1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Lect. univ. dr Buligiu Ion
Statistică şi Informatică Economică

4Buligiu-Ion

Instituția/Facultatea Ciclul Specializarea Perioada Diploma obținută
Universitatea din Craiova Doctoral  Cibernetica si Statistic Ec  2004-2007  Doctor
Universitatea din Craiova  Postuniv   Informatica de Gestiune  1997-1998  Studii aprofundate
Universitatea din Craiova  Universitar   Informatica Economica  1992-1997  Licenta
         
         
Instituția Perioada Gradul didactic obținut / Calificarea obținută Activități desfășurate
 Univ.din Craiova  2007-prezent  Lector  
 Univ.din Craiova  2004-2007  Asistent  
 Univ.din Craiova  2002-2004  Preparator  
 • CECCAR
 • ANEVAR

Perioada

25.03.2013-28.03.2013

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE, emis sub egida Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Autoritatea Națională pentru Calificări și a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Competențe profesionale dobândite:

-          Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire;

-          Elaborarea documentelor de specialitate;

-          Analizarea legislației aplicabile specifice;

-          Acordarea consultanței de specialitate;

-          Planificarea achizițiilor publice;

-          Derularea procedurilor de atribuire;

-          Finalizarea procedurilor de atribuire.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Teleorman

   

Perioada

15.02.2010-26.02.2010

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire MANAGER PROIECT, emis sub egida Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților și a Ministerului Educației, Cercetării și Inovării

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Competențe profesionale dobândite:

-          Stabilirea scopului proiectului;

-          Stabilirea cerințelor de management integrat;

-          Planificarea activităților și jaloanelor;

-          Gestiunea utilizării costurilor și resurselor operaționale;

-          Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect;

-          Managementul riscurilor;

-          Managementul echipei de proiect;

-          Managementul comunicării în cadrul proiectelor;

-          Managementul calității proiectelor.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

SC KAIZEN TRENING & CONSULTING SRL

   

Perioada

05.10.2009-23.10.2009

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire FORMATOR, emis sub egida Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților și a Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Competențe profesionale dobândite:

-          Pregătirea formării;

-          Realizarea activităților de formare;

-          Evaluarea participanților la formare;

-          Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare;

-          Marketing-ul formării;

-          Proiectarea programelor de formare;

-          Organizarea programelor și a strategiilor de formare;

-          Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și strategiilor de formare.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Grupul Școlar ”Spiru Haret” Craiova

   

Perioada

Aprilie 2008

Calificarea / diploma obţinută

competență lingvistică Limba Engleză nivel B2

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Certificat de competență lingvistică Limba Engleză nivel B2 din cadrul European Comun de Referință

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Centrul de limbi străine Interlingua, Universitatea din Craiova

   

Perioada

1.10.2004 – 09.11.2007

Calificarea / diploma obţinută

Doctor în domeniul Cibernetică și Statistică Economică

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Metode și tehnici de analiză statistică a calității sistemelor informatice

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea din Craiova

   

Perioada

2-20.04.2003

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de participare cursuri organizate de Banca Mondială

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Introduction to Corporate Social Responsibility: Romania

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

World Bank Institute

   

Perioada

sept. 2001

Calificarea / diploma obţinută

Expert contabil

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Certificat de promovare a examenului de admitere în vederea atribuirii calității de expert contabil

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

   

Perioada

21.04.2000-18.06.2000

Calificarea / diploma obţinută

Evaluator agenți economici

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Certificat de absolvire în domeniul metodelor de evaluare a agenților economici

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Asociația Națională a Evaluatorilor din România

   

Perioada

25.02.1999-25.08.1999

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire școală de ofițeri MAPN

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Cursuri de formare ofițeri în rezervă

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Școala de Aplicație pentru Logistică

   

Perioada

mai. 1998

Calificarea / diploma obţinută

Expert evaluator

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Evaluarea economică și financiară a întreprinderii

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

N/A

Recunoscute CNCSIS

 1. S

  Liţoiu Valentin, Buligiu Ion, Buşe Răzvan, Etegan Cristian, Bădica Amelia, Ionaşcu Costel, Birotică, Editura Universitaria, Craiova, 2005, ISBN: 973-742-052-7

  Georgeta Şoavă, Anca Mehedinţu, Ion Buligiu, Răzvan Buşe, Sisteme informatice economice : teorie şi aplicaţii, Ed. Universitaria, Craiova, 2008, ISBN 978-606-510-284-2

  Buligiu Ion, Microsoft Excel pentru mediul de afaceri, Editura SITECH, Craiova, 2014, ISBN 978-606-11-4227-9, 133 p

  Buligiu Ion, Metode și tehnici de analiză statistică a calității sistemelor informatice, Editura SITECH, Craiova, 2014, ISBN 978-606-11-4228-6, 181 p. 

