1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Avizier Studenţi Licenţă

Cererile pentru repetarea anului, prelungirea de școlaritate sau reînmatriculare se pot depune la secretariat în perioada 14.09.2015 – 18.09.2015.

În atenția studenților cu taxă de la F.E.A.A.

Vă facem cunoscut că s-a aprobat prelungirea perioadei de încasare a taxelor de școlarizare până pe data de 22.01.2015 ca urmare a hotărârii Consiliului de Administrație din 14.01.2015.

Menționăm că studenții care până pe 22.01.2015 nu vor achita tranșa aferentă își pierd calitatea de student și nu se vor putea prezenta la examene. Pentru reluarea calitații de student este necesară depunerea unei cererei, aprobarea acesteia de către conducerea facultății și achitarea unei taxe de reînmatriculare de 150 ron.

Nr.
crt.
Licența
Master
Spec. An
studiu
ZI/ID Cod anonimizare Disciplina   Examinator Data Ora Sala
1 L CIG 3 ZI 2CRQGU47 Control de gestiune Prof.dr. Pîrvu C. 20-Sep 15,00 143
2 L CIG 3 ZI 3KSGWLFA Tehnici si proceduri contabile Conf.dr. Bălună R. 20-Sep 15,00 143
3 L CIG 3 ZI 7AGCBUG2  Control de gestiune Prof.dr. Pîrvu C. 20-Sep 15,00 143
4 L CIG 3 ZI 7AGCBUG2  Contabilitatea institutiilor de credit Prof.dr. Pîrvu C. 21-Sep 10,30 414
5 L CIG 3 ZI 92QDRGN4 Contabilitatea tranzacțiilor internaționale  Conf.dr. Bălună R. 19-Sep 10,30 143
6 L CIG 3 ZI 92QDRGN4 Control de gestiune Prof.dr. Pîrvu C. 20-Sep 15,00 143
7 L CIG 3 ZI ADVNKM7M  Contabilitatea tranzacțiilor internaționale  Conf.dr. Bălună R. 19-Sep 10,30 143
8 L CIG 3 ZI AQ3DY6GW   Contabilitatea tranzacțiilor internaționale  Conf.dr. Bălună R. 19-Sep 10,30 143
9 L CIG 3 ZI AQ3DY6GW   Contabilitatea institutiilor de credit Prof.dr. Pîrvu C. 20-Sep 15,00 143
10 L CIG 3 ZI AQ3DY6GW   Elaborarea lucrării de licență Prof.dr. Pîrvu C. 21-Sep 10,30 414
11 L CIG 3 ZI C7H36TX9  Contabilitatea tranzacțiilor internaționale  Conf.dr. Bălună R. 19-Sep 10,30 143
12 L CIG 3 ZI C7H36TX9  Control de gestiune Prof.dr. Pîrvu C. 20-Sep 15,00 143
13 L CIG 3 ZI HDJEKMKJ Audit intern  Lect.dr. Vînătoru S. 19-Sep 13,00 156
14 L CIG 3 ZI HDJEKMKJ Management  Conf.dr. Ogarcă R. 20-Sep 10,30 156
15 L CIG 3 ZI QE2DHMJX Contabilitatea tranzacțiilor internaționale  Conf.dr. Bălună R. 19-Sep 10,30 143
16 L CIG 3 ZI RGWL36ZB   Contabilitatea tranzacțiilor internaționale  Conf.dr. Bălună R. 19-Sep 10,30 143
17 L CIG 3 ZI RLYTJFAU Contabilitatea tranzacțiilor internaționale  Conf.dr. Bălună R. 19-Sep 10,30 143
18 L CIG 3 ZI RLYTJFAU Control de gestiune Prof.dr. Pîrvu C. 20-Sep 15,00 143
19 L CIG 3 ZI RR9PEQ72   Elaborarea lucrării de licență Conf.dr. Simion D. 20-Sep 10,30 339
20 L CIG 3 ZI RR9PEQ72   Contabilitate publică Conf.dr. Brabete V. 21-Sep 10,30 270
