1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Anunț colocvii 2020

În atenția comunității academice FEAA

 

Conform REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR aprobat în ședința Senatului Universității din Craiova din 19 iunie 2013, cu modificările ulterioare

(https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/2019/Regulament_privind_activitatea_profesionala_a_studentilor_2019.pdf), 

la punctul D. SISTEMUL DE CREDITE ŞI EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR, Art.68. este prevăzut faptul că “…….. Colocviile se vor susţine cu o săptămână înaintea începerii sesiunii de examene. ....... Metodologia evaluării prin verificarea pe parcurs se comunică la începutul studierii disciplinei respective. De asemenea, formula de evaluare prin colocviu (proiect, verificare orală, verificare scrisă etc.) este anunţată la începutul semestrului de către titularul de curs.”

 

Decanat FEAA 

Publicat

Azi, 27 martie 2020

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.