1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Conf.univ.dr.Popescu Virgil Daniel
Statistică şi Informatică Economică

Instituția/Facultatea Ciclul Specializarea Perioada Diploma obținută
 Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor  Master  Analiza diagnostic și evaluarea afacerilor  2007-2009  Diploma de master
 Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”, Colegiul Național de Apărare, București  Postuniversitar  Securitate și Apărare națională  2005-2006  Certificat de absolvire
 Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Economice  Doctorat  Management  1996-2000  Diploma de doctor
 Institutul Politehnic București, Facultatea de Automatică  Universitare  Automatică  1986-1991  Diploma de inginer
         
Instituția Perioada Gradul didactic obținut / Calificarea obținută Activități desfășurate
 Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor  2008-  Conferențiar  Activitate didactica, științifică si de cercetare
 Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
 2001-2008 Lector Activitate didactica, științifică si de cercetare
 Universitatea din Craiova, Colegiul Universitar Drobeta Turnu Severin  1993-2001  Asistent

Activitate didactica, științifică si de cercetare

 • Membru al Asociaţiei Managerilor şi Inginerilor Economişti din România, Str. Dorobanţilor nr. 71 – 73, Cluj-Napoca, România
 • Membru al ANEVAR, evaluator din 1999
 • Membru al Colegiului de conducere al Consiliului national al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), presedinte al Patronatului Județean al IMM Mehedinti
 • Manager proiect / Certificat de absolvire, Cursuri de specializare
 • Formator / Certificat de absolvire, Cursuri de perfecţionare
 • Evaluator competențe profesionale /  Certificat de absolvire, Cursuri de perfecţionare
N/A

Recunoscute CNCSIS

1.  Popescu Virgil, Stuparu Dragos,Sisteme Informatice Economice, Editura Universitaria, Craiova, 2010

2. Virgil Daniel Popescu, Dragos Stuparu, Informatică economică, Editura Universitaria, Craiova, 2008

3. Ion Demetrescu, Virgil Daniel Popescu, Daniela Dănciulescu, Bazele tehnologiei informaţiei, Editura Universitaria, Craiova, 2008

(Selecție)

 1. Luminiţa Popescu, Virgil Popescu, Anica Iancu, ERP Systems and Organization’s Performance, Annals of DAAAM for 2008 & Proceedings Of The 19th International Daaam Symposium, ISI Scientific Proceedings, 2008, ISSN: 1726-9679, Vol.19, No1, pp. 1127-1128
 2. Luminiţa Popescu, Virgil Popescu, Innovation - Necessity for a Performant Management of Organization, Annals of DAAAM for 2007 & Proceedings Of The 18th International Daaam Symposium, ISI Scientific Proceedings, 2007, ISSN: 1726-9679, Vol.18, No1, pp. 593-594
 3. Luminiţa Popescu, Virgil Popescu, Anica Iancu, The Impact of Globalization on Human Resources, Chapter 53 in DAAAM International Scientific Book, Published by DAAAM International Vienna, (Carte indexata in baze de date INSPEC Database si Cambridge Scientific Abstracts), Vienna, Austria, DOI 10.2507//daaam.scibook.2008.53, 2008, ISBN 978-3-901509-69-0, ISSN 1726-9687, pp. 621-628
 4. Virgil Popescu, Luminiţa Popescu, Anica Iancu, Diana Dirinea, The Social Dialog, Face to Face with the Challenges Launched by the New Social Actors and the Society's Development, MIC’08, Management International Conference, Barcelona, 25 – 29 noiembrie 2008, ISBN 978-961-6573-99-, ISSN 1854-4312, p.217-228
 5. Luminiţa Popescu, Anica Iancu, Virgil Popescu, Knowledge Management in Service Networks, Lucrările celui de-al II-lea Congres mondial al ştiinţei şi artei, New York, 15 – 20 august 2008, ISBN 978-973-88931-1-5, p.133-137
 6. Luminiţa Popescu, Virgil Popescu, Stress Sources and Possibilities of Diminishing them at Organizational Level, Chapter 35 in DAAAM International Scientific Book, Published by DAAAM International Vienna, (Carte indexata in baze de date INSPEC Database si Cambridge Scientific Abstracts), Vienna, Austria, DOI: 10.2507//daaam.scibook.2007.35, 2007, ISBN 3-901509-60-7, ISSN 1726-9687, pp. 399-406
 7. Luminiţa Popescu, Anica Iancu, Virgil Popescu, Influenţa tehnologiilor informaţionale asupra managementului organizaţiei, Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Economice, Anul XXXV, Nr.35, Volumul 7, 2007, ISSN 1223-365X, p.1558
 8. Virgil Popescu, Europa în paradigma globalizării. Securitate şi dezvoltare economică, Gândirea militară românească, Revistă de teorie şi ştiinţă militară editată de Statul Major General al Armatei Române, Nr. 5, 2006, ISSN 1454-0460, p.132
 9. Virgil Popescu, Tehnologia informaţiei în spaţiul de luptă modern, Gândirea Militară Românească, Revistă de teorie şi ştiinţă militară editată de Statul Major General al Armatei Române, Nr. 3, 2006, ISSN 1454-0460, p.46
Nr. crt. Grant/Proiect Statut în echipa de cercetare Perioada Statut proiect Tip proiect

1.

Seventh Framework Programme – SecureCHAINS – Integration of Security Technology Supply Chains and Identification of Weaknesses and Untapped Potential, No. 242417/Apr.8th 2010  Director de proiect  2010-2012  Finalizat  FP 7
 2.  MECT - CNMP - Centru Pilot pentru Şcoala virtuală de consultanţă managerială pentru întreprinderi mici şi mijlocii SVCM-IMM, Nr.92097/2008  Membru în echipă  2008-2011  Finalizat  Național
 3.  Cercetări aprofundate pentru crearea unui sistem educaţional pilot în spaţiul virtual pentru simularea scenariilor privind dezastrele naturale şi modului de acţiune al cetăţenilor şi instituţiilor în situaţii de criză – MEDSCEN, Nr. 1445/31-077  responsabil de proiect  2007-2010  Finalizat  Program 4-Parteneriate în domeniile prioritare – Mediu
 4. Cercetări privind crearea unui model experimental al unei reţele virtuale de tip mobile learning, cu acces în timp real la cunoaştere şi învăţare, utilizând tehnologii de comunicaţie şi dispozitive terminale wireless MOBNET, Nr. 12087/2008 Membru în echipă  2008-2011  Finalizat  MECT - CNMP 
N/A

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.