1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Avizier Studenţi Licenţă

În atenția studenților (LICENȚĂ și MASTER) care pot susține restanțe în vederea completării nr. de credite pentru promovare în an superior sau absolvire.

Pot susține maxim 3 examene restante următoarele categorii de studenți:

  • Studenții anului 1 – Licență care la data de 13.09.2020 au realizat un nr. total de credite mai mic de 30 (nu îndeplinesc condiția de promovare în anul II);
  • Studenții anului 2 – Licență care la data de 13.09.2020 au realizat un nr. total de credite mai mic de 90 (nu îndeplinesc condiția de promovare în anul III);
  • Studenții anului 3 – Licență care la data de 6.09.2020 nu au promovat toate examenele din planul de învățământ(nu îndeplinesc condiția de absolvire);
  • Studenții anului 1 – Master care la data de 13.09.2020 au realizat un nr. total de credite mai mic de 30 (nu îndeplinesc condiția de promovare în anul II);
  • Studenții anului 2 – Master care la data de 6.09.2020 nu au promovat toate examenele din planul de învățământ(nu îndeplinesc condiția de absolvire);

Examenele se susțin doar cu taxă, pe bază de cerere, iar planificarea examenelor va fi făcută în funcție de cererile depuse on-line de fiecare student pana la data de 15.09.2020 ora 1500.

Taxa de achitat, indiferent de restanța solicitată este 100 RON/examen. Dovada achitării taxei va fi atașată la cerere.

Plata taxelor se va efectua prin una din următoarele modalități (de preferat virament bancar):

  1. virament bancar în contul Universității din Craiova, ținând cont de specificațiile următoare:

Titular cont: Universitatea din Craiova

C.I.F. 4553380

IBAN: RO48BRDE170SV46910431700 (RON)

Mențiune: ,,plată taxă școlarizare/taxă reînmatriculare/restanta nume și prenume, CNP, facultate”;

  1. numerar la Casieria Centrala a Universității din Craiova, str.Libertății nr.19

NOTĂ: Pentru studenții care nu depun cerere nu se vor putea emite cataloage. Vor fi planificate doar examenele solicitate, motiv pentru care planificarea se va afișa după expirarea termenului de depunere a cererilor.

Studenții din anul I care NU au bifat opțiunea images.jpg Doresc cazare în momentul în care și-au depus dosarul pentru înscrierea on-line, pot trimite cererea de cazare completată și semnată pe adresa de email a facultății de care aparțin (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) până la data de 10 august 2020.

Cererile trimise după data de 10 august 2020 nu vor fi luate în considerare.

 Pentru alte detalii puteți vizita pagina web: https://cosucv.ro/ secțiunea Cazare în camine.

 

Descărcați: Cererea de cazare

Pentru o bună desfășurare a activității cu studenții și publicul vă transmitem următoarele precizări cu privire la organizarea și desfășurarea activității de secretariat la FEAA:

- Eliberarea adeverințelor de student pentru anul în curs se face în baza cererii studentului, în termen de 24 de ore lucrătoare de la înregistrarea solicitării. Solicitarea se poate face personal la secretariatul facultății prin depunerea unei cereri sau se poate transmite pe mailul aferent specializării la care este înmatriculat studentul (cererea se regăsește pe pagina web a FEAA la secțiunea la Servicii generale studenti / Formulare);

- Eliberarea adeverințelor/situațiilor școlare/foilor matricole sau alte documente din arhiva facultății se face în baza cererii solicitantului, depusă personal sau electronic. În cerere se va specifica numele din certificatul de naștere, numele după căsătorie dacă este cazul, perioada studiilor, forma de învățământ, specializarea absolvită și motivul solicitării. Termenul de eliberare va fi comunicat la depunerea cererii, în funcție de complexitatea solicitării cu încadrare în termenele legal prevăzute.

- Eliberarea carnetelor de student și a legitimațiilor de transport (pentru studenții care nu le-au solicitat la începutul anului universitar în curs) se face în baza solicitării studentului, în termen de 24 de ore lucrătoare. Vizarea carnetelor și legitimațiilor se poate face în momentul prezentării acestora la secretariat.

- În vederea eliberării diplomelor de Licență/Master absolvenții sunt rugați să ia legătura cu Biroul Acte de Studii tel.0251417108/mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adrese mail Ciclul 1 – Licența

Specializare

ZI/

ID

Adresa de mail la care se transmit solicitările

● Economia comerțului, turismului și serviciilor ● Finanțe și bănci

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Contabilitate și informatica de gestiune ● Informatica economică ● Marketing

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Management ● Statistica și previziune economică

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Economie și afaceri internaționale 

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Economie și afaceri internaționale   (în limba engleză)

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Contabilitate și informatica de gestiune ● Finanțe și bănci   ● Management

ID

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adrese mail pentru Ciclul I Licență -  Dr. Tr. Severin

● Contabilitate și informatica de gestiune ● Finanțe și bănci   ● Management ● Administrarea Afacerilor

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Adrese mail pentru Ciclul II Master

Specializare

ZI/

ID

Adresa de mail la care se transmit solicitările

● Audit și consultanță în afaceri ● Contabilitate și raportări financiare conforme cu standardele internaționale ● Economie și afaceri europene ● Economie și administrarea afacerilor internaționale în limba engleză ● Managementul organizațiilor publice ● Finanțe și administrarea afacerilor ● Managementul afacerilor

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Analiza și evaluarea financiară a organizațiilor ● Managementul afacerilor electronice ● Marketing și comunicare în afaceri ● Managementul resurselor umane

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Adrese mail pentru Ciclul II Master Dr. Tr. Severin

Specializare

ZI/

ID

Adresa de mail la care se transmit solicitările

● Managementulorganizatiei ●AdministrareaAfacerilorîncomerț, turismsiservicii

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Management contabil, expertiză și

audit 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

PROGRAM CU PUBLICUL

LUNI – JOI                     900 – 1300

VINERI                           NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL

Relații suplimentare  la tel. 0251411317- FEAA Craiova

                                           tel.052329191 – FEAA Drobeta Turnu Severin

În contextul epidemiologic actual, având în vedere că toate cererile pentru susținerea examenelor, eliberare acte de studii, adeverințe, reînmatriculări și orice alte solicitări se primesc electronic, veți folosi numai adresele stabilite, în funcție de specializarea la care sunteți înscriși.

