1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Cifrele de școlarizare pe programe de studii - licență și master - pentru anul școlar 2015-2016

CIFRA DE ȘCOLARIZARE PE PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ – 2015-2016

Programul de licenţă Nr. locuri alocate cu finantare de la buget-IF Nr. locuri alocate cu taxa-IF Nr. locuri alocate cu taxa-ID Nr.total de locuri alocate cu taxa (IF+ID) Nr.total de locuri
Management 45 50 125 175 220
Econ. Comerțului, Turismului și Serviciilor 38 42 - 42 80
Marketing 33 32 - 32 65
Informatică Economică 44 16 - 16 60
Statistică şi Previziune economică 22 10 - 10 32
Finanţe si Bănci - ro 53 47 50 97 150
Finanţe si Bănci - en 25 5 - 5 30
Contabilitate și Informatică de Gestiune 60 60 50 110 170
Economie şi AfaceriInternaţionale - ro 35 30 - 30 65
Economie şi AfaceriInternaţionale - en 25 15 - 15 40
TOTAL - CRAIOVA 380 307 225 532 912
Finanţe si Banci Dts/ro 27 23 - 23 50
Contabilitate si Informatica de Gestiune (DTs) 27 23 - 23 50
Administrarea Afacerilor (DTs) 30 20 - 20 50
Management (DTs) 0 30 - 30 30
TOTAL DROBETA TURNU SEVERIN 84 96 - 96 180
TOTAL GENERAL 464 403 225 628 1192

CIFRA DE ȘCOLARIZARE PE PROGRAME DE STUDII DE MASTER – 2015-2016 - CRAIOVA

Domeniul de master

Programul de studiu

Nr locuri Buget 2015

Nr locuri Taxa 2015 Nr total locuri 2015
Management Managementul Afacerilor (învăţământ cu frecvenţă) 20 30 50
Managementul Afacerilor (frecvenţă redusă) 0 50 50
Managementul Resurselor Umane 15 35 50
Managementul Organizaţiilor Publice 6 44 50
Administrarea Afacerilor Administrarea Afacerilor și Antreprenoriat 0 50 50
Marketing Marketing şi Comunicare în Afaceri 25 25 50
Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică Managementul Afacerilor Electronice 20 30 50
Finanţe Finanţe şi Administrarea Afacerilor 23 27 50
Management Financiar Bancar 23 27 50
Analiza şi Evaluarea Financiară a Organizaţiilor 23 27 50
Finanţe Aplicate (in lb engleza) 0 30 30
Contabilitate Audit şi Management Financiar Contabil 16 34 50
Contabilitate şi Raportări Financiare conforme cu Standardele Internaţionale 16 34 50
Economie şi Afaceri Internaţionale Economie şi Afaceri Europene 18 32 50
Economie şi Administrarea Afacerilor Internaţionale (în limba engleză) 15 35 50
  TOTAL CRAIOVA 220 510 730

 

CIFRA DE ȘCOLARIZARE PE PROGRAME DE STUDII DE MASTER – 2015-2016 - DROBETA TURNU SEVERIN

Programul de studiu

Nr locuri Buget 2015

Nr locuri Taxa 2015 Nr total locuri 2015
Managementul Organizaţiei (Dr.Tn.Severin) 15 35 50
Administrarea Afacerilor în Turism, Comerț şi Servicii (Dr.Tn.Severin) 15 35 50
Strategii financiare ale companiei și consultanță fiscală (Dr.Tn.Severin) 0 40 40
Management Contabil, Expertiză Contabilă şi Audit (Dr.Tn.Severin) 19 31 50
TOTAL DROBETA TURNU SEVERIN 49 141 190

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.