1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Departamentul Management, Marketing și Administrarea Afacerilor

PREZENTARE

 Scurt istoric

Departamentul Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor s-a constituit în mai 2011. În cadrul departamentului s-au reunit membrii catedrei Management-Marketing a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova şi cea mai mare parte a membrilor catedrei de Economie, Management-Marketing din centrul universitar Drobeta Turnu Severin.

Catedra de Management-Marketing a funcţionat din 1990, când s-a constituit prin transformarea catedrei de Conducerea şi organizarea întreprinderilor şi ramurilor economiei naţionale (care a funcţionat în perioada 1966-1989).

 În timp, la conducerea catedrei şi, ulterior, a departamentului s-au succedat: prof. univ. dr. Constantin Negulescu, prof. univ. dr. Puiu Georgescu, prof. univ. dr. Constantin Roşca, prof. univ. dr. Tudor Hobeanu, prof. univ. dr. Traian Sbora, prof. univ. dr. Gheorghe Dragomir, prof. univ. dr. Tudor Nistorescu, conf. univ. dr. Liviu Crăciun, lect. univ. dr. Radu Ogarcă.

Domenii acoperite de departament

Departamentul coordonează programe de studii de licenţă şi master în domeniile: Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor.

 Programe de studii gestionate de departament - licenţa, master

 Departamentul coordonează, la nivel de licenţă, programele de studii: Management, Marketing; Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor şi Administrarea Afacerilor.

 În ciclul de master coordonează 7 programe de studii: Managementul Afacerilor (zi şi frecvenţă redusă), Marketing şi Comunicare în Afaceri, Managementul Resurselor Umane, Antreprenoriat şi Administrarea Afacerilor, Managementul Organizaţiilor Publice, Administrarea Afacerilor în Comerţ Turism şi Servicii, Managementul Organizaţiei.

 Conducători de doctorat

 Prof. univ. dr. Dumitru Constantinescu

 Prof. univ. dr. Nistorescu Tudor

 Prof. univ. dr. Burlea Şchiopoiu Adriana

 

MISIUNE

Misiunea asumata de departament

Departamentul Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor are ca misiune centrală desfăşurarea la cele mai înalt nivel calitativ a activităţilor de cercetare şi învăţământ circumscrise domeniilor ştiinţifice coordonate.

Performanţa în cercetare se va concretiza în producerea de publicaţii recunoscute pe plan internaţional şi naţional, creşterea vizibilităţii cercetătorilor pe plan naţional şi internaţional prin diseminarea rezultatelor cercetării şi sprijinirea mediului de afaceri în găsirea celor mai bune soluţii la problemele cu care se confruntă şi crearea de valoare.

În plan educaţional se are în vedere crearea, dezvoltarea şi perfecţionarea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor studenţilor şi angajaţilor din organizaţii, necesare în contextul unui mediu economico-social naţional şi internaţional dinamic. Acest deziderat se va materializa în elaborarea unor programe de studiu de formare iniţială şi continuă, ale căror curricule să fie compatibile cu programe similare la nivel european şi care prin specializare, interdisciplinaritate şi creativitate să creeze deprinderile analitice necesare identificării problemelor, interpretării fenomenelor, luării de decizii, fundamentării de strategii şi implementării de planuri adecvate de acţiune. Se va urmări dezvoltarea expertizei în domenii precum: management strategic, leadership, guvernare şi societate, comportament organizaţional, antreprenoriat, managementul producţiei şi operaţiunilor, administrarea resurselor umane, management internaţional şi multicultural,strategii politici şi tactici de marketing, gestionarea hotelurilor şi agenţiilor de turism, etica în afaceri etc Se vor concepe şi aplica metodologii de predare-învăţare bazate pe interactivitate, lucru în echipă şi dezbateri. Se va urmări dezvoltarea la beneficiarii programelor de studiu din domeniile, Management, Marketing şi Administrarea afacerilor a abilităţilor personale şi de relaţionare astfel încât să fie capabili să-şi fixeze şi să atingă propriile obiective, să satisfacă nevoile şi dorinţele angajatorilor şi clienţilor şi să se implice la nivel societal în rezolvarea problemelor comunităţii.

