1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Conf. univ. dr. Mehedinţu Anca
Statistică şi Informatică Economică

AncaMehedintu

Instituția/Facultatea Ciclul Specializarea Perioada Diploma obținută
Universitatea din Craiova/Facultatea de Științe Economice Doctorat Cibernetică și Informatică Economică 1996-2004 Doctor în economie
Universitatea din Craiova/Facultatea de Științe Economice Studii aprofundate Informatică de Gestiune  1995-1996 Master
Universitatea din Craiova/Facultatea de Științe Economice  Licență Informatică Economică 1990-1995  Economist 
Instituția Perioada Gradul didactic obținut / Calificarea obținută Activități desfășurate
Universitatea din Craiova/Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 2008-prezent Conferențiar universitar Managementul proiectelor IT, eGuvernare, Contabilitate asistată de calculator, Baze de date, Gestiunea bazelor de date, Sisteme informatice economice
Universitatea din Craiova/Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 2001-2008 Lector universitar Bazele tehnologiei informației, Sisteme informatice pentru afaceri, Gestiunea bazelor de date, Informatică economică aplicată
Universitatea din Craiova/Facultatea de Științe Economice 1998-2001 Asistent universitar Analiza sistemelor informaționale economice, Sisteme informatice financiar-bancare, Sisteme de gestiune a bazelor de date, Proiectarea sistemelor informatice
Universitatea din Craiova/Facultatea de Științe Economice 1995- 1998 Preparator universitar

Analiza sistemelor informaționale economice, Sisteme informatice financiar-bancare, Sisteme de gestiune a bazelor de date

Membru al Asociației Generale a Economiștilor din România

Evaluator ARACIS - domeniul Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Membru al Camerei Consultanților Fiscali din România

Consultant fiscal - membru al Camerei Consultanților Fiscali, 2013

Expert achiziții publice - certificat H 00040619, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, 2013

Bursă de mobilitate, activități de training în domeniul Business Studies, Management Sciences, programul LLP-Erasmus, Universitatea din Verona, Italia, 2 – 6 septembrie 2013

Formator - certificat G 00137362, Ministerul Educației, Cercetării și Inovării și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, 2011

Stagiu de documentare, proiect CNCSIS-PN-II: Modele dinamice de implementare a managementului strategic al costurilor. Cercetări    exploratorii privind impactul acestuia asupra creşterii competitivităţii durabile, American University of Rome, Italia, 31 octombrie–3 noiembrie 2011

Bursă de mobilitate, predare în domeniul TIC aplicate în economie, program LLP-Erasmus, Groupe Ecole Supérieure de Commerce de Chambéry Savoie, Franţa, 28 noiembrie–5 decembrie 2010

Bursă de mobilitate, pregătire privind utilizarea metodelor moderne de predare bazate pe TIC, program LLP-Erasmus, Universitatea din Pireu, Grecia, 4–11 iunie 2010

Certificat absolvire curs Metode de evaluare a societăților comerciale, ANEVAR, 1 martie - 2 aprilie 2004

Bursă de pregătire pentru doctorat, programul Tempus, Şcoala Superioară de Gestiune Economică, Toulouse, Franţa, aprilie-iulie 1997

Certificat absolvire curs Evaluarea economică și financiară a întreprinderii, CECCAR, noiembrie 1996

Managementul proiectelor

Edituri internaționale

 1. Giurcă, L., Siminică, M., Ionaşcu, C., Pîrvu, C., Mehedinţu, A. (2011). Chapter 8 from Data Mining Used for Analyzing the Bankruptcy Risk of the Romanian SMEs: Surveillance Technologies and Early Warning Systems: Data Mining Applications for Risk Detection. IGI Global – Publishing Academic Excellance.

Recunoscute CNCSIS

 1. Pîrvu, C., Mehedințu, A. (2011). Modele dinamice de implementare a managementului strategic al costurilor. Craiova: Editura Universitaria.
 2. Şoavă, G., Mehedinţu, A. (2011). Sisteme informatice aplicate în economie. Craiova: Editura Universitaria.
 3. Mehedinţu, A. (2008). Sisteme informatice distribuite pentru management bancar. Craiova: Editura Universitaria.
 4. Mehedinţu, A. (2007). Sisteme informatice economice. Teorie şi aplicaţii. Craiova: Editura Universitaria.
 5. Giurgiţeanu, N., Mehedinţu, A. (2005). Modele de reprezentare a datelor. Elemente de proiectare a sistemelor de baze de date. Craiova: Editura Sitech.
 6. Giurgiţeanu, N., Mehedinţu, A. (2004). Baze de date. Sisteme de gestiune a bazelor de date. Craiova: Editura Sitech.

