1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Master Managementul Resurselor Umane

Obiective

MAster-MRU

După o perioadă marcată de financiarizarea economiei, principala scenă a competiției economice mondiale din zilele noastre s-a deplasat către o nouă sursă de avantaj concurențial, respectiv capacitatea oamenilor de a asimila și de a integra cunoștințe noi. Eficacitatea și eficiența oamenilor, atractivitatea și dezvoltarea competențelor devin factorii cheie de succes în orice organizație. Această schimbare reclamă instrumente și comportamente noi, care să asigure o mai mare reactivitate și un răspuns adecvat ambițiilor organizaționale.

În acest mediu dinamic, în care confruntarea permanentă dintre teorie și practică devine o condiție esențială a reușitei, programul de masterat „Managementul Resurselor Umane” își propune să ofere studenților cunoștințele și experiențele necesare conceperii și pilotajului activităților de management al resurselor umane și să formeze viitoarele cadre ale acestei funcțiuni în societăți comerciale, în organizații publice, în diverse alte colectivități și asociații.

Cui se adresează cursurile? 

Programul se adresează tuturor persoanelor care au absolvit studiile de licență și care doresc să aprofundeze domeniul managementului resurselor  umane:

 • absolvenţilor de studii de licență de la facultăţile de știinţe economice și de gestiune, de drept, de studii tehnice, de psihologie şi sociologie, litere sau științe exacte;
  • specialiştilor în resurse umane din organizaţii publice şi întreprinderi private;
  • administratorilor de întreprinderi mici şi mijlocii şi directorilor de mari întreprinderi;
  • persoanelor care lucrează în domeniul formării continue;
  • persoanelor angajate în structuri ale ministerelor apărării, sănătății, de interne și justiție etc.

Perspective de carieră 

Piața muncii oferă profesii diverse și variate în domeniul managementului resurselor umane, iar la nivelul marilor companii directorii de resurse umane au cele mai mari șanse să devină directori generali, datorită poziției lor privilegiate față de factorul uman. Profesiile care pot fi ocupate de absolvenții programului sunt:

 • manager de resurse umane;
 • șef serviciu de resurse umane;
 • șef centru perfecționare;
 • specialist în dezvoltare organizațională;
 • consultant în resurse umane;
 • specialist în formare;
 • specialist în recrutare;
 • expert în securitate și sănătate în muncă;
 • asistent de resurse umane;
 • responsabil cu administrarea personalului;
 • responsabil de personal etc.

Plan de învățământ

Anul I
Discipline Ore curs/seminar Credite Ore curs/seminar Credite
Economia muncii 2 1 6      
Managementul schimbării organizaţionale 2 1 6      
Managementul strategic al resurselor umane 2 1 6      
Management internaţional comparat 2 1 6      
Dreptul muncii 1 2 6      
Managementul carierelor și talentelor       2 1 6
Securitate socială       2 1 6
Managementul conflictelor și comunicare       2 1 6
Comportament organizaţional       2 1 6
Analiza şi evaluarea capitalului uman       2 1 6
TOTAL 15 ore 30 15 ore 30
Anul II
Discipline Ore curs/seminar Credite

Ore curs/seminar/

proiecte

Credite
Leadership şi diversitate 2 1 6        
Responsabilitatea socială a organizațiilor 2 1 6        
Strategii şi politici de motivare 2 1 6        
Managementul proiectelor 1 2 6        
Dezvoltarea capitalului uman 2 1 6        
Audit social       2 1   6
Simulări decizionale         2   4
Practică de specialitate şi elaborare a lucrării de disertaţie           10 20
TOTAL 15 ore 30 15 ore 30

Discipline concurs de admitere: 1. Întreprinderea și relațiile sale cu mediul economic și social 2. Managementul întreprinderii

Examen de absolvire: Disertaţie specifică profilului


 

 
 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.