1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Program de master: MANAGEMENT CONTABIL, EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDIT la Drobeta Turnu Severin

Program de master: MANAGEMENT CONTABIL, EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDIT la Drobeta Turnu Severin

Obiective

Programul de studii se adresează absolvenților de licență, din orice domeniu, asigurând absolvenților competenţe care vor permite prelucrarea şi gestionarea informaţiilor financiar-contabile; coordonarea unor echipe care efectuează activităţi de control financiar-contabil; executarea unor programe specifice sectorului financiar-contabil; înţelegerea şi aplicarea deciziilor de management financiar.

Programul de master urmăreşte realizarea unei activităţi didactice performante dar şi promovarea cercetării ştiinţifice de profil.

Acest program de master are următoarele obiective strategice:

  • formarea de specialişti cu pregătire masterală în contabilitate şi audit;
  • asigurarea unei pregătiri continue superioare prin cursuri de masterat şi doctorat;
  • actualizarea permanentă a pregătirii prin cursuri de formare continuă solicitate de economia concurenţială;
  • realizarea unui permanent transfer de cunoştinţe de specialitate spre comunitate şi mediul de afaceri.

Un aspect important se referă la faptul că, potrivit Protocolului încheiat între Universitatea din Craiova şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), absolvenţii acestui program de master, cu diplomă de economist, vor fi admişi, fără examen, ca stagiari pentru obţinerea calităţii de auditor financiar. De asemenea potrivit Protocolului încheiat între Universitatea din Craiova şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), absolvenţii acestui program de master, vor fi admişi, fără examen, ca stagiari pentru obţinerea calităţii de expert contabil, chiar în anul susţinerii disertaţiei.

 

Perspective de carieră

Ocupaţiile ce pot fi vizate de absolvenţiconform Clasificaţiei Ocupaţiilor din România, se referă la: auditor intern; auditor financiar; consilier/expert în gestiune economică; şef birou/serviciu financiar-contabilitate; director economic/financiar; comisar Garda Financiară; inspector în cadrul ANAF; consilier în cadrul Ministerului Finanţelor Publice; revizor contabil etc.

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.