1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Anunț burse sociale - Semestrul II - 2014-2015

PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SOCIALE SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2014-2015

(1) Bursele sociale se acordă, la cerere, pe durata unui semestru, studenţilor de la învăţământul de zi (licenţă şi master), şcolarizaţi în regim bugetat, care nu beneficiază de bursă de merit şi care se încadrează într-una din următoarele categorii:

a) studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri;

În acest caz, studenţii vor prezenta:

 • Cerere;
 • copie după buletinul de identitate;
 • declaraţie de venituri, pe propria răspundere a studentului în faţa notarului public din care să rezulte că nu realizează nici un fel de venit, indiferent de natura acestora (nu primeşte pensie de urmaş, nu este angajat, nu realizează venituri din privatizări)
 • declaraţie de venituri tip (formularul se va primi de la secretariat);
 • certificatele de deces ale ambilor părinţi sau cel de provenienţă din casele de copii sau plasament familial, în copie legalizată;

b) Studenţii bolnavi cronic

În acest caz studenţii vor prezenta:

 • Cerere;
 • copie după buletinul de identitate;
 • adeverinţă medicală sau certificat medical de la medicul specialist din care să rezulte că suferă de: T.B.C. (se află în evidenţa unităţilor medicale), diabet, boli maligne, sindrom de malabsorţie grav, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice SIDA sau virus HIV, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut.

Documentele medicale vor fi vizate de către policlinica studenţească şi menţionat din ce categorie de boală face parte diagnosticul.

c) studenţii integralişti a căror familie nu a realizat în ultimele 3 luni, de la momentul depunerii cererii, un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie (900 lei/lună pentru noiembrie șidecembrie 2014 și 975/luna ianuarie 2015)

În acest caz, studenţii vor prezenta:

 • Cerere;
 • declaraţie de venituri, pe propria răspundere a studentului în faţa notarului public din care să rezulte veniturile nete realizate de familia studentului, indiferent de natura acestora (din privatizare sau ca angajaţi);
 • copie carte identitate;
 • declaraţie de venituri tip (formularul se va primi de la secretariat sau se va lista de pe site-ul facultăţii);
 • documente (adeverinţe sau după caz, cupoane de pensie sau şomaj) din care să rezulte că veniturile nete realizate de fiecare părinte, (soţ/soţie dacă este cazul) precum şi ale studentului pe lunile noiembrie, decembrie 2014, ianuarie 2015. Venitul net mediu lunar pe membru de familie nu trebuie să depăşească 900 lei pentru lunile noiembrie, decembrie 2014, și 975 lei pentru ianuarie 2015 (în cazul adeverinţelor pentru salariaţi va exista clar specificaţia: venit net realizat);
 • certificate eliberate de către Administraţia financiară şi Primărie din care să rezulte veniturile impozabile ale studentului şi familiei acestuia (în cazul în care studentul nu poate prezenta certificate eliberate de administrația financiară va prezenta OBLIGATORIU declarație la notar a FIECĂRUI MEMBRU AL FAMILIEI privitor la toate sursele de venituri, natura și valoarea lor – de exemplu părintele salariat va prezenta și declarația la notar dacă în afara salariului mai realizează sau nu venituri din SC, PFA, PFI, închiriei, agricultură, vânzări de bunuri etc);
 • pentru familiile cu mai mulţi copii în întreţinere se vor prezenta adeverinţele de elev sau student ale acestora, iar în cazurile copiilor preşcolari copie după certificatul de naştere (se va specifica şi cuantumul alocaţiei de stat pentru copii).

d) studenţii orfani de ambii părinţi care realizează venituri, în raport de mărimea acestora, în limita fondurilor disponibile;

În acest caz, studenţii vor prezenta:

 • Cerere;
 • declaraţie de venituri, pe propria răspundere a studentului în faţa notarului public din care să rezulte veniturile nete realizate de acesta, indiferent de natura acestora (pensie de urmaş, venituri din privatizare, sau ca angajat);
 • copie carte identitate;
 • declaraţie de venituri tip (formularul se va primi de la secretariat sau se va lista de pe site-ul facultăţii);
 • documente doveditoare de venituri pentru noiembrie, decembrie 2014, ianuarie 2015 din care să rezulte un venit net realizat care nu depăşeşte 900 lei pentru noiembrie și decembrie și 975 lei pentru ianuarie :
 • cupoane pensie urmaş;
 • adeverinţă salariu student în cazul în care este angajat (venit net realizat);
 • adeverinţă venit net realizat soţ/soţie dacă este cazul;
 • adeverinţă elev/student in cazul în care mai există fraţi care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ;
 • certificat eliberat de către Administraţia financiară şi Primărie din care să rezulte veniturile impozabile ale studentului şi familiei acestuia;
 • certificatele de deces ale părinţilor în copie legalizată.

