1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Lansare proiect strategic

Comunicat de Presă
 
Lansare proiect strategic 
Cercetatori competitivi pe plan european in domeniul stiintelor umaniste si socio-economice. Retea de cercetare multiregionala (CCPE) ( cod contract: POSDRU/159/1.5/S/140863)
2013-05-30-11.25.54În urma semnării contractului de finanțare, în data de 8 aprilie 2014 s-a demarat implementarea proiectului strategic “Cercetatori competitivi pe plan european in domeniul stiintelor umaniste si socio-economice. Retea de cercetare multiregionala (CCPE)”, proiect câştigat prin competiţie naţională în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.5. „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”.
Lansarea proiectului va avea loc joi, 8 mai 2014, ora 12.00, la Sala 420 a Universității din Craiova (str. A.I. Cuza, nr.13). 
Bugetul total eligibil aferent Universității din Craiova este de 1,291,931.00 lei, din care asistența financiară nerambursabilă aprobată este de 1,266,092.38 lei. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, partenerii instituţionali în cadrul acestuia fiind:
 - Universitatea de Vest din Timişoara – solicitant
-  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi – partener 1
-  Universitatea Babes Bolyai, Cluj – partener 2
-  Universitatea din Bucuresti – partener 3
-  Universitatea din Craiova – partener 4
Obiectivul general al proiectului constă în cresterea competitivitatii cercetarii in domeniul stiintelor umaniste si economico-sociale in vederea obtinerii de rezultate stiintifice de varf prin promovarea carierei în cercetare, crearea unei retele intre universitati -mediul cultural-socio-economic si sprijinirea finaciara a grupului tinta la nivelul parteneriatului pe perioada derularii proiectului.
Proiectul își propune următoarele obiective specifice:
1. Promovarea carierei in cercetare prin sprijinirea financiara a grupului tinta în vederea cresterii rezultatelor cercetarii si a diseminarii acestora.
2. Formarea abilitatilor si competentelor de cercetare ale grupului tinta prin intermediul asigurarii accesului la cursuri, surse de documentare si schimburi de experienta in alte institutii din statele membre ale UE pe perioada derularii proiectului.
3. Crearea unei retele de cercetare intre partenerii proiectului si alte centre, institute de cercetare din tara si strainatate in vederea schimburilor de bune practici care sa determine cresterea rezultatelor cercetarii și diseminarii acestora pentru grupul tinta al proiectului.
4. Corelarea cercetarii cu necesitatile mediului exterior cultural si socio-economic prin crearea unor retele cu membrii acestor medii in scopul cresterii importantei si recunoasterii rezultatelor cercetarii doctoranzilor si a post-doctoranzilor
Grupul ţintă din cadrul proiectului este format din 150 de doctoranzi (din care 10 doctoranzi ai Universității din Craiova) și 75 de cercetători postdoctorat (din care 10 cercetători postdoctorat ai Universității din Craiova) de la nivelul tuturor partenerilor instituţionali pentru domeniul de cercetare socio-economic.
Pe durata proiectului doctoranzii și postdoctoranzii vor beneficia de sprijin financiar pentru cercetare, concretizat în burse lunare de 1.500 lei (pentru doctoranzi) și 2.500 lei (pentru postdoctoranzi), precum și de posibilitatea de a efectua stagii de mobilitate interna și internațională în institute de cercetare și universități din Uniunea Europeană. De asemenea, cercetătorii vor beneficia de sprijin financiar pentru participarea la conferințe, seminarii internaționale legate de obiectul cercetării, în spațiul UE sau în Romania. 
Persoană de contact:
Prof. univ. dr. Cerasela Pîrvu, Expert pe termen lung - activități grup țintă, Universitatea din  Craiova
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 0745659972
 
Mai multe informații: http://idfeaa.ucv.ro/ccpe/
Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.