1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Master Management Financiar Bancar

Master Management Financiar Bancar

Obiective Master-MFB

Programul de studii Management Financiar Bancar, ca formă de pregătire superioară, oferă absolvenţilor posibilitatea de a se perfecţiona şi specializa în domeniul financiar - bancar și al pieţelor de capital, ţinând cont de modificările intervenite și tendințele înregistrate în evoluția economiei românești și europene.

Principalele obiective ale acestui modul de master sunt:

  • formarea şi perfecţionarea abilităţilor operaţionale  specifice fiecărei arii funcţionale a managementului financiar şi bancar;
  • de a oferi cursanţilor posibilitatea schimbului de idei şi  experienţe profesionale;
  • de a intensifica relaţiile dintre instituţiile de învăţământ superior, bănci, instituţii financiare şi agenţi economici.         

Cui se adresează?

Absolvenţii modulului masteral Management Financiar Bancar au un rol bine determinat şi o utilitate practică deosebită deoarece, prin pregătirea asigurată în cadrul acestui program, conform planului de învăţământ, ei formează principalul segment de specialişti necesari operatorilor financiari-bancari și departamentelor funcționale de specialitate ale agenților economici.

Posibilităţile de angajare, precum şi ocupaţiile pe care absolvenţii acestei specializări le pot avea sunt diverse. În conformitate cu nomenclatorul Clasificaţiei Ocupaţiilor din România 2016 (COR 2016) acestea pot fi: referent de specialitate financiar-contabilitate; analist financiar; consilier financiar-bancar; economist bancă; manager de operațiuni/produs; manager relații cu clienții; analist credite; referent de specialitate asigurări; consilier vânzări asigurări; inspector asigurări; analist investiții; specialist pentru piața de capital.

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.