1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Documente

CIFRA DE ȘCOLARIZARE PE PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ – 2015-2016

Programul de licenţă Nr. locuri alocate cu finantare de la buget-IF Nr. locuri alocate cu taxa-IF Nr. locuri alocate cu taxa-ID Nr.total de locuri alocate cu taxa (IF+ID) Nr.total de locuri
Management 45 50 125 175 220
Econ. Comerțului, Turismului și Serviciilor 38 42 - 42 80
Marketing 33 32 - 32 65
Informatică Economică 44 16 - 16 60
Statistică şi Previziune economică 22 10 - 10 32
Finanţe si Bănci - ro 53 47 50 97 150
Finanţe si Bănci - en 25 5 - 5 30
Contabilitate și Informatică de Gestiune 60 60 50 110 170
Economie şi AfaceriInternaţionale - ro 35 30 - 30 65
Economie şi AfaceriInternaţionale - en 25 15 - 15 40
TOTAL - CRAIOVA 380 307 225 532 912
Finanţe si Banci Dts/ro 27 23 - 23 50
Contabilitate si Informatica de Gestiune (DTs) 27 23 - 23 50
Administrarea Afacerilor (DTs) 30 20 - 20 50
Management (DTs) 0 30 - 30 30
TOTAL DROBETA TURNU SEVERIN 84 96 - 96 180
TOTAL GENERAL 464 403 225 628 1192

CIFRA DE ȘCOLARIZARE PE PROGRAME DE STUDII DE MASTER – 2015-2016 - CRAIOVA

Domeniul de master

Programul de studiu

Nr locuri Buget 2015

Nr locuri Taxa 2015 Nr total locuri 2015
Management Managementul Afacerilor (învăţământ cu frecvenţă) 20 30 50
Managementul Afacerilor (frecvenţă redusă) 0 50 50
Managementul Resurselor Umane 15 35 50
Managementul Organizaţiilor Publice 6 44 50
Administrarea Afacerilor Administrarea Afacerilor și Antreprenoriat 0 50 50
Marketing Marketing şi Comunicare în Afaceri 25 25 50
Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică Managementul Afacerilor Electronice 20 30 50
Finanţe Finanţe şi Administrarea Afacerilor 23 27 50
Management Financiar Bancar 23 27 50
Analiza şi Evaluarea Financiară a Organizaţiilor 23 27 50
Finanţe Aplicate (in lb engleza) 0 30 30
Contabilitate Audit şi Management Financiar Contabil 16 34 50
Contabilitate şi Raportări Financiare conforme cu Standardele Internaţionale 16 34 50
Economie şi Afaceri Internaţionale Economie şi Afaceri Europene 18 32 50
Economie şi Administrarea Afacerilor Internaţionale (în limba engleză) 15 35 50
  TOTAL CRAIOVA 220 510 730

 

CIFRA DE ȘCOLARIZARE PE PROGRAME DE STUDII DE MASTER – 2015-2016 - DROBETA TURNU SEVERIN

Programul de studiu

Nr locuri Buget 2015

Nr locuri Taxa 2015 Nr total locuri 2015
Managementul Organizaţiei (Dr.Tn.Severin) 15 35 50
Administrarea Afacerilor în Turism, Comerț şi Servicii (Dr.Tn.Severin) 15 35 50
Strategii financiare ale companiei și consultanță fiscală (Dr.Tn.Severin) 0 40 40
Management Contabil, Expertiză Contabilă şi Audit (Dr.Tn.Severin) 19 31 50
TOTAL DROBETA TURNU SEVERIN 49 141 190

 

Postul scos la concurs Disciplinele din structura postului Propunerea de comisie Data, ora, locul desfăşurării
Departamentul Management-Marketing-Administrarea Afacerilor

Conferentiar,

poz. 22           

Managementul calităţii,

Managementul calităţii totale,

Studiul mărfurilor şi securitatea consumatorilor

Preşedinte comisie:

Conf. univ. dr. OGARCĂ Radu, Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Membri:

Prof. univ. dr. ILIEŞ Liviu, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Conf. univ. dr. POPESCU Dorin, Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Business şi Turism

Conf. univ. dr. BÎZOI Gabriel, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrarea Afacerilor

Prof. univ. dr. POPESCU Daniela, Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Membri supleanţi:

Conf. univ. dr. VOINEA Simona-Lelia, Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Business şi Turism

Conf. univ. dr. ŞIPOŞ Gabriela, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrarea Afacerilor