21 L CIG 3 ZI S4EDP9H3  Evalaurea întreprinderii Conf.dr. Simion D. 20-Sep 10,30 339
22 L CIG 3 ZI SNZLD6TW   Contabilitatea tranzacțiilor internaționale  Conf.dr. Bălună R. 19-Sep 10,30 143
23 L CIG 3 ZI SNZLD6TW   Tehnici si proceduri contabile Conf.dr. Bălună R. 20-Sep 15,00 143
24 L CIG 3 ZI SNZLD6TW   Analiza economico-financiară Prof.dr. Siminică M. 21-Sep 10,30 233A
25 L CIG 3 ID 2433HYB2 Tehnici și proceduri contabile Conf.dr. Bălună R. 19-Sep 10,30 143
26 L CIG 3 ID 2433HYB2 Contabilitatea tranzacțiilor
internaționale
Conf.dr. Bălună R. 20-Sep 15,00 143
27 L CIG 3 ID 7ERX8TQQ Audit financiar Lect.dr. Vînătoru S. 19-Sep 13,00 156
28 L CIG 3 ID 7ERX8TQQ Managementul strategic al
afacerilor
Conf.dr. Crăciun L. 20-Sep 10,30 156
29 L CIG 3 ID 7ERX8TQQ Contabilitate publică Conf.dr. Brabete V. 21-Sep 10,30 270
30 L CIG 3 ID 8DL2ZJFQ Contabilitatea tranzacțiilor
internaționale
Conf.dr. Bălună R. 19-Sep 10,30 143
31 L CIG 3 ID 8DL2ZJFQ Tehnici și proceduri contabile Conf.dr. Bălună R. 20-Sep 15,00 143
32 L CIG 3 ID A4U5P9P7 Contabilitatea tranzacțiilor
internaționale
Conf.dr. Bălună R. 19-Sep 10,30 143
33 L CIG 3 ID A4U5P9P7 Tehnici și proceduri contabile Conf.dr. Bălună R. 20-Sep 15,00 143
34 L CIG 3 ID AF3ASVFM Contabilitate publică Conf.dr. Brabete V. 21-Sep 10,30 270
35 L CIG 3 ID BQQZAXCQ Deciziile financiare ale firmei Conf.dr. Berceanu D. 19-Sep 9,00 339
36 L CIG 3 ID BQQZAXCQ Contabilitate financiară Conf.dr. Drăgan C. 20-Sep 10,30 272
37 L CIG 3 ID BQQZAXCQ Contabilitate publică Conf.dr. Brabete V. 21-Sep 10,30 270
38 L CIG 3 ID DGXQ5ZVS Tehnici și proceduri contabile Conf.dr. Bălună R. 20-Sep 15,00 143
39 L CIG 3 ID E6TRLUGK Contabilitatea tranzacțiilor
internaționale
Conf.dr. Bălună R. 19-Sep 10,30 143
40 L CIG 3 ID E6TRLUGK Tehnici și proceduri contabile Conf.dr. Bălună R. 20-Sep 15,00 143
41 L CIG 3 ID E6TRLUGK Finanțe publice Conf.dr. Băndoi A. 21-Sep 10,30 233A
42 L CIG 3 ID GXRUYRNV Contabilitatea tranzacțiilor
internaționale
Conf.dr. Bălună R. 19-Sep 10,30 143
43 L CIG 3 ID GXRUYRNV Tehnici și proceduri contabile Conf.dr. Bălună R. 20-Sep 15,00 143
44 L CIG 3 ID GXRUYRNV Contabilitate publică Conf.dr. Brabete V. 21-Sep 10,30 270
45 L CIG 3 ID HJJ4Z6K2 Contabilitatea tranzacțiilor internaționale  Conf.dr. Bălună R. 19-Sep 10,30 143
46 L CIG 3 ID HJJ4Z6K2 Tehnici și proceduri contabile Conf.dr. Bălună R. 20-Sep 15,00 143
47 L CIG 3 ID HJJ4Z6K2 Elaborarea lucrării de licență Prof.dr. Pîrvu C. 21-Sep 10,30 414
48 L CIG 3 ID KDH4CMA2  Contabilitatea tranzacțiilor
internaționale
Conf.dr. Bălună R. 19-Sep 10,30 143
49 L CIG 3 ID KDH4CMA2  Tehnici și proceduri contabile Conf.dr. Bălună R. 20-Sep 15,00 143
50 L CIG 3 ID M2UALJPW Contabilitatea tranzacțiilor
internaționale
Conf.dr. Bălună R. 19-Sep 10,30 143
