1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

 

ADMINISTRAREA AFACERILOR (Drobeta Turnu Severin)

 

Afacerile au la bază creativitate, inteligență și curaj, dar creșterea, dezvoltarea și succesul lor se bazează pe modul cum sunt gestionate de către oameni. De aceea, parcurgerea programului de studiu „Administrarea Afacerilor este, pentru cei care vor să performeze în acest domeniu, alegerea optimă.

 

Programul este organizat în conformitate cu obiectivele procesului Bologna, durata studiilor este de 3 ani iar titlul conferit este de economist licențiat, putând fi urmat pentru aprofundare de parcurgerea celor doi ani de master în specializarea „Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism, Servicii” care funcționează în cadrul facultății, la Drobeta Turnu Severin.

 

Cunoștințele și informațiile primite într-un mod atractiv și interactiv, folosind metode și tehnici moderne de predare, bazate pe argumente și exemple concrete din mediul de afaceri românesc și european, conferă absolvenților noștri o pregătire completă și complexă pentru administrarea activității ansamblului organizației sau a unei subdiviziuni a acesteia.

 

Studenții beneficiază de îndrumarea permanentă a unui colectiv de cadre didactice competent, au la dispoziție săli de curs, laborator și seminar dotate la standarde ridicate, conform normelor impuse programelor de licență acreditate, similare cu ale altor universități europene, dar și biblioteca unde se pot documenta asupra temelor de interes din literatura de specialitate, disponibilă pentru toate ariile specifice domeniului economic (cu un fond de carte substanțial, dar și cu posibilitatea accesării unor baze de date recunoscute pe plan mondial).

 

Pe parcursul anilor de studii sunt organizate stagii de practică unde studenții aplică și își perfecționează abilitățile dobândite. În plus, pentru cei care doresc dezvoltare personală, experiența profesională şi socială într-un context internaţional li se oferă posibilitatea de a participa la programe de mobilitate de tip ERASMUS.

 

Absolvirea programului „Administrarea Afacerilor oferă numeroase oportunități în carieră nu doar pe plan național, ci și internațional, având în vedere faptul că prin curriculum-ul propus se dobândesc competențe profesionale și abilități individuale care permit un spectru larg de posibilități de angajare în organizații diverse, pornind de la firme mici și mijlocii până la companii multinaționale.

 

Astfel, paleta ocupațiilor posibile după finalizarea studiilor este foarte atractivă, fiecare putând alege să fie, în funcție de aspirațiile profesionale, personalitate și nivelul de dezvoltare personală, consilier/expert în management, manager, specialist în planificarea, controlul și raportarea performanței economice, manager în activitatea de turism, cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul economic, şef expoziţii şi târguri, şef agenţie reclamă publicitară, şef birou marketing, manager.

 

Nu în ultimul rând, parcurgerea programului „Administrarea Afacerilor poate fi pentru cei care visează să aibă o firmă soluția perfectă de a deveni propriul șef, prin organizarea și transpunere a ideilor într-un plan de afaceri coerent!

 

Competenţe profesionale

  • culegere, prelucrare și analiză de informații privind interacțiunea mediu extern-întreprindere/organizaţie;
  • asistență pentru administrarea activității ansamblului întreprinderii/organizației;
  • administrarea activităţii unei subdiviziuni din structura întreprinderii/organizaţiei;
  • asistenţă în managementul resurselor umane;
  • utilizarea bazelor de date specifice administrării afacerilor.

Competenţe transversale (soft skills)

  • aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;
  • identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
  • identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

Plan de învăţământ

Anul I

Disciplina C1 S1 L1 P1 CT1 C2 S2 L2 P2 CT2
DISCIPLINE OBLIGATORII SI OPTIONALE
Microeconomie 2 2 5
Economia întreprinderii 1 2 4
Bazele contabilităţii 2 2 5
Mat. aplic. în economie 2 1 5
Bazele tehnologiei informației 1 2 5
Dreptul afacerilor 2 4
Limba străină 1 2 2
Educaţie fizică 1 1' 1*
Macroeconomie 2 1 5
Management 2 2 5
Finanţe publice 2 1 5
Contabilitate financiară 2 1 4
Statistică 2 2 5
Informatică economică 2 2 4
Limba străină 2 2 2
Educaţie fizică 2 1' 1*
T O T A L 10 9 2 0 30 12 9 2 0 30
DISCIPLINE FACULTATIVE
Practică de formare inițială 8,57 5
Elemente de calcul matematic 2 0 3
Public Speaking 2 0 3
Psihologia educației (DPPD) 2 2 5
Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curriculumului. (DPPD) 2 2 5

Anul II

Disciplina C1 S1 L1 P1 CT1 C2 S2 L2 P2 CT2
DISCIPLINE OBLIGATORII SI OPTIONALE
Marketing 2 1 - 5
Contabilitatea afacerilor 2 2 - 5
Gestiunea financiară a întreprinderii 2 2 - 5
Econometrie 2 2 - 4
Sisteme informatice economice 2 - 1 5
Economie europeană 2 1 - 4
Limbă străină 3 0 2 - 2
Educaţie fizică 3 - 1' - 1*
Creditarea întreprinderii 2 1 4
Managementul aprovizionării și vânzărilor 2 1 4
Inițierea afacerii 2 2 4
Logistică 2 2 4
Managementul calităţii 2 1 4
Pache opțional 1 2 1 3
1.Fiscalitate
2.Prețuri și concurență
Pache opțional 2 1 2 4
1.Gestiunea riscurilor în afaceri
2. Managementul inovației
Educaţie fizică 4 0 1' 1*
Practică de specialitate (3 săptămâni - 84 ore) 7,63 3
T O T A L 12 10 1 0 30 13 10 0 0 30
DISCIPLINE FACULTATIVE
Practică 6 3
Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării. (DPPD) 2 2 5
Didactica specialității (DPPD) 2 2 5

Anul III

Disciplina C1 S1 L1 P1 CT1 C2 S2 L2 P2 CT2
DISCIPLINE OBLIGATORII SI OPTIONALE
Pachet opţional 3 2 1 5
1. Relații economice internaționale
2. Proceduri și tehnici vamale
Comunicare și negociere în afaceri 2 1 4
Managementul serviciilor 2 1 5
Cultură antreprenorială 2 1 4
Analiză economico-financiară 2 1 4
Management internațional 2 1 4
Pachet opţional 4 2 1 4
1. Ecotehnologie
2. Ecologie și protecția mediului
Tehnici promoţionale 2 2 3
Strategii investiţionale în afaceri 2 1 3
Management strategic 2 2 3
Managementul resurselor umane 2 1 3
Marketing internaţional 2 1 3
Proiecte economice şi jocuri de întreprindere 3 2
Pachet opţional 5 2 1 3
1. Securitate și sănătate în muncă
2. Cercetări pentru elaborarea lucrării de licență
Practică pentru elaborarea lucrării de licență 4 10
T O T A L 14 7 0 0 30 12 8 3 0 30
DISCIPLINE FACULTATIVE
Finanțe personale 2 3
Instruire asistată de calculator (DPPD) 1 1 2
Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (DPPD) 3 3
Managementul clasei de elevi (DPPD) 1 1 3
Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (DPPD) 3 2

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.