1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Programe de studii ECAI

Programele de studii ale departamentului Economie, Contabilitate și Afaceri Internaționale

Licenţă

CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE

ECONOMIE GENERALĂ ȘI COMUNICARE ECONOMICĂ

CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE (Drobeta Turnu Severin)

 

Master

Audit şi consultanță în afaceri

Contabilitate şi Raportări Financiare conforme cu Standardele Internaţionale

Economie şi Afaceri Europene

Economie şi Administrarea Afacerilor Internaţionale (în limba engleză)

Management Contabil, Expertiză Contabilă şi Audit (Drobeta Turnu Severin)

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.