51 L CIG 3 ID M2UALJPW Tehnici și proceduri contabile Conf.dr. Bălună R. 20-Sep 15,00 143
52 L CIG 3 ID NK8UZSXX Tehnici și proceduri contabile Conf.dr. Bălună R. 20-Sep 15,00 143
53 L CIG 3 ID XUHLRV28 Contabilitatea instituțiilor de
credit
Prof.dr. Pîrvu C. 20-Sep 15,00 143
54 L EAI 2 ZI Z29829MU  Economie internațională Conf.dr. Ciobanu G. 19-Sep 13,00 414
55 L EAI 2 ZI Z29829MU  Gestiunea financiară a întreprinderii Conf.dr. Simion D. 20-Sep 10,30 339
56 L EAI 2 ZI Z29829MU  Dezvoltare regională și finanațare europeană Conf.dr. Tănasie A. 21-Sep 10,30 268A
57 L EAI_E 3 ZI 7UDXFZPY Business accounting Conf.dr. Vărzaru A. 19-Sep 10,30 156
58 L ECTS 3 ZI K4RAC2DF     Managementul achizițiilor Conf.dr. Scrioșteanu A. 19-Sep 10,30 233A
59 L ECTS 3 ZI L8NZKA9R    Managementul achizițiilor Conf.dr. Scrioșteanu A. 19-Sep 10,30 233A
60 L ECTS 3 ZI PG8663VR         Managementul achizițiilor Conf.dr. Scrioșteanu A. 19-Sep 10,30 233A
61 L ECTS 3 ZI RFKBFXKF Marketing Conf.dr. Gîrboveanu S. 21-Sep 10,30 339
62 L ECTS 2 ZI SAGQ3ZN5  Managementul vânzărilor Asist.dr. Criveanu Magdalena 19-Sep 10,30 233A
63 L ECTS 2 ZI SAGQ3ZN5  Econometrie Conf.dr. Ionașcu C. 20-Sep 10,30 224
64 L ECTS 2 ZI SAGQ3ZN5  Baze de date Prof.dr. Șoavă G. 21-Sep 10,30 223
65 L ECTS 3 ZI W6DQUDRV       Managementul achizițiilor Conf.dr. Scrioșteanu A. 19-Sep 10,30 233A
66 L ECTS 3 ZI ZU3HMC7H         Managementul achizițiilor Conf.dr. Scrioșteanu A. 19-Sep 10,30 233A
67 L FB 3 ZI HL7ZK74D  Management bancar Prof.dr. Spulbăr C. 21-Sep 10,30 143
68 L FB 3 ZI K577N8E7  Gestiune și contabilitate
bancară
Prof.dr. Cristea M. 19-Sep 15,00 268A
69 L FB 3 ZI K577N8E7  Management bancar Prof.dr. Spulbăr C. 21-Sep 10,30 143
70 L FB 3 ZI LQF5PL49  Monedă și credit Prof.dr. Popescu J. 20-Sep 10,30 143
71 L FB 3 ZI LQF5PL49  Management bancar Prof.dr. Spulbăr C. 21-Sep 10,30 143
72 L FB 2 ZI NTB8X7U6  Gestiunea financiară a
întreprinderii
Conf.dr. Vasilescu L. 19-Sep 13,00 270
73 L FB 2 ZI NTB8X7U6  Monedă și credit Prof.dr. Popescu J. 20-Sep 10,30 143
74 L FB 3 ZI PENL57MD   Investiții Conf.dr. Vasilescu L. 19-Sep 13,00 270
75 L FB 3 ZI PENL57MD   Microeconomie Conf.dr. Tobă D. 20-Sep 10,30 233A
76 L FB 3 ZI PENL57MD   Management bancar Prof.dr. Spulbăr C. 21-Sep 10,30 143
77 L FB 3 ZI SARRPHT9        Management bancar Prof.dr. Spulbăr C. 21-Sep 10,30 143
78 L FB 3 ZI WUQBVYMU   Gestiune și contabilitate
bancară
Conf.dr. Cristea M. 19-Sep 15,00 268A
79 L FB 3 ZI WUQBVYMU   Practică pentru elaborarea
lucrării de licență
Lect.dr. Năstase L. 20-Sep 10,30 Catedra
80 L IE 3 ZI 29UK2MAS Securitatea și protecția informației în sistemele informatice Conf.dr. Popa S. 19-Sep 10,30 222
