1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Anunț alegeri departamente

ALEGERI la departamentele

  • Economie, Contabilitate și Afaceri Internaționale
  • Statistică și Informatică Economică

Calendarul alegerilor aprobat în ședința Senatului din data de 01.10.2020, ora 12.00

Data

Activitatea

5-6 octombrie 2020

Depunerea candidaturilor

7 octombrie 2020

Ședința de alegeri

8 octombrie 2020

Ședința de alegeri în cazul lipsei cvorumului la ședinta din 07 octombrie (Art. 5 (1) din „METODOLOGIA DE ALEGERE a DIRECTORILOR DE DEPARTAMENT și a CONSILIILOR

DEPARTAMENTELOR" la UCv)

Metodologia de alegere a DIRECTORILOR DE DEPARTAMENT şi a CONSILIILOR DEPARTAMENTELOR este disponibilă la adresa web:

https://www.ucv.ro/pdf/despre/strategie/alegeri_ucv/2019/metodologie_alegeri_departament.pdf

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.