(Selecție)

1.

Buligiu I., Mehedințu A., Statistic Control Techniques In

Insuring Information Systems Quality, Revista Tinerilor Economiști, Editura Universitaria, Craiova, ISSN 1583-9982 (printed), 2067-0052 (e-ISSN), nr.20/2013, pp.247-254 (indexată RePEC, EBSCO, Cabell’s); http://stat257.central.ucv.ro/rte/

Mehedințu A., Buligiu I., Optimization Model For Web Applications Databases, Revista Tinerilor Economiști, Editura Universitaria, Craiova, ISSN 1583-9982 (printed), 2067-0052 (e-ISSN), nr.21/2013, pp.200-211 (indexată RePEC, EBSCO, Cabell’s); http://stat257.central.ucv.ro/rte/

Burdescu Dan Dumitru, Mihaescu Marian Cristian, Ionascu Marian Costel, Buligiu Ion, Logofatu Bogdan, Expanding mental outlook with the help of concept maps, Editura Slovenian Society Informatika, 2010, ISSN 0350-5596, pp.535-540 (indexata EBSCO, DBLP), http://www.informatica.si/PDF/34-4/15_Dan-Expanding%20Mental%20Outlook%20with%20the%20Help...pdf

http://connection.ebscohost.com/c/articles/56952497/expanding-mental-outlook-help-concept-maps

http://dblp.kbs.uni-hannover.de/dblp/Search.action;jsessionid=270168CF0236244227463D55E6DE20FB?search=&documentID=citeseer_oai%3ACiteSeerX.psu%3A10.1.1.185.560&q=ID%3A%22citeseer_oai%3ACiteSeerX.psu%3A10.1.1.185.560%22&mlt=true

Giurgițeanu N., Buligiu I., Formalizing And Solving Some Elementary Problems, Analele Universității din Craiova, 2010, vol.2 (38), Seria: Ştiinţe Economice, ISSN 1223-365 X,  pp.476-481 (indexată REPEC, EBSCO), http://feaa.ucv.ro/AUCSSE/0038v2-053.pdf

https://ideas.repec.org/a/aio/aucsse/v2y2010i6p476-481.html

http://feaa.ucv.ro/annals/datab.html

Ciora liviu, Buligiu I., Techniques Used In Search Engine Marketing, Analele Universității din Craiova, 2010, vol.2 (38), Seria: Ştiinţe Economice, ISSN 1223-365 X,  pp. 432-439 (indexată REPEC, EBSCO), http://feaa.ucv.ro/AUCSSE/0038v2-049.pdf

http://feaa.ucv.ro/annals/datab.html

Ciora Liviu Ion, Buligiu I., Ştefănescu A, Software Configuration Management In Information Systems Quality Assurance, Journal of Applied Economic Sciences, Volume IV_Special Issue - "Further Challenges for a Competitive Management", 2009, Editura Reprograph, ISSN 1843-6110, pp.608-614 (indexata RePEC, EBSCO),

http://www.jaes.reprograph.ro/articles/special_issue_2010/JAES_SPecial_Issue.pdf#page=29

http://www.jaes.reprograph.ro/

Buligiu I., Ciora Liviu Ion, Ştefănescu A., A Study of Quality in the Process of Software Product Development According to Maintainability and Reusability, Journal of Applied Economic Sciences, vol. IV, nr.3(9), 2009, 1843-6110, pp.349-354, Editura Reprograph, (indexată RePEC, EBSCO), http://www.jaes.reprograph.ro/articles/fall2009/BuligiuI_CioraL_StefanescuA.pdf 

http://www.jaes.reprograph.ro/

Buligiu I., Popa Sorin,  Ciora Liviu Ion, Optimising processes of IT organisation through software products’ configuration management, Revista Management & Markting, vol.7, ISSN 1841-2416, vol.1, 2009, pp.111-120 (indexată RePEC, DOAJ, EBSCO),

http://www.mnmk.ro/documents/2009/11_Buligiu_I_Popa_S_Ciora_L_FFF.pdf

http://www.mnmk.ro/

Ciora Liviu Ion, Popa Sorin, Buligiu I., Marketing evolution: e-Marketing - qualitative and quantitative research techniques, Revista Tinerilor Economiști, Editura Universitaria, Craiova, ISSN 1583-9982, vol.13, 2009, pp.144-153 (indexată RePEC, EBSCO), http://stat257.central.ucv.ro/rte/