81 L IE 3 ZI 29UK2MAS Interacțiunea om-calculator Lect.dr. Bălan A. 20-Sep 10,30 223
82 L IE 3 ZI 29UK2MAS Analiza și proiectarea sistemelor informatice Prof.dr. Șoavă G.  21-Sep 10,30 223
83 L IE 3 ZI 6UZDLTNA    Sisteme de operare Conf.dr. Popa S. 19-Sep 10,30 222
84 L IE 3 ZI G3HC3MTE Securitatea și protecția informației în sistemele informatice Conf.dr. Popa S. 19-Sep 10,30 222
85 L IE 3 ZI HURT2JBX  Securitatea și protecția informației în sistemele informatice Conf.dr. Popa S. 19-Sep 10,30 222
86 L IE 3 ZI XFHSWBSP Securitatea și protecția informației în sistemele informatice Conf.dr. Popa S. 19-Sep 10,30 222
87 L IE 3 ZI XFHSWBSP Elaborare lucrare licența Prof.dr. Pîrvu C. 20-Sep 15,00 143
88 L IE 3 ZI ZPE44PXR  Sisteme de operare Conf.dr. Popa S. 19-Sep 10,30 222
89 L IE 3 ZI ZPE44PXR  Managementul documentelor electronice Conf.dr. Bușe R. 20-Sep 10,30 224
90 L IE 3 ZI ZPE44PXR  Etică în afaceri Asist.dr. Budică-Iacob A. 21-Sep 13,00 156
91 L MG 3 ZI 4JC6HMVB      Managementul aprovizionării Conf.dr. Scrioșteanu A. 19-Sep 10,30 233A
92 L MG 3 ZI 5Q6RDBLE       Managementul resurselor
umane
Prof.dr. Burlea A. 20-Sep 10,30 270
93 L MG 3 ZI 82CWDKQV Practică pentru elaborarea
lucrării de licență
Asist.dr. Budică-Iacob A. 21-Sep 13,00 156
94 L MG 3 ZI 9EYN7G5G    Gestiunea financiară a
întreprinderii
Conf.dr. Vasilescu L. 19-Sep 13,00 270
95 L MG 3 ZI 9EYN7G5G    Control de gestiune Prof.dr. Pîrvu C. 20-Sep 15,00 143
96 L MG 3 ZI 9EYN7G5G    Comportamentul consumatorului Prof.dr. Burlea A. 21-Sep 10,30 164
97 L MG 3 ZI DN26R8ZJ   Managementul aprovizionării Conf.dr. Scrioșteanu A. 19-Sep 10,30 233A
98 L MG 3 ZI K6ZURRWP  Managementul aprovizionării Conf.dr. Scrioșteanu A. 19-Sep 10,30 233A
99 L MG 3 ZI LMJ29MSQ Managementul resurselor
umane
Prof.dr. Burlea A. 20-Sep 10,30 270
100 L MG 3 ZI LMJ29MSQ Control de gestiune Prof.dr. Pîrvu C. 21-Sep 10,30 414
101 L MG 3 ZI T3FYMHCY      Managementul aprovizionării Conf.dr. Scrioșteanu A. 19-Sep 10,30 233A
102 L MG 3 ZI WSZ7PY6Q Managementul aprovizionării Conf.dr. Scrioșteanu A. 19-Sep 10,30 233A
103 L MG 3 ZI ZKVSKUG2 Managementul aprovizionării Conf.dr. Scrioșteanu A. 19-Sep 10,30 233A
104 L MG 3 ZI ZKVSKUG2 Control de gestiune Prof.dr. Pîrvu C. 20-Sep 15,00 143
105 L MG 3 ZI ZKVSKUG2 Management Prof.dr. Bocean C. 21-Sep 10,30 156
106 L MG 2 ID 49L8LQA4  Logistică Conf.dr. Scrioșteanu A. 19-Sep 10,30 233A
107 L MG 2 ID 49L8LQA4  Control de gestiune Prof.dr. Pîrvu C. 20-Sep 15,00 143
108 L MG 2 ID 49L8LQA4  Comunicare și negociere în
afaceri
Conf.dr. Gîrboveanu S. 21-Sep 10,30 339
109 L MG 3 ID 4UJHW59Z  Managementul aprovizionării Conf.dr. Scrioșteanu A. 19-Sep 10,30 233A
110 L MG 2 ID FC8NRTNR Etică în afaceri Conf.dr. Ogarcă R. 19-Sep 13,00 233A
