1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Master Finanţe şi Administrarea Afacerilor

Master-FAA

Derulat pe parcursul a doi ani (patru semestre), cu un total de 120 ECTS, cu un orar flexibil, adaptat nevoilor studenților, cu cadre didactice deschise la nou și cu bogată experiență academică și profesională, programul de masterat “Finante si admininistrarea afacerilor” al FEAA poate constitui premise fundamentale pentru construirea unor cariere de succes.

Programul de masterat are misiunea de a forma specialiști in domeniul financiar și al administrării afacerilor și de a dezvolta capacităţile de cercetare ştiinţifică ale absolvenţilor ciclului I al studiilor universitare de licenţă în programe proprii domeniului Finanțe, altor programe de studiu din domeniul Ştiinţe Economice sau din domenii de licenţă apropiate. Absolvenţii acestui program de masterat vor fi capabili să deruleze activităţi în cadrul firmelor private, in cadrul sistemului financiar bancar, dar şi să contribuie la programe de cercetare în domeniu, prin activitatea din perioada studiilor de master şi/sau prin continuarea pregătirii prin înscrierea în programele de studii doctorale.

Programul de studiu asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică şi constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale în domeniul Finanțe.

Obiective:

  • pregătirea şi formarea specialiştilor în domeniul financiar şi al  administrării afacerilor;
  • promovarea cercetării ştiinţifice în domeniul financiar.

Din punct de vedere didactic, misiunea programului de studiu constă în realizarea unui proces de învăţământ care vizează atingerea următoarelor obiective strategice:

  • formarea de specialişti cu pregătire superioară în domeniile: finanţele întreprinderii, administrarea afacerilor şi pieţe financiare, care să permită funcţionarea organizaţiilor de profil la parametrii impuşi de conectarea economiei naţionale la circuitele economice internaţionale;
  • promovarea unei cercetări ştiinţifice de profil competitivă pe plan naţional şi internaţional;

Cui se adresează cursurile?

Formarea unor specialişti de înaltă competenţă în domeniul financiar constituie misiunea de bază a specializării Finanţe şi Administrarea Afacerilor şi se realizează pe parcursul a 2 ani de studiu la forma de învăţământ cursuri de zi.

Absolvenţii acestei specializări îşi dezvoltă competenţe în: culegerea prelucrarea, analiza, sinteza şi interpretarea datelor din domeniul financiar şi al pieţelor de capital; gestionarea afacerilor în condiţiile unui mediu concurenţial.

Posibilităţi de angajare

  • În cadrul firmelor private: compartimentul financiar, de analiză şi previziune; aprovizionare; marketing; vânzări;
  • În cadrul institutelor de cercetare la nivel naţional sau local;
  • În cadrul sistemului financiar-bancar, de asigurări şi bursier: Analiză financiară, Evaluarea riscului; Prelucrarea datelor;
  • În cadrul unor instituţii publice: Oficiile teritoriale pentru IMM-uri, instituţii ale administraţiei publice locale (prefecturi, primării).
 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.