. WOS:000597447800001 https://doi.org/10.3390/su122310141

Mehedințu Anca, Șoavă Georgeta, Sterpu Mihaela. (2020). Remittances, Migration and Gross Domestic Product from Romania’s Perspective, Sustainability, 12(1), 212-233, ISSN 2071-1050. IF 2020: 3.251 (Q2), AIS: 0.462 (Q3), Core Economics Category: Social science. WOS:000521955600212, https://doi.org/10.3390/su12010212

Mehedințu Anca, Șoavă Georgeta, Sterpu Mihaela. (2019). The Effect of Remittances on Poverty in the Emerging Countries of the European Union, Sustainability, 11, 3265, ISSN 2071-1050. IF 2020: 3.251 (Q2), AIS: 0.462 (Q3), Core Economics Category: Social science.  WOS:000473753700035, https://doi.org/10.3390/su11123265

Șoavă Georgeta, Mehedințu Anca, Sterpu Mihaela, Răduțeanu Mircea. (2018). Impact of Renewable Energy Consumption on Economic Growth: Evidence from European Union Countries. Technological and Economic Development of Economy, 24(3), 914-932, ISSN 2029-4913, eISSN 2029-4921. IF 2020: 3.97 (Q1), AIS: 0.498 (Q3) Core Economics Category: Economics. WOS: 000442131100005, https://doi.org/10.3846/tede.2018.1426

Sterpu Mihaela, Șoavă Georgeta, Mehedințu Anca. (2018). Impact of Economic Growth and Energy Consumption on Greenhouse Gas Emissions: Testing Environmental Curves Hypotheses on EU Countries. Sustainability, 10(9), 3327, ISSN 2071-1050. IF 2020: 3.251 (Q2), AIS: 0.462 (Q3), Core Economics Category: Social science. WOS: 000446770200370, https://doi.org/10.3390/su10093327

Mehedințu Anca, Sterpu Mihaela, Șoavă Georgeta. (2018). Estimation and Forecasts for the Share of Renewable Energy Consumption in Final Energy Consumption by 2020 in the European Union, Sustainability, 10(5), 1515, 2018, ISSN 2071-1050. IF 2020: 3.251 (Q2), AIS: 0.462 (Q3), Core Economics Category: Social science. WOS: 000435587100211, https://doi.org/10.3390/su10051515

(Selecție)

Nr. crt. Grant/Proiect Statut în echipa de cercetare Perioada Statut proiect Tip proiect

1.

 Student antreprenor în cadrul facultăților de economie și administrarea afacerilor și horticultură  mentor  2019-2021  POCU  Proiect cofinanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod proiect 125093
 2.  Dezvoltare prin antreprenoriat  consilier inițiere și dezvoltarea afacerii  2018-2020  POCU  Proiect cofinanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/82/3/7/103965
 3.  Prototipul unui portal inteligent pentru managementul cunoaşterii în ecosistemele digitale de afaceri bazat pe tehnici de învăţare inductivă – o abordare colaborativă în perspectiva PC7 (KM-DBE)  cercetător  2006-2008  CEEX  Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, Programul Cercetare de Excelenţă - CEEX, modul 3, nr.contract 159/2006
4. Design and Development of a Prototype of Early Warning System on Risk in Small and Medium Enterprises cercetător 2011-2013 PN-II-PT-PCCA Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă - tip 1, PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1418
5. PRACTEC - Practicieni de succes în domeniul economic Coordonator practică 2014-2015 POSDRU POSDRU/161/2.1/G/132900, POSDRU 2007 – 2013, DMI: 2.1
 6.  Tehnologii şi instrumente software inteligente pentru construirea automată a cataloagelor electronice de produse prin achiziţia de cunoştinţe de pe web  cercetător  2006-2008  CNCSIS  Proiect CNCSIS tip A
N/A

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.