111 L MG 2 ID FC8NRTNR Econometrie Prof.dr. Radu C. 20-Sep 10,30 224
112 L MG 2 ID FC8NRTNR Comunicare și negociere în
afaceri
Conf.dr. Gîrboveanu S. 21-Sep 10,30 339
113 L MG 3 ID M527GDVT Managementul aprovizionării Conf.dr. Scrioșteanu A. 19-Sep 10,30 233A
114 L MG 3 ID M527GDVT  Management Prof.dr. Bocean C. 21-Sep 10,30 156
115 L MK 3 ZI 8PBU279S   Logistică  Conf.dr. Scrioșteanu A. 19-Sep 10,30 233A
116 L MK 3 ZI 8PBU279S   Cercetări de marketing  Conf.dr. Barbu C. 20-Sep 10,30 156
117 L MK 3 ZI 8PBU279S   Stategii și politici de marketing Lect.dr. Băloi C. 21-Sep 10,30 324B
118 L MK 3 ZI NA4WG73D  Contabilitate managerială Prof.dr. Pîrvu C. 20-Sep 15,00 143
119 L MK 3 ZI NA4WG73D  Stategii și politici de marketing Lect.dr. Băloi C. 21-Sep 10,30 324B
120 L MK 3 ZI VQ62Y8KE Elaborare lucrare licența Asist.dr. Dinu A. 20-Sep 10,30 270
121 L MK 3 ZI XK2T3HHD    Contabilitate managerială Prof.dr. Pîrvu C. 20-Sep 15,00 143
122 L MK 3 ZI XK2T3HHD    Stategii și politici de marketing Lect.dr. Băloi C. 21-Sep 10,30 324B
123 EAIE 3 ZI LP4C52F3 Business information systems Conf.dr. Buligiu I. 19-Sep 12,00 C223
124 EAIE 3 ZI LP4C52F3 International tourism Lect.dr. Budică B. 20-Sep 10,30 233A
125 EAIE 3 ZI LP4C52F3 Practice Conf.dr. Tănasie A. 21-Sep 10,30 268A
126 EAIE 3 ZI VKX9BCXG Stagiu licență Lect.dr. Budică B. 20-Sep 10,30 233A
127 M AEFO 2 ZI  A8V9RZQF Stagiu disertație Conf.dr. Cîrciumaru D. 19-Sep 13,00 268A
128 M AEFO 2 ZI  A8V9RZQF Evaluarea instrumentelor financiare Prof.dr. Spulbăr C. 21-Sep 10,30 143
129 M AEFO 2 ZI  DTKUSJXA Stagiu disertație Conf.dr. Tănasie A. 21-Sep 10,30 268A
130 M AEFO 2 ZI  QTQY3UPV Stagiu disertație Conf.dr. Berceanu D. 19-Sep 9,00 339
131 M AEFO 2 ZI  TX93TFN8 Evaluarea instrumentelor financiare Prof.dr. Spulbăr C. 21-Sep 10,30 143
132 M CRF 2 ZI  LJYUC8RS Finanțe manageriale Conf.dr. Berceanu D. 19-Sep 9,00 339
133 M FAA 2 ZI  MP33G7BB Intermedierea financiar-bancară Prof.dr. Spulbăr C. 21-Sep 10,30 143
134 M MAE 2 ZI  6Z7U3M68 Sisteme informatice integrate Conf.dr. Buligiu I. 19-Sep 12,00 C223
135 M MAF 2 ZI  A9YPXF4P Etică și inteegritate academică Prof.dr. Burlea A. 20-Sep 10,30 270
136 M MAF 2 ZI  A9YPXF4P Metodologia cercetării științifice Prof.dr. Burlea A. 21-Sep 10,30 164
137 M MCA 2 ZI  MSAHA8JX Managementul relațiilor cu clienții Conf.dr. Scrioșteanu A. 19-Sep 10,30 233A
138 M MRU 2 ZI  DFTGZA3Y Stagiu disertație Prof.dr. Bocean C. 21-Sep 10,30 156
139 M MRU 1 ZI PL6DBMWP Strategii de negociere și comunicare în afaceri Prof.dr. Popescu D. 19-Sep 13,00 233A
140 M MRU 1 ZI PL6DBMWP Management intercultural Conf.dr. Mitrache M. 20-Sep 10,30 156
141 M MRU 1 ZI PL6DBMWP Managementul carierelor și talentelor Prof.dr. Burlea A. 21-Sep 10,30 164
                       
