1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Program de master: MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIEI la Drobeta Turnu Severin

{AF width=98% horiAlign=left}

Master MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIEI

la Drobeta Turnu Severin

Obiective

Izvorât din realitatea concretă că managementul este un vector de bază al creșterii economice, cu un impact major în competitivitatea organizațiilor, masteratul are menirea de a asigura absolvenților o temeinică pregătire teoretică și practică, care să le permită, în funcțiile manageriale pe care le vor ocupa în cariera lor profesională, să facă față cu succes multiplelor provocări specifice contextului tot mai complex și mai dinamic în care-și desfășoară activitatea organizațiile. Pornind de la dubla ipostază a managementului, aceea de știință și de artă, masteratul vizează atât acumularea unor cunoștințe avansate în domeniul științei managementului, cât și formarea și dezvoltarea unor abilități de conducere specifice managerilor de excelență.

 Cui se adresează programul?

Întrucât masteratul vizează managementul organizației în general, acest program de studiu se adresează cu precădere:

 • absolvenţilor care doresc o carieră în domeniul managementului, indiferent de profilul facultății: economic, tehnic, filologie, drept, medicină etc.;
 • managerilor tuturor tipurilor de organizații publice sau private, atât companii multinaționale, cât și firme mici și mijlocii;
 • întreprinzătorilor și specialiștilor care dețin funcții de conducere, dar nu dispun de pregătire managerială prin forme instituționalizate;
 • persoanelor care ocupă posturi în companii de consultanță în management sau în cercetarea științifică în domeniul managementului.

Perspective de carieră

Prin fundamentarea riguroasă a pregătirii teoretice și practice în domeniul managementului, absolvenții acestui masterat vor putea să ocupe funcții de conducere în toate organizațiile, atât firme din diverse domenii de activitate, dar și instituții publice din învățământ, sănătate, cultură sau administrație publică, cum ar fi, de exemplu:

 • director societate comercială;
 • manager de proiect;
 • manager de bancă;
 • inspector școlar general;
 • consultant în management;
 • cercetător economist în management;
 • manager de inovare.


 

 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr.

crt.

Denumirea disciplinei

Semestrul I

nr. de săptămâni:14

Semestrul II

nr. de săptămâni:14

C

S

Cr

C

S

Cr

Anul I

1

Teoria organizaţiei

2

1

6

2

Management contabil

2

1

6

3

Strategii de creștere a afacerilor

1

2

6

4

Managementul schimbării organizaţionale

2

1

6

5

Marketingul organizației de servicii

2

1

6

6

Managementul resurselor umane ale organizaţiei

2

1

6

7

Managementul calităţii totale

2

1

6

8

Management comparat

2

1

6

9

Managementul instituţiilor publice

2

1

6

10

Responsabilitatea socială a organizaţiilor

2

1

6

TOTAL

9

6

30

10

5

30

15

15

Anul II

1

Intraprenoriat

2

1

6

2

Comunicare managerială. Relaţii publice şi de protocol

2

1

6

3

Managementul dezvoltării durabile

2

1

6

4

Managementul riscului

2

1

6

5

Managementul proiectelor

2

1

6

6

Managementul mediului  

2

1

5

7

Metodologia cercetării ştiinţifice

2

1

5

8

Practică de specialitate şi de elaborare a lucrării de disertaţie

10

20

TOTAL

10

5

30

4

12

30

15

16

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.