(Selecție)

 1. Șoavă, G., Mehedințu, A. et al. (2016). Virtual Currency "Bitcoin" – Challenges And Controversies. Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, 3, 248-259.
 2. Buligiu, I., Mehedințu, A. (2013). Statistic Control Techniques In Insuring Information Systems Quality, Revista Tinerilor Economiști, 20, 247-254. 
 3. Mehedințu, A., Buligiu, I. (2013). Optimization Model for Web Applications Databases, Revista Tinerilor Economiști, 21, 200-211.
 4. Mehedințu, A. et al. (2012). Performance Management Approaches in Economic Organizations Using Information Technology, Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, 1, 109-116.
 5. Mehedințu, A. et al. (2011). The impact of information technology in performance management organizations, The 17th International Scientific Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION: Conference Proceedings 1: Management and Military Sciences, Book Series: KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION International Conference, 706-713.
 6. Vasilescu, L., Pirvu, C., Mehedințu, A. (2011). Corporate Governance: a necessity for the emerging countries?, The 17th International Business Information Management Association Conference, Milan, Italy – IBIMA - Creating Global Competitive Economies A 360-degree Approach, vols. 1-4, 195-206.
 7. Vasilescu, L., Pirvu, C., Mehedințu, A. (2011). Factoring – opportunities and financing costs during crisis, The 16th International Business Information Management Association Conference, Kuala Lumpur, Malaysia - IBIMA - Innovation and Knowledge Management: A Global Competitive Management, vols. 1-4, 780-788.
 8. Mehedinţu, A. et al. (2010). Indexing strategies for optimizing queries on MySQL, Annals of the University of Petroșani, 10(4), 201-214.
 9. Mehedinţu, A et al. (2010). Advantages of using object-oriented technologies in  modeling costs, Revista Tinerilor Economişti, 14, 118-130.
 10. Buziernescu, R., Mehedințu, A. et al. (2006). Agricultural pensions-Major issues and possibilities of improvement, Symposium on Prospects for the 3rd Millenium Agriculture, Cluj Napoca, Romania, Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, 63, 143-148.
Nr. crt. Grant/Proiect Statut în echipa de cercetare Perioada Statut proiect Tip proiect  
1. Pregătiți pentru performanță pe piața muncii  responsabil  financiar 2015  POSDRU  -  
2. PRACTEC - Practicieni de succes în domeniul economic  expert  coordonator  practică 2014-2015  POSDRU    
3. Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov  expert curs  competențe  antreprenoriale 2015  POSDRU    
4. Activ – Dezvoltare profesională pentru șomeri în domeniile IT și Accesare fonduri UE  trainer -  Designer pagini  web 2014-2015  POSDRU    
5. e-TRAWELSPA, Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation  membru 2011-2013   Internațional  -  
6. E-Learning educational center in medicine, Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation  membru 2011-2013  Internațional  -  
7. MOBILitate=Adaptare+Succes – Stimularea mobilitătii fortei de muncă corelată cu dinamica pietei muncii la nivel inter-regional  expert baze de  date - IT 2011-2013  POSDRU    
8. PRAXIS - Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă  expert  coordonator  practică 2010-2013  POSDRU    
9. Modele dinamice de implementare a managementului strategic al costurilor. Cercetări    exploratorii privind impactul acestuia asupra creşterii competitivităţii durabile  membru 2009-2011  CNCSIS  PN-II  
10. ESPIEW – Entrepreneurial Spirit Improving European Welfare, LLP ERASMUS Multilateral Project   membru 2008-2010  Internațional  -  
11.  Prototipul unui portal inteligent pentru managementul cunoaşterii în ecosistemele digitale de afaceri bazat pe tehnici de învăţare inductivă – o abordare colaborativă în perspectiva PC7 (KM-DBE)  membru 2006-2008   ANCS  CEEX  
12. Tehnologii şi instrumente software inteligente pentru construirea automată a cataloagelor electronice de produse prin achiziţia de cunoştinţe de pe web  membru 2006-2008  CNCSIS  A  
13. Model de simulare a veniturilor aşteptate de către asiguraţi prin implementarea sistemului privat de pensii  membru 2006  CNCSIS  AT  
14. Cercetări privind dezvoltarea managementului strategic al resurselor umane în întreprinderile româneşti, în contextul integrării în Uniunea Europeană  membru 2002-2003  CNCSIS  AT  
15. Formare Profesională Regională prin Instruire Computerizată şi Multimedia  expert tehnic  lector  informatică 2002-2003  RICOP    

1. Prodecan al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din 2016


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.