1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Master Audit și Consultanță în Afaceri

Obiective

Masteratul Audit și consultanță în afaceri își continuarea formării specialiștilor din entitățile economice, publice și financiar-bancare pentru conducerea şi consilierea afacerilor, prin dezvoltarea competențelor în domeniul contabilității, controlului intern şi expertizei, respectiv specializare în audit intern şi statutar. Totodată, se urmăreşte ca absolvenții să dobândească cunoștințele necesare aplicării în cadrul entităților a Standardelor Internaționale de Audit.

 

Competențe

Curricula specifică acestui program de studiu asigură absolvenţilor competențe diversificate, dintre care se amintesc:

  • cunoașterea și utilizarea a terminologiei specific controlului, auditului, contabilității, finanțelor, guvernanței, managementului și consilierii;
  • identificarea, examinarea și diagnosticarea elementelor ce definesc mediul intern și extern al entității de referință;
  • cunoașterea, simularea și asistarea creării rigorii entității prin implementarea mecanismelor de control și management al riscului, precum și prin asistența oferită decidenților;
  • fundamentarea juridică și financiar-contabilă a deciziilor, opiniilor și consilierilor acordate;

 

Perspective

Absolvenții au posibilitatea de a accede în funcții economice din compartimente care planifică, organizează și administrează sistemele de contabilitate pentru persoane fizice și persoane juridice, pentru a asigura acuratețea și conformitatea cu standardele și procedurile stabilite, în condițiile legii. Un alt aspect important ce se menţionează se referă la faptul că, absolvenții acestui program de master au posibilitatea obținerii calificării pentru modulul F6 Fiscalitate din cadrul programului de pregătire ACCA, existnd posibilitatea echivalării și altor module din cadrul aceluiași program de pregătire.


 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.