http://feaa.ucv.ro/annals/datab.html

Ciora Liviu Ion, Buligiu Ion, IT Services Outsourcing, Analele Universităţii din Craiova - Seria Stiinte Economice, vol.36, 2008, ISSN 1223 - 365X, pp.1775-1781 (indexată RePEC, EBSCO),

 http://feaa.ucv.ro/annals/v4_2008/0036v4-012.pdf

http://feaa.ucv.ro/annals/datab.html

Anca Mehedintu; Ion Buligiu; Cerasela Pirvu, Web-enabled Data Warehouse and Data Webhouse, Informatica Economica Journal, București, 2008, ISSN 1453-1305, pp.96-102, (indexată EBSCO, DOAJ),

http://revistaie.ase.ro/content/45/14%20-%20Mehedintu.pdf

http://feaa.ucv.ro/annals/datab.html

Ion Buligiu, Anca Mehedinţu, Cerasela Pîrvu, Implementing Xml Strategies in Business Environments, Analele Universității din Petroșani, Editura Universității din Petroșani, vol. VIII, nr.1, pp.23-32 (indexată DOAJ, EBSCO), http://www.upet.ro/annals/pdf/Annals-2008-Part1.pdf

http://www.upet.ro/annals/economics/

Anca Mehedintu; Cerasela Pirvu; Ion Buligiu, Using Electronic Systems for Document Management in Economic Entities, Informatica Economica Journal, nr.1, București, 2007, ISSN 1453-1305, pp.27-33, (indexată EBSCO, DOAJ), http://revistaie.ase.ro/content/41/Craiova_Mehedintu.pdf

http://revistaie.ase.ro/

Buligiu Ion, Georgeta Șoavă, Quality Research by Using Performance Evaluation Metrics for Software Systems and Components, Informatica Economica Journal, Vol X, 2006, nr. 3, pp 18-24, ISSN(s): 1453-1305, 1842-8088, (indexată DOAJ, EBSCO),

 http://revistaie.ase.ro/content/39/I%20Buligiu.pdf

http://revistaie.ase.ro/

Buligiu Ion, Valentin Liţoiu, Anca Mehedinţu, Using Taguchi Methods in Information Systems Quality, Analele Universităţii din Craiova - Seria Stiinte Economice, 2008, ISSN 1223 - 365X, pp.2817-2828 (indexată RePEC, EBSCO), http://feaa.central.ucv.ro/annals/v6_2008/0036v6-016.pdf

http://feaa.ucv.ro/annals/datab.html

 

Dezvoltarea metodelor de modelare, simulare şi operare ale întreprinderilor virtuale pe pieţele competitive ale societăţilor bazate pe cunoaştere, cu deschidere către programe europene prioritare, proiect CEEX, ASE Bucureşti, Universitatea din Craiova, Universitatea Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj şi Universitatea Româno-Americană Bucureşti, Contract de cercetare CEEX nr.42/2006, director proiect: prof. univ. dr. Scarlat Emil, valoare contract: 184.765 lei, perioada 2006-2007, membru în echipa de cercetare (Anexa 2.1)

Prototipul unui portal inteligent pentru managementul cunoasterii in ecosisteme digitale de afaceri, bazat pe tehnici de invatare inductiva – o abordare colaborativa in perspectiva PC7 (acronim KM-DBE), Cercetare de Excelenţă (CEEX) modul 3, nr. 159/2006, Universitatea din Craiova, ASE București, valoare contract: 185.000 lei, director: prof. univ. dr. Gorgescu Vasile, perioada 2006-2008, membru în echipa de cercetare (Anexa 2.1)

Tehnologii si instrumente software inteligente pentru construirea automata a cataloagelor electronice de produse prin achiziţia de cunoştinţe de pe web, Proiect CNCSIS, Universitatea din Craiova, nr.185/2006, perioada 2006-2007, valoarea 25515,50 lei, director: conf. univ. dr. Bădică Amelia, membru în echipa de cercetare (Anexa 2.1)

 

1.


Utilizam fisiere de tip cookie pentru a va oferi o experienta de navigare cat mai buna, prin personalizarea continutului si pentru a analiza traficul website-ului. Prin continuarea navigarii pe website-ul nostru, sunteti de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.Sunt de acord