Nr.
crt.
Secție ZI/ID Comisia  Cod
anonimizare
1 CIG ID ECAI
Comisia 2  - CIG
397DUD32
2 CIG ZI ECAI
Comisia 2  - CIG
DJDTV3Q4
3 CIG ZI ECAI
Comisia 2  - CIG
YUCQE9FF
4 CIG ZI ECAI
Comisia 2  - CIG
RK5Q63Z4
5 CIG ZI ECAI
Comisia 2  - CIG
9HMC72HX
6 CIG ID ECAI
Comisia 2  - CIG
SWCX5T9S
7 CIG ZI ECAI
Comisia 2  - CIG
556BQ2E9
8 CIG ZI ECAI
Comisia 2  - CIG
7XUUMY5Z
9 CIG ID ECAI
Comisia 2  - CIG
ELHJ6Y6Q
10 CIG ZI ECAI
Comisia 2  - CIG
5C8RQ26N
11 CIG ZI ECAI
Comisia 2  - CIG
JRUP3V7H
12 CIG ZI ECAI
Comisia 2  - CIG
3JL569F7
13 CIG ZI ECAI
Comisia 2  - CIG
8Q43WGGP
14 CIG ID ECAI
Comisia 2  - CIG
VKNSX3XB
15 CIG ZI ECAI
Comisia 2  - CIG
Z8QS7N3W
16 EAI ZI ECAI
Comisia 3 - EAI
MBTZJL75 
17 EAI ZI ECAI
Comisia 3 - EAI
2X238HJH
18 EAIE ZI ECAI
Comisia 4 - EAI_E
LABLJFYP
19 FB ZI FBAE
Comisia 1 - FB
72E4GJDX
20 FB ZI FBAE
Comisia 1 - FB
YAJJ8FYZ
21 FB ZI FBAE
Comisia 1 - FB
8A8W3PEH
22 FB ZI FBAE
Comisia 1 - FB
JVUJAUND
23 FB ZI FBAE
Comisia 1 - FB
M9EEPUPT
24 FB ZI FBAE
Comisia 1 - FB
43FHLY7S
25 FB ZI FBAE
Comisia 1 - FB
FSSDSRR4
26 FB ZI FBAE
Comisia 1 - FB
MG87S662
27 MG ZI MMAA
Comisia 3 - MG
5EXNYY6X
28 MG S2 ID MMAA
Comisia 3 - MG
M44J9DC3
29 MG ZI MMAA
Comisia 3 - MG
99E7MT84
30 MG S2 ID MMAA
Comisia 3 - MG
SXPH94ZP
31 MG ZI MMAA
Comisia 3 - MG
X8Z84Z2N
32 MG S2 ID MMAA
Comisia 3 - MG
6H7LN3F9
33 MG ZI MMAA
Comisia 3 - MG
4QMZPHQH
34 MG ZI MMAA
Comisia 3 - MG
B9PMEWRC
35 MG ZI MMAA
Comisia 3 - MG
RJZ8KKCS
36 MG ZI MMAA
Comisia 3 - MG
R3HP663U
37 MG S1 ID MMAA
Comisia 3 - MG
L36W75MM
38 MG S1 ID MMAA
Comisia 3 - MG
Q3YXQ628
39 MG S2 ID MMAA
Comisia 4 - MG
SND6FJ5A
40 MG S2 ID MMAA
Comisia 4 - MG
TCHD54LC
41 MG S2 ID MMAA
Comisia 4 - MG
A9ZNQRFP
42 MG ZI MMAA
Comisia 4 - MG
MLCMQJLL
43 MG ZI MMAA
Comisia 4 - MG
RVPJ7ZE8
44 MG S1 ID MMAA
Comisia 4 - MG
M99SEC7S
45 MG S2 ID MMAA
Comisia 4 - MG
Q6GAXGZN
46 MG ZI MMAA
Comisia 4 - MG
V9PD29L4
47 MG S2 ID MMAA
Comisia 4 - MG
SZ434BQ3
48 MG S2 ID MMAA
Comisia 4 - MG
CPE9Z66J
49 MG S1 ID MMAA
Comisia 4 - MG
976232ND
50 MG ZI MMAA
Comisia 4 - MG
4Y7G4PZT
51 MK ZI MMAA
Comisia 6 - MK
8KDPEJ4E
52 MK ZI MMAA
Comisia 6 - MK
LCR5KJH2
53 ECTS ZI MMAA
Comisia 7 - ECTS
Q9PJGW36
54 ECTS ZI MMAA
Comisia 7 - ECTS
6SVA6ZE5
55 ECTS ZI MMAA
Comisia 7 - ECTS
SVH6L6DA  
56 ECTS ZI MMAA
Comisia 7 - ECTS
FMAEMEVE
57 IE ZI SIE
Comisia 2 - IE
TSPKPY8L
58 IE ZI SIE
Comisia 2 - IE
Z6LQVTNE
59 IE ZI SIE
Comisia 2 - IE
N955QP8L
60 IE ZI SIE
Comisia 2 - IE
WFD33SVY
61 IE ZI SIE
Comisia 2 - IE
YVFC9TVU
62 SPE ZI SIE
Comisia 3 - SPE
6T7MHXA8 

