1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Master Economie şi Administrarea Afacerilor Internaţionale (în limba engleză)

INTERNATIONAL ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION

Obiective Master-IEBA

Orientareamasteratului este decomplementaritate, în sensul aprofundării interdisciplinare a domeniului Economie şi Afaceri Internaţionale, cu cele trei mari componente ale acestuia, respectiv comerţ internaţional cu bunuri şi servicii, fluxuri financiare internaţionale pe termen scurt, mediu şi lung şi migraţia internaţională a forţei de muncă.

Misiunea programului de master “International economics and business administration” (IEBA)este de a pregăti spacialişti de vârf pentru cel mai dinamic domeniu al economiei: afaceri internaţionale. Volumul anual al comerţului mondial a depăşit 10.000 miliarde dolari, cel al investiţiilor străine 1.500 miliarde dolari, iar numărul de persoane care muncesc în alte ţări decât cele de origine a depăşit 400 milioane. Fenomenul globalizării economice, stimulat de aceste evoluţii, se accelerează, jucând un rol tot mai accentuat în cadrul fiecărei economii. Drept consecinţă, cererea de specialişti în acest domeniu este tot mai mare, iar exigenţele privind pregătirea lor sunt tot mai ridicate. Se poate estima că numărul de persoane antrenate direct sau indirect în activităţi economice internaţionale este de ordinul zecilor de milioane.

Cui se adresează cursurile?

Firmele mari dar şi cele mici şi mijlocii au nevoi stringente de personal calificat în activităţi de export-import de mărfuri şi de servicii internaţionale (transporturi, turism, asigurări etc), în activităţi de plăţi, credite, şi investiţii străine, precum şi în emergentul domeniu al migraţiei internaţionale a forţei de muncă.

Programul de învăţământ al masteratului este compatibil cu cadrul naţional al calificărilor. În acest sens, sunt de menţionat următoarele standarde ocupaţionale ce corespund posturilor pe care le pot ocupa absolvenții acestui masterat:

 • comisionar în vamă, agent vamal, controlor datorie vamală ;
 • agent de vânzări comerţ exterior ;
 • consultant comercial pentru reprezentare pe plan intern şi internaţional;
 • consultant comercial pentru promovare şi informare de afaceri;
 • agent valori mobiliare ;
 • analist piaţă de capital, agent de bursă ;
 • intermediar în activitatea financiară şi comercială, economist valută ;
 • analist piaţa muncii, consultant în domeniul forţei de muncă ;
 • asistent manager comerţ exterior, cercetător marketing;
 • agent de turism ;

Program de studiu INTERNATIONAL ECONOMICSAND BUSINESS ADMINISTRATION

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

IEBA ANUL I

Disciplina A
S
C
OB
OP
F  
Opt.
0/≥1
C1 S1 CT1 FV1 C2 S2 CT2 FV2
DISCIPLINE OBLIGATORII SI OPTIONALE                      
Advanced international Economics (Economie internațională aprofundata) A OB 1 2 1 6 E        
International Trade in goods and services and Commercial Policies (Comerț internațional cu bunuri și servicii și politici comerciale) A OB 1 2 1 6 E        
International Finance (Finanțe internaționale) C OB 1 2 1 6 E        
Quantitative International Business Analises (Analiza cantitativă a afacerilor internaționale) C OB 1 2 1 6 E        
International Labor Migration (Migrația internațională a forței de muncă) S OB 1 2 1 6 E        
Global marketing (Marketing global) C OB 1         2 1 6 E
International Investments and Transnational Companies (Investiții internaționale și companii transnaționale) C OB 1         2 1 6 E
Global Strategic Management (Management strategic global) C OB 1         2 1 6 E
International Banking and Payments (Operațiuni bancare și plăți internaționale ) C OB 1         2 1 6 E
International Business Regulation, Litigation and Economical Arbitration A OB 1         2 1 6 E

IEBA ANUL II

Disciplina A
S
C
OB
OP
F  
Opt.
0/≥1
C1 S1 CT1 FV1 C2 S2 P2 CT2 FV2
DISCIPLINE OBLIGATORII SI OPTIONALE                        
International Transports (Transporturi internaționale ) A OB 1 2 1 6 E          
International Tourism (Turism internațional) A OB 1 2 1 6 E          
International Business Negotiation and Diplomacy (Negociere și diplomație în afacerile internaționale) A OB 1 2 1 6 E          
International E-Economy and E-Business (e-Economie și e-afaceri internaționale) S OB 1 2 1 6 E          
Global Managerial Finance (Finanțe manageriale globale) C OB 1 2 1 6 E          
Export and import contracts, international regulations, terms and customs (Contracte de export și de import, reglementări internaționale, termeni și uzanțe internaționale) S OB 1         1 2   6 E
Foreign Investments Projects (Proiecte de investiții internaționale ) C OB 1         1 2   6 E
Practică de specialitate și de elaborare a lucrării de disertație A OB 2             10 18 V
 

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.