1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Master ADMINISTRAREA AFACERILOR IN TURISM, COMERT SI SERVICII la Drobeta Turnu Severin

Master ADMINISTRAREA AFACERILOR IN TURISM, COMERT SI SERVICII

la Drobeta Turnu Severin

Obiective

Formarea specialiștilor cu inaltă pregătire în domeniul administrării afacerilor în turism, comerț și servicii, capabili să dezvolte strategii în aceste domenii, să ia decizii optime  care  să asigure avantajul competitiv al firmelor în domeniu.

Programul de master urmărește să asigure masteranzilor cunoștințe manageriale și de specialitate care să le permită o mai buna ințelegere a fenomenelor economico-financiare care se manifestă în mediul de afaceri și un instrumentar de lucru necesar implicării eficiente  în proiectele de dezvoltare și promovare a turismului  și a serviciilor.

 Cui se adresează programul?

Programul se adresează tuturor celor care doresc să aprofundeze domeniul afacerilor în turism, comerț și servicii:

 • absolvenţilor Facultăţilor de Ştiinţe Economice care doresc să se specializeze în acest domeniu;
 • absolvenţilor altor facultăţi (Drept, Politehnică, Psihologie şi Sociologie, Litere) care doresc să îşi însuşească elemente esenţiale în gestionarea unei afaceri;
 • specialiştilor  din organizaţii publice şi întreprinderi private;
 • managerilor din sectorul privat sau public
 • întreprinzători în domeniu 

Perspective de carieră

Programul îşi propune să ofere o specializare în administrarea afacerilor şi să pregătească specialişti în domenii precum:

 • Conducator de intreprindere mica- patron in turism
 • Conducator de pensiune turistica( rurala, agroturistica, montana);
 • Director adjunct institutie publica
 • Director centru de informare turistică
 • Director comercial
 • Director de agentie de turism
 • Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene
 • Manager in activitatea de turism
 • Manager achizitii
 • Analist in turism
 • Sef serviciu aprovizionare-desfacere

Program de studiu ANTREPRENORIAT SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

Nr.

crt.

Denumirea disciplinei

Semestrul I

nr. de săptămâni:14

Semestrul II

nr. de săptămâni:14

C

S

Cr

C

S

Cr

Anul I

1

Antreprenoriat în CTS

2

1

6

2

Politica de mediu în UE

2

1

6

3

Turism și dezvoltare durabilă 

2

1

6

4

Mediul juridic al organizației de servicii

1

2

6

5

Marketingul organizației de servicii

2

1

6

6

Mediul european de afaceri

2

1

6

7

Organizările comune de piață în UE

2

1

6

8

Managementul afacerilor

2

1

6

9

Jocuri de conducere a afacerilor

3

6

10

Management comparat

2

1

6

TOTAL

9

6

30

8

7

30

15

15

Anul II

1

Management contabil

2

1

6

2

Metode şi tehnici de studiul pieţei

1

2

6

3

Creativitate și inovare în afaceri

2

1

6

4

Managementul resurselor umane ale organizației

2

1

6

5

Studiul mărfurilor şi securitatea consumatorului

2

1

6

6

Metodologia cercetării ştiinţifice

2

1

5

7

Tranzacţii comerciale internaţionale

2

1

5

8

Practica de specialitate şi de elaborare a lucrării de disertaţie

10

20

TOTAL

9

6

30

4

12

30

15

16

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.