Planificarea susținerii examenului de licență pentru absolvenții care s-au înscris în sesiunea septembrie 2022

Comisia

Data

Ora

Sala

Contabilitate și informatica de gestiune

15.09

9,00

339

Economie și afaceri internaționale

14.09

12,00

324B

Economie și afaceri internaționale (în limba engleză)

14.09

12,00

324B

Management - Comisia 3

14.09

10,00

339

Management – Comisia 4

14.09

10,00

233B

Marketing

14.09

9,00

233B

Economia comerțului, turismului și serviciilor

14.09

9,00

339

Finanțe și bănci

14.09

9,00

268A

Informatica economică (Tg.Jiu)

14.09

9,00

223

Informatica economică

14.09

9,00

224

Statistica și previziune economică

14.09

9,00

224

ANUNT IMPORTANT

Planificările examenelor sunt afișate la adresa feaa.ucv.ro

  1. Examenele restante din anii anteriori se susțin numai pe bază de cerere însoțită de chitanța care dovedește achitarea taxei aferente restanței de susținut.

Plata taxelor se va efectua prin una din următoarele modalități (de preferat virament bancar):

  • virament bancar în contul Universității din Craiova, ținând cont de specificațiile următoare:

Titular cont: Universitatea din Craiova

C.I.F. 4553380

IBAN: RO48BRDE170SV46910431700 (RON)

Mențiune: ,,plată restanta/ nume și prenume, CNP, facultate”;

  • numerar la Casieria Centrala a Universității din Craiova, str.Libertății nr.19
  1. Examenele anului curent se susțin numai la data planificată (inclusiv studenții care beneficiază de prelungirea școlarității – an suplimentar).

Amânările examenelor de an curent sunt posibile numai din motive bine întemeiate. În această situație se va depune o cerere însoțită de documente doveditoare (nu se pot primi cereri fără să aibă atașate acte doveditoare care se vor înregistra în registrul de evidență a documentelor).

În ambele cazuri se va respecta următoarea procedură:

Cererea se transmite de către solicitant la adresa de mail asociată specializării la care este înscris, cu minim 48 de ore înainte de data solicitată în cerere. Zilele de sâmbătă și duminică nu se iau în calculul celor 48 de ore (Ex: dacă examenul se susține în ziua de luni, cererea va fi depusă la secretariat cel târziu joi în săptămâna anterioară; dacă examenul solicitat este planificat în ziua de sâmbătă sau duminică, cererile se vor depune până cel târziu miercuri în săptămâna susținerii examenului). Studenții sunt rugați să respecte aceste termene, în caz contrar ne vom afla în imposibilitate de a edita cataloagele în baza cărora pot susține examenul.

Examenele restante se susțin de regulă la data la care anul si secția respectiva are programat examenul solicitat. Studentul poate depune cerere pentru o altă data la care cadrul didactic are examen la o altă disciplină numai în situația suprapunerii cu examenul de an curent al studentului, prioritate are examenul de an curent.

ANUNT IMPORTANT

Planificările examenelor sunt afișate la adresa feaa.ucv.ro

  1. Examenele restante din anii anteriori se susțin numai pe bază de cerere însoțită de chitanța care dovedește achitarea taxei aferente restanței de susținut.

