1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017 SEMESTRUL I

VALABIL PENTRU CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ (ZI+ID) ŞI MASTERAT

 

Perioada Tip activitate
03.10–23.12.2016 Activitate didactică – Săptămânile 1–12
24.12.2016–08.01.2017 Vacanţă de iarnă
09.01–22.01.2017 Activitate didactică – Săptămânile 13–14
23.01–12.02.2017 Sesiune de iarnă (se pot susţine examene şi la disciplinele nepromovate din anii anteriori prevăzute cu examen în sesiunea de iarnă)
13.02–19.02.2017 Vacanţa intersemestrială

 

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017 SEMESTRUL II

VALABIL PENTRU CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ (ZI+ID)

ANUL I

Perioada Tip activitate
20.02 15.04.2017 Activitate didacticăSăptămânile 1-8
16.04 23.04.2017 Vacanță Paște
24.04 04.06.2017 Activitate didacticăSăptămânile 9-14
06.06 25.06.2017 Sesiune de vară
26.06 03.09.2017 Vacanţa
04.0917.09.2017 Sesiune de restanțe și măriri de note
20.0924.09.2017 Sesiune specială de restanțe pentru studenții care nu întrunesc numărul de credite transferabile pentru promovare în an superior (maximum 3 restanțe)

ANUL II

Perioada Tip activitate
20.02 –15.04.2017 Activitate didactică–Săptămânile 1-8
16.04 –23.04.2017 Vacanță Paște
24.04 –14.05.2017 Activitate didactică–Săptămânile 9-11
15.05 –01.06.2017 Practică
02.06 –04.06.2017 Susţinere colocviu de practică
06.06 –25.06.2017 Sesiune de vară (se pot susţine examene şi la disciplinele nepromovate din anii anteriori prevăzute cu examen în sesiunea de vară)
26.06 –03.09.2017 Vacanta
04.09 –17.09.2017 Sesiune de restanțe și măriri de note
20.09 –24.09.2017 Sesiune specială de restanțe pentru studenții care nu întrunesc numărul de credite transferabile pentru promovare în an superior (maximum 3 restanțe)

 

ANUL III

Perioada Tip activitate
20.02 –15.04.2017 Activitate didactică–Săptămânile 1-8
16.04 –23.04.2017 Vacanță Paște
24.04 –21.05.2017 Activitate didactică–Săptămânile 9-12
22.05 –11.06.2017 Sesiune de vară (sse pot susţine examene şi la disciplinele nepromovate din anii anteriori prevăzute cu examen în sesiunea de vară)
12.06 –23.06.2017 Practică pentru elab. lucrării de licență
23.06.2017 Susţinere colocviu de practică
19.06 –02.07.2017 Sesiune de restanţe și măriri de note
06.07 –07.07.2017 Reexaminări la maxim două discipline restante pentru studenţii din anii III zi şi ID pt. realizarea creditelor necesare susţinerii lucrării de licenţă
12.07 –13.07.2017 Examen de licenţă
04.09 –10.09.2017 Sesiune de reexaminare

 

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017

SEMESTRUL II

VALABIL PENTRU CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

ANUL I

Perioada Tip activitate
20.02–15.04.2017 Activitate didactică– Săptămânile 1-8
16.04–23.04.2017 Vacanță Paște
24.04–04.06.2017 Activitate didactică –Săptămânile 9-14
06.06–25.06.2017 Sesiune de vară
26.06–03.09.2017 Vacanţa
04.09–17.09.2017 Sesiune de restanțe și măriri de note
20.09–24.09.2017 Sesiune specială de restanțe pentru studenții care nu întrunesc numărul de credite transferabile pentru promovare în an superior (maximum 3 restanțe)

ANUL II

Perioada Tip activitate
20.02–08.04.2017 Activitate didactică –Săptămânile 1-7
09.04–15.04.2017 Practică
16.04–23.04.2017 Vacanță Paște
24.04–13.05.2017 Practică
14.05–19.05.2017 Elaborare disertație
19.05–21.05.2017 Susţinere colocviu de practică
22.05–04.06.2017 Sesiune de examene
06.06–18.06.2017 Sesiune de restanţe și măriri de note
21.06–22.06.2017 Reexaminare la două discipline restante pentru realizarea creditelor necesare participării la susţinerea disertaţiei
29.06–30.06.2017 Examen disertație
04.09–10.09.2017 Sesiune de reexaminare
Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.