1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Departamentul Finanțe, Bănci și Analiză Economică

PREZENTARE

 Scurt istoric

Departamentul Finanțe, Bănci și Analiză Economică s-a constituit în mai 2011. În cadrul departamentului s-au reunit membrii catedrei Finanțe a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova, colectivul de Analiză economică din cadrul catedrei de Analiză, Statistică și Previziune Economică şi colectivele de finanțe și respectiv, analiză economică din cadrul catedrei de Finanțe, Contabilitate și Informatică din Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin.

Catedra de Finanțe a funcţionat din 1990, când s-a constituit prin reorganizarea catedrei de Contabilitate, Finanțe și Analiză Economică (care a funcţionat în perioada 1966-1989).

În timp, la conducerea catedrelor şi, ulterior, a departamentului s-au succedat: conf. univ. George Bădescu, conf. univ. dr. Aurel Brânzan, prof. univ. dr. Petre Stavre, conf. univ. dr. Ion Mareși, conf. univ. dr. Dan Mihail Trandafir, prof. univ. dr. Marin Oprițescu, prof. univ. dr. Nicolae Sichigea.


Domenii acoperite de departament

Departamentul coordonează programe de studii la ciclurile de studii universitare de licenţă și master în domeniul Finanțe

 Programe de studii gestionate de departament - licenţa, master

Departamentul coordonează, la nivel de licenţă, programele de studii de licenţă Finanțe și Bănci (cu predare în limba română și cu predare în limba engleză).

 

În ciclul de master coordonează 3 programe de studii: Management Financiar Bancar, Finanțe şi Administrarea Afacerilor, Analiza și Evaluarea Financiară a Organizațiilo.

Conducători de doctorat

 • Prof. univ. dr. Marin Oprițescu
 • Prof. univ. dr. Lucian Bușe
 • Prof. univ. dr. Gheorghe Matei- Director Școala Doctorală de Științe Socio-Umane, de la 01.10.2012
 • prof. univ. dr. Cristea Mirela (Macroeconomie; Cercetari interdisciplinare in economie; Sisteme bancare, Asigurari, Pensii Pivate)
 • Prof. univ. dr. Cristi Spulbăr (Bănci. Politică monetară. Piețe financiare)
 • prof. univ.dr. Siminică Marian (Analiza economico-financiara; Evaluarea performantelor companiilor; Analiza riscurilor)
 • conf.univ.dr.habil. Pîrvu Daniela (Politica bugetară. Achiziții publice. Investiții publice)

 

MISIUNE

Misiunea asumata de departament

Departamentul Finanțe, Bănci și Analiză Economică are ca misiune centrală desfăşurarea la cele mai înalt nivel calitativ a activităţilor de cercetare şi învăţământ circumscrise domeniului ştiinţific coordonat.

Performanţa în cercetare vizează promovarea unei cercetări ştiinţifice de profil, competitivă pe plan naţional şi internaţional, urmărind realizarea de publicaţii recunoscute pe plan internaţional şi naţional, creşterea vizibilităţii cercetătorilor pe plan naţional şi internaţional prin diseminarea rezultatelor cercetării şi sprijinirea mediului de afaceri în găsirea celor mai bune soluţii la problemele cu care se confruntă în realizarea obiectivului de creare de valoare.