Plata taxelor se va efectua prin una din următoarele modalități (de preferat virament bancar):

  • virament bancar în contul Universității din Craiova, ținând cont de specificațiile următoare:

Titular cont: Universitatea din Craiova

C.I.F. 4553380

IBAN: RO48BRDE170SV46910431700 (RON)

Mențiune: ,,plată restanta/ nume și prenume, CNP, facultate”;

  • numerar la Casieria Centrala a Universității din Craiova, str.Libertății nr.19
  1. Examenele anului curent se susțin numai la data planificată (inclusiv studenții care beneficiază de prelungirea școlarității – an suplimentar).

Amânările examenelor de an curent sunt posibile numai din motive bine întemeiate. În această situație se va depune o cerere însoțită de documente doveditoare (nu se pot primi cereri fără să aibă atașate acte doveditoare care se vor înregistra în registrul de evidență a documentelor).

În ambele cazuri se va respecta următoarea procedură:

Cererea se transmite de către solicitant la adresa de mail asociată specializării la care este înscris, cu minim 48 de ore înainte de data solicitată în cerere. Zilele de sâmbătă și duminică nu se iau în calculul celor 48 de ore (Ex: dacă examenul se susține în ziua de luni, cererea va fi depusă la secretariat cel târziu joi în săptămâna anterioară; dacă examenul solicitat este planificat în ziua de sâmbătă sau duminică, cererile se vor depune până cel târziu miercuri în săptămâna susținerii examenului). Studenții sunt rugați să respecte aceste termene, în caz contrar ne vom afla în imposibilitate de a edita cataloagele în baza cărora pot susține examenul.

Examenele restante se susțin de regulă la data la care anul si secția respectiva are programat examenul solicitat. Studentul poate depune cerere pentru o altă data la care cadrul didactic are examen la o altă disciplină numai în situația suprapunerii cu examenul de an curent al studentului, prioritate are examenul de an curent.

Adrese mail pentru Ciclul I Licența

Specializare

ZI/

ID

Adresa de mail la care se transmit solicitările

● Economia comerțului, turismului și serviciilor ● Finanțe și bănci

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Contabilitate și informatica de gestiune ● Informatica economică ● Marketing

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Management ● Economie și afaceri internaționale ● Statistica și previziune economică

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Economie și afaceri internaționale   (în limba engleză)

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Contabilitate și informatica de gestiune ● Finanțe și bănci ● Management

ID

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adrese mail pentru Ciclul II Master

Specializare

Adresa de mail la care se transmit solicitările

● Audit și consultanță în afaceri ● Contabilitate și raportări financiare conforme cu standardele internaționale ● Economie și afaceri europene ● Economie și administrarea afacerilor internaționale în limba engleză ● Managementul organizațiilor publice

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Analiza și evaluarea financiară a organizațiilor ● Managementul afacerilor electronice

● Marketing și comunicare în afaceri ● Managementul resurselor umane

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Finanțe și administrarea afacerilor ● Managementul afacerilor

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Adrese mail pentru Ciclul I Licența FEAA Drobeta Turnu Severin

Specializare

ZI/

ID

Adresa de mail la care se transmit solicitările

● Finanțe și bănci (la Drobeta Turnu Severin)

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Contabilitate și informatica de gestiune (la Drobeta Turnu Severin)

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Management (la Drobeta Turnu Severin)

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Administrarea Afacerii (la Drobeta Turnu Severin)

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adrese mail pentru Ciclul II Master FEAA Drobeta Turnu Severin

Specializare

ZI/

ID

Adresa de mail la care se transmit solicitările

● Managementul Organizației ( Drobeta Turnu Severin)

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Administrarea Afacerilor în Turism, Comerț și Servicii

 (Drobeta Turnu Severin)

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Management Contabil, Expertiză și Audit (Drobeta Turnu Severin)

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Descărcați documentul PDF, dacă nu reușiți să îl vizualizați mai jos (dați refresh la pagină, ajută)

 


 

Utilizam fisiere de tip cookie pentru a va oferi o experienta de navigare cat mai buna, prin personalizarea continutului si pentru a analiza traficul website-ului. Prin continuarea navigarii pe website-ul nostru, sunteti de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.Sunt de acord