1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Created On Tuesday, 16 April 2013 14:23 By Bădică Amelia

Assoc. Prof. Amelia Bădică
Statistică şi Informatică Economică

1Badica Amelia

Institution/Faculty Specialization Period Title awarded
 University of Craiova/ Faculty of Automatics and Computers  Computers  1985-1990  Engineer
 University of Craiova/ Faclty of Economic Sciences  Management  1994-2003  Ph D
       
       
       
Institution Period Academic degree obtained/ qualifications acquired Activities performed
 University of Craiova  2006-present  Associate Professor  Teaching and Research
 University of Craiova  1998-2006  Lecturer  Teaching and Research
University of Craiova   1994-1998  Assistent  Teaching and Research
University of Craiova 1991-1994 Junior Assistent Teaching and Research
University of Craiova 1990-1991 Engineer Software development

 

 

N/A
  • M
  • Sondaj Statistic, Demografie, Studiul statistic al calităţii mediului

Acknowledged by CNCSIS

  1. Surveillance Technologies and Early Warning Systems: Data Mining Applications for Risk Detection,Information Science Reference,2010,Hershey, New York,Ali Serhan Koyuncugil,Nermin Ozgulbas, Laura Giurca Vasilescu, Marian Siminica, Cerasela Pirvu, Costel Ionascu, Anca Mehedintu,978-1-61692-865-0 (hardcover), 978-1-61692-867-4 (ebook)

(Selection)

  1. Design of a Social Intelligent Learner for e-Learning Environments,The 3rd International Conference on Human-centric Computing (HumanCom-10) The 2010 International Workshop on Computer Image and its Application (CIA-10), August 11 - 13, IEEE Computer Society, Cebu, Philippines, 2010,1 - 6, D. Burdescu, C. Mihaescu, B. Logofatu, C. Ionaşcu, 978-1-4244-7567-4
No. Grant/Project Role in the research team Period Project Status Project Type

1.

Proiect pilot pentru promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor între universităţi, întreprinderi şi alte instituţii în vederea facilitării tranziţiei de la sistemul de educaţie la viaţa activă.
Program:Fondul Social European.PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE (POS DRU)
Institutia finantatoare: AMPOSDRU
Nr. contract: POSDRU/22/2.1/G/7661
Coordonator: Universitatea din Bucureşti
Parteneri: Universitatea din Craiova, Asociatia RoNetAcad
Valoarea:1.849.996,89 RON
Expert pe termen lung 2009-2011 Finalizat Național
           
           
           
  • Membru în colegiul redacţional al revistei Analele Universităţii din Craiova. Seria: Ştiinţe Economice cu funcţia de redactor, în perioada 2002-2003.

Last Updated On Friday, 21 November 2014 10:20 By Bădică Amelia
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.