1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Master Managementul Afacerilor

Obiective Master-MA


Programul de studii de masterat „Managementul Afacerilor”, prin curriculum-ul complex, compatibil cu cel al programelor similare din universităţile europene, urmăreşte să formeze un portofoliu solid de cunoştinţe şi competenţe necesare identificării, analizei şi soluţionării problemelor specifice lumii afacerilor de azi.

Cursurile cuprinse în acest program acoperă o gamă largă de domenii ale businessului: strategie de afaceri, managementul calității, comportament organizațional, managementul schimbării, management financiar, managementul riscurilor, managementul producției, managementul resurselor umane.

În același timp programul își propune dezvoltarea unor soft skills-uri foarte necesare în organizația viitorului: ledearship, inteligență socială, flexibilitate cognitivă, gândire critică, rezolvarea creativă a problemelor, capacitatea de a lucra în echipe multiculturale, etică în afaceri.

Cui se adresează cursurile?

Programul de studii masterale este dedicat acelor persoane care vor să-și dezvolte abilitățile de lider, să dispună de competențele necesare conducerii activității dintr-o firmă sau un departament al acesteia, care doresc să-și completeze expertiza profesională cu una managerială şi/sau urmăresc să-și dezvolte perspectivele în carieră.

Programul se adresează:

 • absolvenţilor Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor şi ai altor profile (juridic, umanist,  tehnic, medical);
 • antreprenorilor;
 • specialiştilor din sectorul privat ce doresc să acceseze poziții de management;
 • managerilor din sectorul privat sau public.

Perspective de carieră

Programul de master „Managementul Afacerilor” oferă oportunități către o carieră de succes fie ca antreprenor, fie manager în diverse departamente, la diverse niveluri într-o companie:

 • administrator societate comercială;
 • business development manager;
 • manager de proiect;
 • consultant în management;
 • manager de produs;
 • R&D manager;
 • manager achiziții/aprovizionare;
 • manager îmbunătățire procese;
 • manager relații cu clienții;
 • specialist strategie industrială;
 • planificator/specialist plan sinteze;
 • cercetător economist in management etc.

Plan de învățământ

Anul I
Discipline Ore curs/seminar Credite Ore curs/seminar Credite
Teoria organizaţiei 2 1 6      
Strategii si politici de producţie 2 1 6      
Managementul eticii în organizaţii 2 1 6      
Analiza statistică a datelor folosind instrumente software 1 2 6      
Managementul calităţii totale 2 1 6      
Managementul inovării şi dezvoltării produselor noi       1 2 6
Managementul schimbării în organizații       2 1 6
Comportament organizaţional       2 1 6
Managementul veniturilor       2 1 6
Managementul lanțului de aprovizionare       2 1 6
TOTAL 15 ore 30 15 ore 30
Anul II
Discipline Ore curs/seminar Credite

Ore curs/seminar/

proiecte

Credite
Tehnici de rezolvare creativă a problemelor 1 2 6        
Analiza performanţelor economico - financiare 2 1 6        
Management internaţional comparat 2 1 6        
Managementul brandului 2 1 6        
Managementul riscului în afaceri 2 1 6        
Business Development       2 1   4
Audit social       2 1   6
Practica de specialitate şi de elaborare a lucrării de disertaţie           10 20
TOTAL 15 ore 30 16 ore 30

Discipline concurs de admitere: 1. Întreprinderea și relațiile sale cu mediul economic și social 2. Managementul întreprinderii

Examen de absolvire: Disertaţie specifică profilului

 
 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.