1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Master Marketing şi Comunicare în Afaceri

Master Marketing şi Comunicare în Afaceri

Obiective Master-MCA

Marketingul este un domeniu fascinant, indispensabil pentru succesul organizaţional şi în plan personal. Marketingul presupune subtilitate pentru înţelegerea nuanţelor comportamentelor umane, atenţie sinceră şi grijă pentru client. 

Programul de masterat „Marketing şi Comunicare în Afaceri” urmărește oferirea unei structuri solide de cunoştinţe teoretice (vizând consumatorul, comportamentul consumatorului, fundamentarea şi elaborarea strategiei de marketing), dar şi dezvoltarea unor soft skills-uri (comunicare în medii diverse, capacitate colaborativă şi de   negociere, etică, gândirea critică, creativitate, capacitate persuasivă) care să-i permită viitorului specialist în marketing să se adapteze la ritmul schimbărilor dictate de dinamica mediului de afaceri actual.

Cui se adresează cursurile?

Creșterea competitivității și dezvoltarea unui mediu de piață dinamic provoacă firmele să acorde o importanţă mult mai mare marketingului și comunicării cu clientul. Astfel, oportunitățile create pe piața muncii sunt numeroase şi în creştere.

Cursurile se adresează celor care lucrează sau doresc să urmeze o carieră în domeniul marketingului şi distribuţiei:

 • reprezentanţi de vânzări şi distribuitori;
 • responsabili cu relațiile publice;
 • persoane care lucrează în sectorul de retail;
 • administratorii conturilor de social media ale firmelor;
 • angajați din mass-media;
 • angajații din firmele de publicitate;
 • graficieni;
 • angajați responsabili cu imaginea instituției;
 • angajați din firmele de cercetări de marketing;
 • responsabili de campaniile de marketing ale firmelor;
 • oricăror persoane pasionate de marketing, de dezvoltare personală şi interesate să devină consumatori responsabili, educaţi.

Perspective de carieră

Oportunităţile de carieră sunt numeroase și variate, în contextul globalizării și intensificării competiției. Firmele încep să își extindă prezența și în spațiul online, ceea ce a dus la crearea unor poziții importante în sfera digitală, dincolo de clasicele locuri de muncă în spațiul fizic:

 • director comercial/ de marketing/ de vânzări/ achiziții;
 • responsabil cumpărări în sectorul privat sau public;
 • manager în publicitate și/sau relații publice;
 • director de produs;
 • specialist SEO/SEM;
 • specialist marketing;
 • specialist marketing online;
 • specialist în relații publice și comunicare;
 • copywriter publicitate;
 • consilier/expert/economist în comerț și marketing;
 • asistent comercial;
 • reprezentant de vânzări;
 • asistent de cercetare în marketing;
 • cercetător economist în marketing.

Plan de învățământ

Anul I
Discipline Ore curs/seminar Credite Ore curs/seminar Credite
Managementul relaţiilor cu clienţii 2 1 6      
Marketingul și experiența de consum 2 1 6      
Piețe emergente 2 1 6      
Managementul activităţii de marketing 2 1 6      
Drept comercial european 2 1 6      
Strategii de comunicare publicitară       2 1 6
Managementul proiectelor de marketing       2 1 6
Modele pentru optimizarea prețurilor       1 2 6
E-marketing       1 2 6
Marketing strategic       2 1 6
TOTAL 15 ore 30 15 ore 30
Anul II
Discipline Ore curs/seminar Credite

Ore curs/seminar/

proiecte

Credite
Managementul brandului 2 1 6        
Negocierea în afaceri 2 1 6        
Strategii de relaţii publice 2 1 6        
Scriere creativă în marketing 1 2 6        
Etică în marketing 1 2 6        
Proiectarea cercetărilor de marketing       2 1   6
Modelarea și simularea fenomenelor de marketing         2   4
Practică de specialitate şi elaborarea lucrării de disertaţie           10 20
TOTAL 15 ore 30 15 ore 30

Discipline concurs de admitere: 1. Întreprinderea și relațiile sale cu mediul economic și social 2. Managementul întreprinderii

Examen de absolvire: Disertaţie specifică profilului

 

 

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.