1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Examen Licență 20231

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ

– Sesiunea Iulie și septembrie 2023 -

 
   

Examenul de licență se organizează în conformitate cu:

 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licență/diplomă și disertație la Universitatea din Craiova, aprobat prin Hotărârea Senatului din 31.03.2022;
 • Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare studii 2022-2023, aprobată în Consiliul FEAA în data de 31 octombrie 2022.

I. Organizarea examenului de licență

 • Examenul de licență se desfășoară în luna iulie 2023 și respectiv septembrie 2023, conform structurii anului universitar, aprobată de Senatul universitar;
 • Înscrierea la examenul de licență se face cu cel puțin 10 zile lucrătoare  înainte de data la care este programată susținerea examenului de licență;

 

 • Documente necesare pentru înscrierea la examenul de licență sunt :

a.Cererea pentru înscrierea la examenul de licență completată de student (formular disponibil pe site-ul facultății la adresa http://feaa.ucv.ro/);

b.Lucrarea elaborată, pe suport de hârtie;

c.Referatul de apreciere asupra lucrării de licență, elaborat de cadrul didactic îndrumător;

d. Declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (formular disponibil pe site-ul facultății la adresa http://feaa.ucv.ro/).

 • Pentru a se înscrie la examenul de licență:
  • candidații vor încarca pe platforma Evidenta studentilor lucrarea in fomat .pdf, pentru a fi verificată și validată de cadrul didactic îndrumător, cu cel putin 2 zile lucrătoare, înainte de data limită pentru înscriere la examenul de licență;
  • după validarea lucrării în platforma Evidența studenților, cadrul didactic întocmește Referatul de apreciere asupra conținutului lucrării de licență;    
 • Absolvenții din promoțiile anterioare, care nu au susținut examenul de licență, vor depune cererea pentru înscrierea la examenul de licență, în perioada 1 octombrie-15 noiembrie a anului universitar în care urmează să susțină examenul de finalizare a studiilor, pentru sesiunea iulie și în perioada 15 martie-15 aprilie, pentru sesiunea septembrie.

II. Desfășurarea examenului de licență

 • Examenul de licență constă în două probe:
 1. proba 1: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate;
 2. proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență.
 • Proba 1 a examenului de licență - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate, se desfășoară sub formă de evaluare scrisă, examen tip gilă, din 5 discipline fundamentale și 5 discipline de specialitate studiate.

Lista disciplinelor pentru examenul de licență, aprobată de Consiliul Facultății, pentru anul univ 2022-2023, este:

 

Documente utile

Anexa 1 - Cerere lucrare de licenta

Anexa 2 - Convenție practică

Cerere înscriere la examenul de licență și Declarație de Originalitate (Word)  /  (PDF)

Ghid examen licență

Referat asupra Lucrarii de Licenta (Word)  /  (PDF)

 ec lic
 

Discipline fundamentale- valabile pentru toate programele de studii

1.   Macroeconomie,

2.   Bazele contabilității,

3.   Management,

4.   Informatică economică,

5.   Gestiunea financiară a întreprinderii)

Discipline de specialitate

Programul de studii

Disciplinele

Contabilitate și informatică de gestiune (IF și ID)

1.      Contabilitate financiară

2.     Contabilitate financiară 2

3.     Audit financiar/audit intern

4.     Contabilitate publică

5.     Contabilitatea de gestiune

Economie și afaceri internaționale

1.  Economie europeană

2. Economie internațională

3. Comerț international

4. Organizații economice internaționale

5. Tehnica operațiunilor de comerț exterior

Economie și afaceri internaționale - în lb engleză

1.     European economics

2.    International economics

3.    International Trade

4.    Economic International Organizations

5.    External Trade Operations Technique

Finanțe și Bănci IF și ID

1.    Fiscalitate

2.    Asigurări și reasigurări

3.    Analiză economico-financiară

4.    Management bancar

5.    Managementul portofoliului de active

Management IF și ID

1.     Managementul resurselor umane

2.    Managementul aprovizionării

3.    Managementul producției

4.    Strategia întreprinderii

5.    Managementul IMM-urilor

Marketing

1.     Marketing

2.    Cercetări de marketing

3.    Marketing B to B

4.    Comportamentul consumatorului

5.    Comunicare integrate de marketing

Economia comerțului, turismului și serviciilor

1.    Economia turismului

2.   Economia serviciilor

3.   Economia comerțului

4.   Managementul operațiunilor de turism

5.   Managementul calității

Informatică economică

1.     Securitatea și protecția informației în sistemele informatice

2.    Programare WEB

3.    Gestiunea bazelor de date

4.    Analiza și proiectarea sistemenlor informatice

5.    Dispozitive și aplicații mobile

 
 

Suportul de curs pentru disciplinele examenului de licență sunt încărcate pe platforma Moodle (studenții au acces cu contul și parola lor).

 • Proba 2 a examenului de licență Prezentarea și susținerea lucrării se va desfășura oral, fiecare student având alocate cel mult 15 minute. Întrebările formulate de către membrii comisiei vor fi din tematica lucrării.
 • Susținerea probei 2 este condiționată de promovarea Probei 1.
 • Notele la examenul de licență susținut oral, în fața comsiiei de examen nu pot fi contestate.
 • Nota de promovare trebuie să fie cel puţin 5,00 la fiecare din cele două probe.
 • Media de promovare a examenului de licenţă trebuie să fie cel puţin 6,00.
 • Media examenului de licență se calculează ca medie aritmetică dintre notele obținute la cele două probe de mai sus, după formula:

Medie examen licență=(Notă Proba 1 + Notă Proba 2)/2

 • Media fiecărei probe, calculată ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen, precum şi media examenului de licenţă, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire.
Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licenţă nu este publică, iar rezultatele fiecărei probe se comunică prin afișare, în termen de cel mult 24 ore de la data susținerii acesteia la avizierul și/sau pe pagina web a facultății.
 
   
 

Share

Utilizam fisiere de tip cookie pentru a va oferi o experienta de navigare cat mai buna, prin personalizarea continutului si pentru a analiza traficul website-ului. Prin continuarea navigarii pe website-ul nostru, sunteti de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.Sunt de acord