1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Master Managementul Afacerilor Electronice

Master-MAE

FaceBookFaceBook 

Programul de masterat Managementul Afacerilor Electronice îşi propune formarea de specialişti cu înaltă calificare în domeniul economiei digitale şi afacerilor electronice. Acesta asigură cursanţilor resursele academice, oportunităţile şi sprijinul pentru instruirea şi formarea lor, astfel încât aceştia să deprindă cunoştinţele necesare realizării de aplicaţii informatice complexe, utilizării serviciilor şi oportunităţilor oferite de Internet în scopul optimizării afacerilor.

Competenţele profesionale şi generale dobândite de către absolvenţii programului sunt:

 • cunoaşterea conceptelor, teoriilor, principiilor si metodelor de investigare a fenomenelor si proceselor economice în vederea dezvoltării de sisteme pentru afaceri electronice
 • tehnologii şi instrumente utilizate pentru dezvoltarea şi mentenanţa aplicaţiilor software
 • studiul şi modelarea proceselor de afaceri
 • dezvoltarea şi integrarea aplicaţiilor e-business
 • conceperea, proiectarea şi implementarea aplicaţiilor web
 • managementul cunoaşterii şi utilizarea inteligenţei computaţionale în procesele de afaceri

Disciplinele studiate în cadrul programului au un pronunţat caracter aplicativ, fiind orientate către atingerea obiectivelor generale ale specializării printr-o pregătire practică de înaltă calificare. Accentul este pus pe realizarea unor aplicaţii şi proiecte informatice complexe aferente domeniilor afacerilor electronice.

Oportunităţile de angajare oferite absolvenţilor programului sunt diverse, aceştia putând lucra în firme şi organizaţii publice sau private, ocupând posturi de:

 • analist-proiectant de sisteme informaţionale în domeniul afacerilor electronice;
 • specialist de înaltă calificare în asigurarea calităţii proceselor, produselor şi sistemelor informatice; consultant ERP;
 • dezvoltator de aplicaţii web;
 • auditor IT;
 • specialist în implementarea de sisteme informatice integrate pentru gestiunea afacerilor (ERP) şi soluţii e-Business
 • specialist în domeniul plăţilor electronice.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT – Anul I        
Disciplina Opt.
0/≥1
C1 S1 L1 P1 CT1 FV1 C2 S2 L2 P2 CT2 FV2
DISCIPLINE OBLIGATORII SI OPTIONALE                          
Corespondență comercială și comunicare în limbi străine 1 1 1     5 V            
E-marketing 1 2   1   6 E            
Sisteme inteligente în afaceri 1 2   2   7 E            
Depozite de date 1 2   1   6 E            
eGuvernare 1 2   1   6 E            
Sisteme informatice colaborative 1             2   1   6 E
Analiza datelor și extragerea automată a cunoștințelor 1             2   2   7 E
Simularea proceselor financiare 1             1 1     5 V
Audit și comunicare financiară 1             1 1     5 E
Managementul proiectelor IT 1             2   2   7 E
                           
T O T A L   9 1 5 0 30   8 2 5 0 30  
                           
DISCIPLINE FACULTATIVE                          
Practică 0       8.57 5 V            
Practică 0                   6 5 V
  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT – Anul II        
Disciplina Opt.
0/≥1
C1 S1 L1 P1 CT1 FV1 C2 S2 L2 P2 CT2 FV2
DISCIPLINE OBLIGATORII SI OPTIONALE                          
Comerț electronic 1 2   1   6 E            
Analiză și proiectare obiectuală 1 2   1   6 E            
Etică și legislație în domeniul IT 1 2 1     6 V            
Sisteme electronice de plăți 1 2   1   6 E            
Tehnologii și servicii WEB 1 2   1   6 E            
Sisteme informatice integrate 1             1   1   6 E
Dezvoltarea aplicațiilor de tip E-Business 1             2   1   6 E
Practică de specialitate și de elaborare a lucrării de disertație 2                   10.7 18 V
                           
T O T A L   10 1 4 0 30   3 0 2 0 30  
                           
 

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.