1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ

Specializarea Statistică şi Previziune Economică are drept obiectiv principal pregătirea şi formarea specialiştilor din domeniul statisticii sociale-economice. Aceşti specialişti au un rol bine determinat şi o utilitate practică deosebită deoarece:

 • prin pregătirea asigurată în cadrul acestei specializări, conform planului de învăţământ, ei formează principalul segment de specialişti necesari sistemelor informaţionale micro şi macroeconomice;
 • la nivel european, naţional şi în profil teritorial există instituţii specializate în cercetări statistice în cadrul cărora absolvenţii acestei specializări sunt absolut necesari;
 • sunt deosebit de utili în orice gen de întreprindere sau instituţie, în cadrul cărora se vehiculează informaţii statistice, sunt indispensabili acolo unde există nevoia informaţiilor sintetice, asigurând suportul informaţional diferitelor niveluri decizionale precum şi pentru institutele de cercetări prin sondaje, dispunând de metodologie specifică acestui tip de investigaţii;

Absolvenţii acestei specializări îşi dezvoltă competenţe în: culegerea prelucrarea, analiza, sinteza şi interpretarea datelor din domeniul social-economic; prelucrarea electronică a datelor; previziune.

Ocupaţiile pe care absolvenţii acestei specializări le pot desfăşura conform Clasificaţiei Ocupaţiilor din România sunt: Specialişti statisticieni, Consilier statistician, Expert statistician, Inspector de specialitate statistician, Referent de specialitate statistician, Cercetători în statistică si Asistenţi de cercetare in statistica.

Posibilităţi de angajare

 • În cadrul firmelor industriale: Compartimentul de analiză şi previziune; Compartimentul - Calitatea procesului de producţie; Compartimentul Aprovizionare – Calitatea loturilor recepţionate; Compartimentul de marketing – prelucrarea datelor, previziune; Compartimentul resurse umane şi salarizare;
 • În cadrul sistemului statistic naţional: Institutul Naţional de Statistică; Direcţiile regionale sau judeţene de statistică;
 • În cadrul institutelor de cercetare şi sondare a opiniei publice;
 • În mass-media: Publicaţii de specialitate; Radio; Televiziune;
 • În cadrul administraţiei publice locale: Prefecturi, Primării – prelucrarea datelor;
 • În cadrul altor instituţii publice: Agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă; Ministere;
 • În sistemul financiar-bancar şi bursier: Evidenţă statistică; Prelucrarea datelor; Evaluarea riscului.

 Competenţe generale

 • Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei;
 • Explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi tendinţelor specifice activităţii la nivel micro şi macroeconomic în contexte specifice societăţii bazate pe cunoaştere;
 • Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii cantitative şi calitative referitoare la o problemă definită;
 • Analiza de stări şi situaţii şi asumarea de responsabilităţi pentru a rezolva probleme, a comunica şi a demonstra rezultatele propriei activităţi;
 • Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în domeniu;
 • Capacitatea de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de probleme în contexte profesionale definite;
 • Utilizarea   tehnologiei   informatice   moderne   pentru   tehnoredactarea   de   lucrări, procesarea de informaţii şi accesarea de baze de date specifice activităţii din diferitele structuri organizaţionale;
 • Comunicarea verbală şi scrisă în scop profesional în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională.

Competenţe de specialitate

 • Culegerea, prelucrarea, analiza şi interpretarea statistică a datelor;
 • Organizarea şi participarea la cercetări statistice;
 • Utilizarea de softuri statistice şi econometrice pentru cercetări economice şi sociale;
 • Analiza statistică a fenomenelor socio-economice;
 • Previziunea fenomenelor socio – economice;
 • Modelarea statistică şi econometrică a fenomenelor socio-economice.
 
Planuri de învățământ
Anul I
Anul II
Anul III
Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.