1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Anunț referitor depunere lucrare licență și disertație

În atenția studenților FEAA - Ciclul 1 Licență anul III, Ciclul 2 Master - anul II

 

Studenții care nu au situația finalizată cu notă la Elaborarea lucrării de licență respectiv Stagiu disertatie vor susține acest colocviu, pentru toate specializările de la Licență și Master în ziua de 20.06.2022. Ora și sala se stabilesc de comun acord între coordonatorul lucrării și student.

Termenul limită pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor din sesiunea iulie 2022 este:

  1. 21 IUNIE 2022 - Examen licență (conform "Ghid examen licență" – se va consulta accesând link-ul

http://feaa.ucv.ro/one/images/docs/2021-2022/licenta/Ghid_examen_licenta_2022.pdf)

  1. 20 IUNIE 2022-Examen disertație (conform "Ghid examen disertație"–se va consulta accesând link-ul

http://feaa.ucv.ro/one/images/docs/2021-2022/disertatie/Ghid_examen_disertatie_2022.pdf

În vederea înscrierii la examenul de licență/disertație se vor respecta următoarele:

  • lucrarea de licență/disertație se transmite în format electronic pentru consultare/verificare cadrului îndrumător
  • comunicarea cu cadrul didactic îndrumător pentru finalizarea lucrării pentru a fi depusă se poate face on-line sau cu prezență fizică, de comun acord cu coordonatorul lucrării, respectând calendarul depunerii
  • după finalizare, lucrarea în format pdf se va încărca pe platforma Evidența Studenților
  • cadrul didactic îndrumător va valida lucrarea pe platforma Evidența Studenților și va elabora referatul de apreciere

Înscrierea se face la secretariatul facultății și se vor depune următoarele:

  1. Cerere de înscriere și declarație de originalitate lucrare (cele două formulare se vor lista pe o singură coală față-verso și sunt disponibile pe pagina web a FEAA)
  2. Lucrarea de licență / disertație (pe suport de hârtie) însoțită de referatul de apreciere asupra lucrării întocmit de coordonatorul lucrării. Lucrarea în format pdf se va încărca și în platforma de Evidența Studenților. La depunere secretariatul va verifica dacă lucrarea a fost încărcată și aprobată de îndrumătorul de lucrare (în caz contrar aceasta nu poate fi depusă).
Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.