1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Rezultate parțiale admitere licență - Iulie 2021

Admitere Licență - iulie 2021 - candidați români

Rezultatele parțiale pentru admiterea la programele de studii de licență sunt disponibile pe site-ul UCV la adresa web https://evstud.ucv.ro/rezultate-admitere/dashboard.php


În vederea confirmării locurilor ocupate prin concurs la Universitatea din Craiova, candidații la licență, declarați admiși, trebuie să parcurgă următoarele etape:

 1. confirmarea locurilor în perioada 18-23 iulie 2021, prin:
  • Plata taxei de înmatriculare de 150 lei (aceleași modalități de plată ca la taxa de înscriere). Dacă se plătește prin BRD se va încărca documentul justificativ (OP, Chitanță) în contul propriu online din aplicația de Admitere. Dacă taxa se plătește online din aplicația de Admitere, aceasta va fi actualizată automat și procesată de Comisia de Admitere;
  • Transmiterea electronică a contractelor de şcolarizare semnate: Candidatul descarcă contractul de școlarizare care are datele completate, din contul propriu creat în aplicația de Admitere. Candidatul semnează contractul si îl transmite (documentul digital/electronic) pe mailul de admitere al facultății unde a fost declarat admis (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Pe data de 24.07.2021 se va afișa lista candidaților admiși după redistribuirea locurilor care nu au fost confirmate în prima etapă.

 1. confirmarea locurilor ocupate după redistribuire în perioada 25-29 iulie 2021, prin:
  • Depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi la buget;
  • Plata primei tranșe de școlarizare de 1000 lei pentru candidații declarați admiși la taxă;
  • Semnarea contractelor de școlarizare, în original, pentru toți candidații declarați admiși, după redistribuire. Se va realiza la sediul facultății.

Pe data de 30.07.2021 se va afișa lista finală a candidaților admiși la buget și taxă după confirmarea locurilor din etapa a doua.

 

Important:

Neconfirmarea locului în prima etapă (pentru candidații declarați admiși în data de 17.07.2021), respectiv a 2-a etapă (pentru candidații declarați admiși în urma redistribuirii locurilor neconfirmate în prima etapă), determină eliminarea candidatului de pe lista de admitere și pierderea locului obținut prin concurs.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.