1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Uncategorised

În perioada 23 decembrie 2015 - 08 ianuarie 2016 nu se eliberează acte de studii.

Vă dorim Sărbători Fericite și un An Nou cu bucurii!

Cererile pentru repetarea anului, prelungirea de școlaritate sau reînmatriculare se pot depune la secretariat în perioada 14.09.2015 – 18.09.2015.

În atenția studenților cu taxă de la F.E.A.A.

Vă facem cunoscut că s-a aprobat prelungirea perioadei de încasare a taxelor de școlarizare până pe data de 22.01.2015 ca urmare a hotărârii Consiliului de Administrație din 14.01.2015.

Menționăm că studenții care până pe 22.01.2015 nu vor achita tranșa aferentă își pierd calitatea de student și nu se vor putea prezenta la examene. Pentru reluarea calitații de student este necesară depunerea unei cererei, aprobarea acesteia de către conducerea facultății și achitarea unei taxe de reînmatriculare de 150 ron.

404: Not Found

Sorry, but the content you requested could not be found

Master Economie şi Afaceri Europene

Obiective Master-EAE

Masteratul ECONOMIE ŞI AFACERI EUROPENE, pregăteşte specialişti în domeniul SCRIERII, IMPLEMENTĂRII, MANAGEMENTULUI, EVALUĂRII ŞI MONITORIZĂRII PROIECTELOR CU FINANȚARE EUROPEANĂ. Programul de masterat se desfăşoară pe durata a patru semestre şi se finalizează prin susţinerea unei lucrări de disertaţie pe teme de studii economice europene.

Obiectivele Programului: crearea de specialişti în domeniul elaborării, implementării, managementului proiectelor, finanţării şi gestionării fondurilor europene; formarea de specialişti calificați să activeze în cadrul autorităților, de management, organismelor şi altor instituții implicate în procesul finanțării din fonduri europene a proiectelor; formarea de cercetători în domeniul relaţiilor economice europene şi a viitorilor funcţionari români din cadrul instituţiilor europene; crearea de specialişti în domeniul aplicării principiilor europene la nivelul companiilor multinaţionale şi al IMM-urilor româneşti în condiţiile mediului de afaceri şi ale noilor cerinţe de  competitivitate; promovarea perfecţionării academice post universitare prin oferirea oportunităţii formării continue la nivel de master şi accesul ulterior la studiile doctorale în domeniile Economie şi Relaţii economice internaţionale din cadrul şcolii doctorale. 

Cui se adresează cursurile? PROGRAMUL DE MASTER SE ADRESEAZĂ TUTUROR ABSOLVENȚILOR UNUI PROGRAM DE LICENȚĂ CE DORESC O CALIFICARE DE - MANAGER DE PROIECT (autorizat ANC), respectiv EVALUATOR PROIECTE EUROPENE (autorizat ANC)

Competenţele de specialitate dobândite sunt cele specifice calificărilor - MANAGER PROIECT, respectiv EVALUATOR PROIECTE, dar au în vedere şi elemente cum ar fi capacitatea de investigare şi analiză prin metode specifice de cercetare a politicilor economice europene, a căilor şi mijloacelor de acţiune pentru punerea în acţiune a acestora, a strategiilor de afaceri aplicate la nivel european, elaborarea de strategii privind evoluţiile viitoare atât la nivel macroeconomic european, dar şi la nivelul mediului de afaceri, crearea unor aptitudini profesionale necesare coordonării unor echipe care efectuează activităţi specifice procesului de dezvoltare, implementare şi gestionare a proiectelor finanţate din fonduri europene, îndeplinirii unor funcţii manageriale pe diferite trepte ierarhice în cadrul firmelor, de a realiza studii ale pieţelor externe, de a elabora şi aplica măsuri specifice de adaptare a economiei şi pieţei interne la cerinţele mediului de afaceri internaţional.

Funcţii abordabile de către absolvenţii programului:

 • consultant fonduri europene;
 • evaluator proiecte europene;
 • manager proiect finanţat din fonduri europene;
 • angajat al instituțiilor, organismelor, autorităților implicate în gestionarea fondurilor europene;
 • funcţii de conducere în instituţii de decizie şi ministere,
 • funcţionar public la nivel de primării şi prefecturi (pe probleme europene – integrare europeană, finanţare şi proiecte europene)
 • funcţionar în cadrul agenţiilor de dezvoltare regională
 • consultant şi consilier pe probleme de integrare europeană
 • diplomat, înalt funcţionar european, specialist în domeniul integrării;
 • specialist şi consultant în domeniul proiectelor europene de finanţare şi al gestionării fondurilor europene
 • cadru didactic, cercetător ştiinţific etc.

Program de studiu ECONOMIE ŞI AFACERI EUROPENE

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Disciplina Norma săptămânală Credite Felul verificării
Curs S\LP
Macroeconomie deschisă 2 1 6 E
Manager de proiect (certificare ANC) 1 2 6 E
Mediul european al afacerilor 2 1 6 E
Politica dezvoltării regionale în UE 2 1 6 E
Dreptul european al afacerilor 2 0 6 E
  9 5 30 -
Evaluarea proiectelor ( certificare ANC) 1 2 6 E
Instituţii şi fonduri financiare europene 2 1 6 E
Companiile transnaţionale şi spaţiul economic european 2 1 6 E
Concurenţă şi competitivitate 2 1 6 E
Guvernarea UE 2 1 6 E
  9 6 30 -
Piaţa muncii şi politica socială în UE 2 1 6 E
Integrarea monetară europeană 2 1 6 E
Programul Operaţional Capital Uman 2 1 6 E
Politica agricolă comună şi dezvoltarea rurală 2 1 6 E
Relaţiile economice externe ale UE în contextul globalizării 2 1 6 E
  10 5 30 -
Tehnica tranzacţiilor complexe 1 2 6 E
Integrarea turismului românesc în Uniunea Europeană 1 2 6 E
Practică de specialitate şi de elaborare a lucrării de disertaţie - 10 18 V
  2 14 30 -
 

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.