 CERCETARE

 Cele mai importante realizări ştiinţifice

În ultimii ani membrii departamentului au elaborat pe cont propriu sau au participat în cadrul unor colective la elaborarea unor lucrări semnificative în domeniul managementului şi marketingului: Strategies on the Mobile Telecommunications Market from Romania, Shaker Verlag, Aachen, 2012; Dicţionar de management organizaţional, Editura Prouniversitaria, Bucureşti, 2011; La diversité des ressources humaines en Roumanie, în Encyclopédie des diversités, EMS Management et Société, Cormelles-le-Royal, 2011; Les pratiques de leadership dans les organisations roumaines, în Tous Leaders, Eyroles, Editions d’Organisation, Paris, 2011; La gestion des ressources humaines dans les PME, Les Editions Vuibert, 2010; Corporate Social Responsability in the Postcommunist Countries, Addleton Academic Publishers, New York, 2010; Comunicare organizaţională, Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2011; Managementul performanţelor personalului, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2009.

Departamentul editează, bianual, Revista de Management şi Marketing. Revista este cotată B+ şi indexată BDI. Editorul şef al revistei este prof. univ. dr. Tudor Nistorescu.

Din colegiile redacţionale şi consiliile ştiinţifice ale mai multor reviste naţionale fac parte 10 cadre didactice. Prof. univ. dr. Dumitru Constantinescu, prof. univ. dr. Ilie Budică, conf. univ. dr. Ioana Zaharia şi conf. univ. dr. Constantin Zaharia fac parte din consiliile ştiinţifice ale unor reviste internaţionale.

        Centre de cercetare, asociaţii profesionale ştiinţifice la care personalul departamentului are membri

Cadrele didactice din departament activează în cadrul unor organizaţii profesionale şi ştiinţifice prestigioase, din ţară şi din străinătate, astfel:

 

  • evaluatori în cadrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (conf. univ. dr. Sorina Gîrboveanu, prof. univ. dr. Ilie Budică, prof. univ. dr. Adriana Burlea Şchiopoiu, conf. univ. dr. Liviu Crăciun, prof. univ. dr. Tudor Nistorescu, conf. univ. dr. Cătălina Soriana Sitnikov, prof. univ. dr. Mihai Vărzaru, conf. univ. dr. Constantin Zaharia);
  • membri în cadrul departamentelor Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România (conf. univ. dr. Liviu Crăciun, conf. univ. dr. Sorina Raula Gîrboveanu, conf. univ. dr. Mirela Sîrbu, lect. univ. dr. Radu Ogarcă);
  • membri în cadrul Societăţii Academice de Management din România (prof. univ. dr. Tudor Nistorescu – vicepreşedinte filiala Bucureşti, prof. univ. dr. Dumitru Constantinescu, prof. univ. dr. Adriana Burlea Şchiopoiu, prof. univ. dr. Mihai Vărzaru, conf. univ. dr. Liviu Crăciun, lect. univ. dr. Radu Ogarcă);
  • membri în Societatea Ştiinţifică de Management din România (prof. univ. dr. Ilie Budică, conf. univ. dr. Marius Mitrache, conf. univ. dr. Carmen Puiu, conf. univ. dr. Mirela Sîrbu, lect. univ. dr. Natalia Sperdea, prof. univ. dr. Mihai Vărzaru);
  • membri în Asociaţia Managerilor şi a Inginerilor Economişti din România (prof. univ. dr. Adriana Burlea Şchiopoiu, conf. univ. dr. Anica Iancu, conf. univ. dr. Luminiţa Popescu);
  • prof. univ. dr. Adriana Burlea Şchiopoiu este ambasador al României la AGRH - Association Francophone de Gestion des Ressources Humaines şi membru în: Institut Internationale de l’Audit Social, EUROSCIENCE, Leadership Learning Community’s (LLC), KM-GC-Montreal Knowledge Community;
  • lect. univ. dr. Claudiu Bocean este mem­bru al Danube Adria Association for Automatic and Manufacturing, Viena;
  • conf. univ. dr. Luminiţa Popescu este membru European Academy of Management, Brussels.

 

 


Ultimele informaţii despre departamentul MMAA

Share

Utilizam fisiere de tip cookie pentru a va oferi o experienta de navigare cat mai buna, prin personalizarea continutului si pentru a analiza traficul website-ului. Prin continuarea navigarii pe website-ul nostru, sunteti de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.Sunt de acord