1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR

(Drobeta Turnu Severin)

Specializarea „Economia comerţului, turismului şi serviciilor” are ca obiectiv formarea specialiştilor cu pregătire superioară, necesari pentru activităţile de profil din cadrul oricărui agent economic.

Aceşti specialişti au un rol foarte mare şi o utilitate practică deosebită, deoarece:

  • prin pregătirea asigurată, conform planului de învăţământ, ei formează resursa umană specializată pentru rezolvarea problemelor teoretice şi practice privind activităţile de comerţ, turism şi servicii atât din întreprinderile de profil cât şi din alte întreprinderi sau organizaţii publice;
  • în mediul economic naţional şi internaţional există instituţii specializate în comerţ, turism şi servicii, în cadrul cărora absolvenţii acestei specializări sunt necesari şi utili;
  • se pot integra uşor în orice organizaţie publică, inclusiv în cele de învăţământ şi cercetare ştiinţifică;

Absolvenţii acestei specializări, în urma pregătirii pe parcursul a trei ani de studiu, îşi dezvoltă competenţe de execuţie pentru: gestionarea activităţii şi utilizarea eficientă a patrimoniului agenţilor economici din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor; activităţile specifice de gestiune eficientă a agenţilor economici din domeniul turismului; realizarea activităţilor de gestionare eficientă a agenţilor economici din sfera serviciilor; asigurarea şi gestionarea resurselor agenţilor economici din diferite sectoare de activitate; activitate didactică (dacă urmează şi cursurile Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic).

Pe baza pregătirii dobândite, absolvenţii acestei specializări au acces (conform Clasificaţiei Ocupaţiilor din România 2008) la următoarele ocupaţii: economist, economist în comerţ şi marketing, consilier expert, inspector, referent, agent de turism, reprezentant comercial, inspectori de vamă şi frontieră, revizor vamal, comisar la garda financiară, inspector de calitate, gestionar custode de sală, gestionar de depozit, inspector de preţuri, cadre didactice preuniversitare şi universitare, asistenţi de cercetare, etc.

Posibilităţi de angajare: în cadrul întreprinderilor industriale şi agricole (Compartimentul comercial, Compartimentul de marketing, Compartimentul de aprovizionare, desfacere, transport, Compartimentul de logistică, etc.); în cadrul întreprinderilor din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor; în cadrul administraţiei publice locale: Prefecturi, Primării, Consilii judeţene, servicii publice deconcentrate, etc; în sistemul financiar bancar şi bursier; în cadrul instituţiilor de cercetare ştiinţifică economică; în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar; în cadrul administraţiei publice centrale: Preşedinţie, Parlament, Guvern, ministere; agenţii naţionale, etc; în cadrul altor instituţii publice din domeniul sanitar, cultural şi al protecţiei sociale.

Specializarea: Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Anul de studiu: II

Nr.

Denumirea

Semestrul I

Semestrul II

crt.

disciplinei

Nr.ore/săpt.

FV

Cr

Nr.ore/săpt.

FV

Cr

C

S

LP

 

 

C

S

LP

 

 

1

Marketing

2

2

-

E

5

-

-

-

-

-

2

Contabilitatea întreprinderilor de comerţ

2

2

E

5

-

-

-

-

-

3

Gestiunea financiară a întreprinderii

2

2

-

E

5

-

-

-

-

-

4

Statistică economică

2

1

E

4

-

-

-

-

-

5

Sisteme informatice economice

2

-

2

E

5

-

-

-

-

-

6

Economie europeană

2

1

-

V

4

-

-

-

-

-

7

Limba străină 3

1

1

-

V

2

-

-

-

-

-

8

Educaţie fizică 3

-

2

-

V

-

-

-

-

-

-

9

Economia comerţului

-

-

-

-

-

2

2

-

E

5

10

Studiul pieţei

-

-

-

-

-

2

2

-

E

5

11

Economia turismului

-

-

-

-

-

2

2

-

E

5

12

Creditarea întreprinderilor din comerţ, turism și servicii

-

-

-

-

-

2

1

-

E

3

13

Etică în afaceri

-

-

-

-

-

2

1

E

3

14

Comunicare şi negociere comercială

-

-

-

-

-

2

1

-

V

3

15

Disciplina opţională 1

-

-

-

-

-

2

1

-

V

3

16

Practică (3 săpt.x30 ore)

-

-

-

-

-

-

-

-

V

3

Total ore pe săptămână*

13

9

2

-

-

14

10

 

-

-

Total credite pe semestru

-

-

-

-

30

-

-

-

-

30

Total forme de verificare

-

-

-

5E

3V

-

-

-

-

5E

3V

-

Disciplina opţională 1: Comportamentul consumatorilor; Merchandising; Geografie turistică; Amenajarea turistică a teritoriului.

* Nu se iau în calcul cele 2 h de la Educaţie fizică.

 

Specializarea: Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Anul de studiu: III

Nr.

Denumirea

Semestrul I

Semestrul II

crt.

disciplinei

Nr.ore/săpt.

FV

Cr

Nr.ore/săpt.

FV

Cr

C

S

LP

 

 

C

S

LP

 

 

1

Analiză economico-financiară

2

2

-

E

5

-

-

-

-

-

2

Logistica mărfurilor

2

1

-

E

4

-

-

-

-

-

3

Economia serviciilor

2

2

-

E

5

-

-

-

-

-

4

Corespondenţă în limbi străine

2

1

-

V

4

-

-

-

-

-

5

Managementul operaţiunilor de turism

2

2

-

E

5

-

-

-

-

-

6

Managementul calităţii

2

1

-

E

4

-

-

-

-

-

7

Disciplina opţională 2

2

1

-

V

3

-

-

-

-

-

8

Gestiune hotelieră

-

-

-

-

-

2

2

-

E

5

9

Managementul resurselor umane

-

-

-

-

-

2

1

-

E

4

10

Managementul achiziţiilor

-

-

-

-

-

2

2

-

E

5

11

Managementul vânzărilor în comerţ, turism și servicii

-

-

-

-

-

2

2

-

E

5

12

Strategia întreprinderii

-

-

-

-

-

2

1

-

E

4

13

Simulări decizionale în turism şi servicii

-

-

-

-

-

-

-

3

V

3

14

Disciplina opţională 3

-

-

-

-

-

2

1

-

V

4

15

Elaborare proiect licenţă

(2 săpt x 30 ore)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total ore pe săptămână

14

10

-

-

-

12

9

3

-

-

Total credite pe semestru

-

-

-

-

30

-

-

-

-

30

Total forme de verificare

-

-

-

5E

2V

-

-

-

-

5E

2V

-

Disciplina opţională 2: Marketing internaţional; Tehnici de promovare; Managementul IMM-urilor din comerţ, turism și servicii; Managementul unităţilor de alimentaţie.

Disciplina opţională 3: Managementul proiectelor în afaceri; Comerţ electronic; Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior; Turism internaţional.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.