1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Conform Regulamentului de acordare a burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din Craiova din data de 25 martie 2021, fondul pentru burse repartizat facultăţii noastre proporţional cu nr. de studenţi bugetari pentru fiecare ciclu de studii în parte, aferent semestrului I al anului universitar 2022/2023, a fost utilizat astfel:


• Bursele de performanţă s-au acordat în nr. de 2 la ciclul LICENŢĂ şi 2 la ciclul MASTER, conform Hotărârii Consiliului de Administraţie al Universitătii din Craiova, din data de 2.11.2022 (bursa de performanţă s-a acordat la începutul anului universitar pe durata întregului an).
• Din fondul de burse repartizat la ciclul LICENŢĂ, 30% a fost alocat pentru categoria de burse sociale.
• Din fondul de burse repartizat la ciclul MASTER, 30% a fost alocat pentru categoria de burse sociale.
• Bursele de merit la ciclul LICENŢĂ s-au acordat pentru toţi studenţii cu mediile cuprinse între 9,00 - 10, potrivit Regulamentului.
• Fondul pentru bursele de merit repartizat facultăţii noastre la ciclul MASTER s-a distribuit proporţional cu nr. de studenţi bugetari pentru fiecare an şi program de studii.
• Fondul de burse de merit rămas neconsumat la ciclul de licenţă a fost repartizat la master
• Fondul de burse de merit suplimentar repartizat FEAA a fost distribuit la Master, pe domenii, proporţional cu nr. studenţilor care deşi îndeplinesc media de bursă, nu au beneficiat iniţial din cauza fondurilor insuficiente.

Criteriile de departajare pentru acordarea burselor de merit în caz de egalitate de medii

 

Pt anul 1 licenţă şi master

  • Primul criteriu: punctele credit aferente mediei obtinute in anul respectiv;
  • Al doilea criteriu: media de admitere;
  • Al treilea criteriu: criteriile de departajare de la admitere.

Pentru anii 2,3 licenţă si 2 master

 

  • Primul criteriu: -punctele credit aferente mediei obtinute in anul respectiv;
  • Al doilea criteriu: totalul punctelor credit realizate;
  • Al treilea criteriu: media anului/anilor anteriori;
  • Al patrulea criteriu : media de la admitere ;
  • Al cincilea criteriu: criteriile de departajare de la admitere.

Eventualele contestaţii se pot depune pe mail, respectând specializările la care studenţii/masteranzii sunt înmatriculaţi, până la data de 9.11.2022 orele 12.00


 

Pentru Craiova

Descarcă Lista nominală cu studenţii potenţial bursieri

Pentru Drobeta Tr, Severin 

Descarcă Lista nominală cu studenţii potenţial bursieri

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.