1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Master Managementul Organizaţiilor Publice

Master Managementul Organizaţiilor Publice

Obiective Master-MOP

Programul de masterat „Managementul Organizaţiilor Publice” urmăreşte să ofere specialiştilor şi responsabililor din domeniul public cele mai noi cunoştinţe şi experienţe de management specifice acestui sector, manifeste în plan european. Eficienţa, performanţa, au devenit obiective (şi) pentru organizaţiile publice. Pentru atingerea acestora, dar şi pentru realizarea misiunii lor specifice, entităţile publice au nevoie de un management modern, profesionist. Programul propune o abordare multidisciplinară, analitică şi creativă a provocărilor şi problemelor cu care se confruntă managerii din sectorul public şi oferă soluţii pentru dezvoltarea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor în domeniul comunicării, marketingului public, managementului schimbării, managementului proiectelor, managemen-tului financiar-contabil.

Cui se adresează cursurile?

Programul de masterat „Managementul Organizaţiilor Publice” vizează în principal, dar nu exclusiv, următoarele categorii de candidaţi:

 • funcţionari din administraţia publică locală şi centrală;
 • funcţionari din diverse instituţii de interes public (armată, poliţie, justiţie, sănătate etc.);
 • cadre didactice din învăţământul preuniversitar, inspectori de specialitate.

Perspective de carieră

Absolvirea acestui program de masterat poate permite ocuparea unui post de:

 • director instituţie publică;
 • expert administraţie publică;
 • consultant în administraţia publică;
 • consilier orientare privind cariera;
 • specialist in formare;
 • consultant in standardizare;
 • inspector specialitate în administraţia publică;
 • şef birou instituţie publică;
 • şef serviciu instituţie publică etc.

Plan de învățământ

Anul I
Discipline Ore curs/seminar Credite Ore curs/seminar Credite
Teoria organizaţiei 1 6      
Contabilitatea pentru manageri 1 6      
Managementul strategic al resurselor umane 1 6      
Gestiunea financiară a organizaţiilor publice 1 6      
Responsabilitatea socială a organizaţiilor 1 6      
Marketing public     2 1 6
Drept administrativ     1 2 6
Metode şi tehnici de adoptare a deciziilor în organizaţiile publice     2 1 6
Elaborarea şi execuţia bugetului în organizaţiile publice     1 2 6
Managementul schimbării în organizații     2 1 6
TOTAL 15 ore 30 15 ore 30
Anul II
Discipline Ore curs/seminar Credite

Ore curs/seminar/

proiecte

Credite
Politici publice 1 6        
Comunicare managerială. Relaţii publice şi protocol 1 6        
Managementul calităţii totale 1 6        
Comportament organizaţional 1 6        
Diagnosticul financiar al organizaţiilor publice 1 6        
Managementul strategic al organizaţiilor     2 1   6
Managementul proiectelor     1 2   4
Practică de specialitate şi elaborare a lucrării de disertaţie         10 20
TOTAL 15 ore 30 16 ore 30

Discipline concurs de admitere: 1. Întreprinderea și relațiile sale cu mediul economic și social 2. Managementul întreprinderii

Examen de absolvire: Disertaţie specifică profilului

 

 

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.