În plan educaţional se are în vedere formarea de specialişti cu pregătire superioară în domeniile: bancar, bursier, financiar, asigurărilor şi al finanţelor publice, prin crearea, dezvoltarea şi perfecţionarea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor studenţilor şi angajaţilor din organizaţii, necesare în contextul unui mediu economico-social naţional şi internaţional dinamic. Acest deziderat se va materializa în elaborarea unor programe de studiu de formare iniţială şi continuă, ale căror curricule să fie compatibile cu programe similare la nivel european şi care prin specializare, interdisciplinaritate şi creativitate să creeze deprinderile analitice necesare identificării problemelor, cunoaşterii mecanismelor de funcţionare a pieţei financiare în scopul finanţării firmei sau investirii disponibilităţilor prin intermediul acesteia, capacitatea de investigare şi analiză a proceselor şi fenomenelor financiare prin utilizarea metodelor specifice de cercetare, însuşirea metodelor şi tehnicilor moderne de management a activităţilor economico – financiare în scopul maximizării valorii firmei, prin adoptarea deciziilor financiare (investiţii, finanţare, dividend) în strânsă legătură cu conjunctura economică (fiscalitate, inflaţie etc), precum și asimilarea metodologiei de evaluare şi analiză a performanţelor economico – financiare ale firmei. Prin realizarea unei legături permanente cu mediul de afaceri în vederea îmbunătăţirii actului de învăţare şi formării de deprinderi practice pentru studenţi se urmărește crearea abilităţilor personale şi de relaţionare ale acestora, astfel încât să fie capabili să-şi fixeze şi să atingă propriile obiective, să satisfacă nevoile şi dorinţele angajatorilor şi clienţilor şi să se implice la nivel societal în rezolvarea problemelor comunităţii.

 CERCETARE

 Cele mai importante realizări ştiinţifice

În ultimii ani membrii departamentului au elaborat pe cont propriu sau au participat în cadrul unor colective la elaborarea unor lucrări semnificative în domeniul finanțelor: Fiscalitate și armonizare fiscală, Ed. Universitaria, 2013; Fiscalitatea la zi - teorie si aplicatii practice, Ed. Universitaria Craiova, 2011; Sisteme bancare comparate, Ed. Sitech, 2012; Management financiar, Ed. Universitaria Craiova, 2012; Riscuri şi performanţe bancare, Ed. Universitaria Craiova, 2011; Evaluarea firmei, Ed. Universitaria, 2010; Green taxation in the European Union, Rev. Finance - Challenges of the Future, 2011, Finance - Challenges of the Future; A Study Regarding the Impact of Fiscality on the Performances of Romanian Industrial Companies, Journal of International Scientific Publications, Economy & Business, 2011; How far some influence factors may affect net asset value of compulsory private pension funds? Statistical analysis for Romania, Journal of International Scientific Publication: Economy & Business, 2011; Globalisation and the tax problem, International Conferences -Competitiveness and stability in the knowledge-based economy; Factoring-opportunities and financing costs during crisis, The 16th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Innovation and Knowledge Management A global Competitive Advantage, June 29-30, 2011, Kuala Lumpur, Malaysia, 2011.

Departamentul editează, bianual, Revista Finanțe. Provocările viitorului. Revista este cotată B şi indexată BDI. Editorul şef al revistei este prof. univ. dr. Marin Oprițescu.

Din colegiile redacţionale şi consiliile ştiinţifice ale mai multor reviste internaționale și naţionale fac parte mai multe cadre didactice.


        Centre de cercetare, asociaţii profesionale ştiinţifice la care personalul departamentului are membri

În cadrul departamentului funcționează Centrul de Cercetări Bancare și Financiare (CEBAFI), coordonat de către prof. univ. dr. Cristi Spulbăr.
 

Cadrele didactice din departament activează în cadrul unor organizaţii profesionale şi ştiinţifice prestigioase, din ţară şi din străinătate, astfel:

 • evaluatori în cadrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (prof. univ. dr. Marian Siminică, conf. univ. dr. Anca Băndoi, conf. univ. dr. Raluca Drăcea);
 • Membri ai Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați (CECCAR);
 • Membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România;
 • Membri ai Asociaței Naționale a Evaluatorilor din România.

 

 


 • Ultimele informaţii despre departamentul FBAE

Share

Utilizam fisiere de tip cookie pentru a va oferi o experienta de navigare cat mai buna, prin personalizarea continutului si pentru a analiza traficul website-ului. Prin continuarea navigarii pe website-ul nostru, sunteti de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.Sunt de acord