Totodată, vă facem cunoscut că pentru situațiile speciale, urgente (justificate) care necesită obligatoriu prezența la secretariat vă veți adresa în scris la adresele de mail comunicate mai jos și vă veți prezenta doar la data și ora comunicate în răspunsul primit.

Adrese mail pentru Ciclul I Licență zi și ID

Specializare

ZI/ID

Adresa de mail la care se transmit solicitările studenților/absolvenților

● Economia comerțului, turismului și serviciilor

● Finanțe și bănci

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Contabilitate și informatica de gestiune

● Informatica economică

● Marketing

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Management

● Economie și afaceri internaționale

● Statistica și previziune economică

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Economie și afaceri internaționale

   (în limba engleză)

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Contabilitate și informatica de gestiune

● Finanțe și bănci

Management

ID

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Adrese mail pentru Ciclul II Master

Specializare

ZI/ID

Adresa de mail la care se transmit solicitările studenților/absolvenților

● Audit și consultanță în afaceri

● Contabilitate și raportări financiare conforme cu standardele internaționale

● Economie și afaceri europene

● Economie și administrarea afacerilor internaționale în limba engleză

● Managementul organizațiilor publice

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

● Analiza și evaluarea financiară a organizațiilor

● Managementul afacerilor electronice

● Marketing și comunicare în afaceri

● Managementul resurselor umane

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Finanțe și administrarea afacerilor

● Managementul afacerilor

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Descărcați anunțul, dacă nu puteți să îl vizualizați mai jos. Dați refresh dacă nu se afișează.

Descărcați cererea de reînmatriculare

anunt dcfBirou contabilitate angajează contabil junior

DCF Accounting SRL angajează contabil junior. Studenți sau absolvenți ai cursurilor Facultății de Științe Economice, care vor sa practice in meseria pentru care s-au pregătit. Nu e necesar nivel de pregătire.

Cerințe: istețime, determinare, dorința de a evolua, abilitați in folosirea calculatorului, a programelor Office, pdf, internet si o fire sociabilă.

CV la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Descărcați fișierul PDF, dacă nu reușiți să vizualizați documentul mai jos (dați refresh de cateva ori, dacă nu se încarcă)


 

www.euro200.ro

PROGRAMUL “EURO 200”

(ajutor financiar destinat achizitionarii unui calculator personal nou)

 

     Studentii interesati de obtinerea unui ajutor financiar de 200 EUR (bon valoric) destinat achizitionarii unui calculator (Legea nr.269/2004 si HG nr. 1294/2004) pot depune dosarul la secretariatul facultatii de care apartin. Dosarul trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu:

- cerere tip - Descărcați aici documentul MS Word;

- actul de identitate al studentului care aplica (original si copie) ;

- copii ale actelor de identitate sau ale certificatelor de nastere ale celorlalti membrii ai familiei;

- adeverinta de la unitatile/institutiile de invatamant din care sa rezulte calitatea de elev sau student a celorlalti frati/surori;

- acte doveditoare, in original, privind veniturile brute ale membrilor familiei in luna precedenta depunerii cererii, respectiv MARTIE 2020 (adeverinte salariu, cupoane pensii, certificate fiscale, adeverinte cu veniturile agricole);

- declaratii notariale de venituri pentru membrii de familie care nu realizeaza nici un venit;

- declaratia pe propria raspundere a studentului, autentificata de notar, in sensul ca venitul brut lunar pe membru de familie se incadreaza in plafonul prevazut (250 lei) si ca dispune de diferenta de bani pentru achizitionarea unui calculator cu o configuratie minima standard;

- adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant (facultate) din care sa rezulte ca studentul a promovat minimum 45 de credite in anul universitar anterior depunerii cererii, cu exceptia studentilor din anul I, pentru care se va elibera doar o adeverinta din care sa rezulte calitatea de student;

-ancheta sociala, emisa de autoritatile locale abilitate pentru verificarea veridicitatii declaratiilor de venit si a celor referitoare la bunurile familiei.

La depunerea dosarului secretariatul facultatii îi va elibera studentului un document care sa ateste primirea dosarului. În cazul în care în termen de 48 de ore lucratoare de la transmiterea documentelor la adresa menționată studentul nu primește răspuns cu nr. de înregistrare vă rugăm să ne contactați telefonic la nr.0251411317.

IMPORTANT:

         - toate actele vor fi scanate și depuse prin poșta electronică la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

         - documentele scanate depuse electronic vor fi verificate și certificate cu originalele la momentul depunerii actelor originalelor, după ridicarea stării de urgență;

         - varsta maxima admisa a studentului: pana la 26 ani;

         - venitul brut/membru de familie: maxim 250 lei;

         - ajutorul se acorda o singura data in cadrul unei familii;

TERMEN DE DEPUNERE ACTE 16 APRILIE 2020

        

Utilizam fisiere de tip cookie pentru a va oferi o experienta de navigare cat mai buna, prin personalizarea continutului si pentru a analiza traficul website-ului. Prin continuarea navigarii pe website-ul nostru, sunteti de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.Sunt de acord