e) studenţii care provin din casele de copii sau plasament familial care realizează venituri, în raport de mărimea acestora, în limita fondurilor disponibile;

În acest caz, studenţii vor prezenta:

 • Cerere;
 • declaraţie de venituri, pe propria răspundere a studentului în faţa notarului public din care să rezulte veniturile nete realizate de acesta, indiferent de natura acestora (pensie, venituri din privatizare, sau ca angajat);
 • copie carte identitate;
 • declaraţie de venituri tip (formularul se va primi de la secretariat sau se va lista de pe site-ul facultăţii);
 • documente doveditoare de venituri pentru noiembrie, decembrie 2014, ianuarie 2015 din care să rezulte un venit net realizat care nu depăşeşte 900 lei pentru noiembrie și decembrie și 975 lei pentru ianuarie:
 • cupoane pensie
 • adeverinţă salariu student în cazul în care este angajat (venit net realizat)
 • certificat eliberat de către Administraţia financiară şi Primărie din care să rezulte veniturile impozabile ale studentului şi familiei acestuia
 • certificat de provenienţă din casele de copii sau plasament familial

f) studenţii orfani de un părinte, în raport de veniturile familiei, dacă acestea există, cu condiţia să nu aibă mai mult de două restanţe.

În acest caz, studenţii vor prezenta:

 • Cerere;
 • declaraţie de venituri, pe propria răspundere a studentului în faţa notarului public din care să rezulte veniturile nete realizate de familia studentului, indiferent de natura acestora (din privatizare, sau ca angajaţi);
 • copie carte identitate;
 • declaraţie de venituri tip (formularul se va primi de la secretariat sau se va lista de pe site-ul facultăţii);
 • documente (adeverinţe sau după caz, cupoane de pensie sau şomaj, cupoane pensie urmaş) din care să rezulte că veniturile nete realizate de părinte, (soţ/soţie dacă este cazul) precum şi ale studentului pe lunile pentru noiembrie, decembrie 2014, ianuarie 2015. Venitul net mediu lunar pe membru de familie nu trebuie să depăşească 900 lei pentru lunile noiembrie și decembrie și 975 pentru ianuarie (în cazul adeverinţelor pentru salariaţi va exista clar specificaţia: venit net realizat);
 • certificate eliberate de către Administraţia financiară şi Primărie din care să rezulte veniturile impozabile ale studentului şi familiei acestuia (în cazul în care studentul nu poate prezenta certificate eliberate de administrația financiară va prezenta OBLIGATORIU declarație la notar a FIECĂRUI MEMBRU AL FAMILIEI privitor la toate sursele de venituri, natura și valoarea lor – de exemplu părintele salariat va prezenta și declarația la notar dacă în afara salariului mai realizează sau nu venituri din SC, PFA, PFI, închiriei, agricultură, vânzări de bunuri etc);
 • pentru familiile cu mai mulţi copii în întreţinere se vor prezenta adeverinţele de elev sau student ale acestora, iar în cazurile copiilor preşcolari copie după certificatul de naştere (se va specifica şi cuantumul alocaţiei de stat pentru copii);
 • certificatul de deces în copie legalizată

NOTĂ: Actele se vor prezenta la secretariat în perioada 2 martie 2015 – 5 martie 2015. Dosarele se vor depune personal, numai cu actele complete. Venitul minim net pe economie luat în calcul la acordarea burselor sociale este 900 lei pentru lunile noiembrie, decembrie 2014, 975 lei pentru luna ianuarie 2015.                                                                                                                                                                                                                                            

Share

Utilizam fisiere de tip cookie pentru a va oferi o experienta de navigare cat mai buna, prin personalizarea continutului si pentru a analiza traficul website-ului. Prin continuarea navigarii pe website-ul nostru, sunteti de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.Sunt de acord