29.01.2016,

Ora 12.00

Sala 228

Conferentiar,

poz. 25

Marketing,

Marketingul serviciilor,

Marketingul şi experienţa de consum           

Preşedinte comisie:

Conf. univ. dr. CRĂCIUN Liviu, Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Membri:

Prof. univ. dr. PLĂIAŞ Ioan, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Prof. univ. dr. FOLTEAN Florin, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrarea Afacerilor

Prof. univ. dr. DUMITRU Ionel, Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Marketing

Conf. univ. dr. BARBU Cătălin, Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Membri supleanţi:

Conf. univ. dr. MOISESCU Ovidiu, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Conf. univ. dr. NAGHI Remus, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrarea Afacerilor

29.01.2016,

Ora 10.00

Sala 228

Departamentul de Economie, Contabilitate şi Afaceri internaţionale  

Conferentiar,

poz. 23

Microeconomie,

Macroeconomie,

Contracte de export şi de import, reglementări internaţionale, termeni şi uzanţe internaţionale,

Reglementarea afacerilor, internaţionale, litigii şi arbitraj economic

Preşedinte comisie:

Prof.univ.dr. Siminică Marian - Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Membri:

Conf.univ.dr. Pîrvu Ramona – Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Prof.univ.dr. Cişmaş Laura – Universitatea de Vest, Facultatea de Economie şi de Administrarea Afacerilor

Conf.univ.dr. Sîrghi Nicoleta - Universitatea de Vest, Facultatea de Economie şi de Administrarea Afacerilor

Conf.univ.dr. Bâldan Florentina Cristina – Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economie.

Membri supleanti:

Conf.univ.dr. Rădulescu Magdalena - Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economie

Conf.univ.dr. Vădasan Ioana - Universitatea de Vest

26.01.2016,

Ora 14.00

Sala 228

Lector, poz. 33

Audit intern,

Audit statutar,

Audit financiar,

Audit şi control intern,

Audit şi comunicare financiară,

Tehnici şi proceduri de audit

Presedinte comisie:

prof. univ. dr. Mihai Magdalena– Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Membri:

Prof. univ. dr. Domnisoru Sorinel – Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Prof. univ. dr. Pirvu Cerasela – Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Conf. univ. dr. Dragan Cristian – Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Conf. univ. dr. Baluna Radu – Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Membri supleanti:

Conf. unuiv. dr. Brabete Valeriu – Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Conf. univ. dr. Goagara Daniel – Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

28.01.2016,
ora 9.00

Sala 228

Departamentul Finanţe, Bănci şi Analiză economică

Asistent, poz. 38

Analiză economică;

Analiză economico-financiară;

Analiză financiară

Preşedinte comisie:

Conf. dr. Băndoi Anca, Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Membri:         

Prof. dr. Siminică Marian, Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Conf. dr. Cîrciumaru Daniel, Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Conf. dr. Drăcea Raluca, Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Prof. dr. Sichigea Nicolae, Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Membri supleanti:

Conf. dr. Stanciu Cristian Valeriu, Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Lect. dr. Sichigea Mirela, Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

27.01.2016,

Orele 9.00 – 15.00

Sala 228

Descărcați extrasul procesului verbal, dacă nu îl puteți vizualiza mai jos

Procesul verbal in extenso este publicat in zona privata.
Publicat azi, 15.01.2020, ora 20.30

Conditions of admission

How to apply - Erasmus Students

NOMINATION
You must be nominated by your home institution for the Erasmus exchange with the UCV.

APPLICATION
You must send the following documents to UCV:

 

 • Copy of your Learning Agreement;
 • Copy of the Student Application Form (signed and sealed by your university);
 • Copy of the Transcript of Records of the courses completed at the home university.

These documents will be sent by post (with acknowledgement of receipt) and by mail
to the Department of International Relations at the following address:

Departamentul de Relaţii Internaţionale
Universitatea din Craiova
Str. A. I. Cuza, nr. 13
Craiova, 200585, jud. Dolj, Romania

APPLICATION DEADLINES

 • 30th May for students applying for the first semester or for the full academic year
 • 30th November for students applying for the second semester

 

ACCEPTANCE

 • UCV will inform you of its decision as soon as possible after receiving your application. The confirmation of acceptance will be sent by the Department of International Relations of UCV both to your university and to you, by mail.
 • If you have been accepted at the University of Craiova, the Department of International Relations will send you by mail:

 

  • Hostel reservation form (it will be provided by the Department of International Relations of UCv after acceptance)
  • Registration form for the Romanian language courses (it will be provided by the Department of International Relations of UCv after acceptance)
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.