1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Conf. univ. dr. Mitu Narcis Eduard
Finanţe, Bănci şi Analiză Economică

Narcis MITU

Instituția/Facultatea Ciclul Specializarea Perioada Diploma obținută
Facultatea de Științe Economice licență Finanțe-Contabilitate  1989-1994  economist
Facultatea de Științe Economice studii aprofundate Management financiar-contabil  1999-2000  economist 
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor doctoral Științe-economice  2001-2005  doctor
         
         
Instituția Perioada Gradul didactic obținut / Calificarea obținută Activități desfășurate
 DGFP-Argeș 1994-1995   Referent de specialitate  Trezoreria statului
 DGFP-Argeș 1995-1997   Inspector de specialitate  Control fiscal persoane juridice
 DGFP-Argeș 1997-1999   Consilier superior   Șef serviciu control fiscal persoane fizice
 DGFP-Argeș 1999-2001   Consilier superior  Șef serviciu administrarea veniturilor statului
 DGFP-Argeș 2001-2003   Consilier superior Director executiv adjunct Admnistrația Finanțelor Publice - Câmpulung Muscel
FEAA-Craiova 2003-2004  Asistent univesitar   Predare/seminarizare
FEAA-Craiova 2004-2008  Lector universitar  Predare/seminarizare
FEAA-Craiova 2008-prezent  Conferențiar universitar  Predare/seminarizare
       
 • International Fiscal Association (IFA);
 • Asociația Generală a Economiștilor din România;
 • Membru IIGE (International Institute of Global Economy);
 • Membru fondator și membru al conducerii operative a Centrului de Cercetări Bancare și Financiare (CEBAFI).

Analize economice, financiare și fiscale;

Contabilitate managerială

Stagii internaționale de specializare:

   * 08 – 14.06.2009 Facultat de Ciences Economiques i Social, Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona, Spania

 * 11 – 18.06.2010 Universidade Autonoma de Lisboa, Portugalia

 * 12 – 23.03.2012 Aberdeen Business School, Robert Gordon University, Marea Britanie

 • Certificat de absolvire Seria L, nr. 00143571 - competență: Formator - 2017;
 • Certificat de absolvire Seria G, nr. 00351108 – competență: Comunicare în limba engleza - 2012;
 • Certificat de absolvire Seria F, nr. 0126589 – competență: Formator de formatori - 2010.

Recunoscute CNCSIS

1. Asigurări şi reasigurări – Narcis Eduard MITU, Editura Universitaria, Craiova, 2006, ISBN 973-742-431-X; ISBN 978-973-742-431-0. pg. 329.

2. Finanţele instituţiilor publice – Roxana Maria NANU, Narcis Eduard MITU, Radu BUZIERNESCU, Editura Universitaria, Craiova, 2007, ISBN 978-973-742-570-6, pg.276.

3. Asigurări de viaţă şi fonduri de pensii – Mirela CRISTEA, Raluca DRĂCEA, Narcis Eduard MITU, Editura Universitaria, Craiova, 2007, ISBN 978-973-742-663-5, pg.225.

4. Finanţe publice. Teorie, grile, aplicaţii – Gheorghe MATEI, Marcel DRĂCEA, Raluca DRĂCEA, Narcis MITU, Editura Sitech, Craiova, 2007, ediţia III, ISBN 978-973-659-4, pg. 380.

5. Codul fiscal comentat – Radu BUFAN, Mircea Ştefan MINEA, Narcis Eduard MITU şi colectiv, Editura Wolters Kluwer, Bucuresti, 2008, ISBN 978-973-1911-03-8, pg. 1398.

6. Asigurări comerciale - Narcis Eduard MITU, Editura Universitaria, Craiova, 2008, ISBN 978-606-510-225-5. pg. 244

7. Finante publice – Narcis Eduard MITU, Editura Universitaria, Craiova, 2008, ISBN 978-606-510-327-6. pg. 220

8. Finanţele instituţiilor publice (manual ID) - Narcis Eduard MITU, Raluca DRĂCEA, Editura Universitaria, Craiova, 2009, ISBN 978-606-510-517-1. pg. 188

9. Buget şi Trezorerie publică (manual ID) - Marcel DRĂCEA, Narcis Eduard MITU, Editura Universitaria, Craiova, 2009, ISBN 978-606-510-550-8. pg. 220

10. Finanţe publice (manual ID) - Marcel DRĂCEA, Gheorghe MATEI, Raluca DRĂCEA, Narcis Eduard MITU, Editura Universitaria, Craiova, 2009, ISBN 978-606-510-567-6. pg. 192

11. Fiscalitate comparată – Marcel DRĂCEA, Narcis Eduard MITU, Raluca DRĂCEA, Editura Universitaria, Craiova, 2009, ISBN 978-606-510-587-4. pg. 174

12. Elaborarea şi execuţia bugetului public – Marcel DRĂCEA, Narcis Eduard MITU, Raluca DRĂCEA, Editura Universitaria, Craiova, 2010, ISBN 978-606-510-891-2. pg. 210

13. Etică şi negociere în afaceri - Narcis Eduard MITU, Roxana Maria NANU, Editura Sitech, Craiova, 2010, ISBN 978-606-11-0788-9. pg. 292

14. Buget şi trezorerie publica - Marcel DRĂCEA, Narcis Eduard MITU, Editura Universitaria, Craiova, 2010, ISBN 978-606-14-0040-2. pg. 328

 

15. Finanţele instituţiilor publice - Narcis Eduard MITU, Roxana Maria ISPAS, Editura Universitaria, Craiova, 2011, ISBN 978-606-14-0101-7. pg. 159

16. Sisteme fiscale comparate – Marcel DRĂCEA, Narcis Eduard MITU, Raluca DRĂCEA, Editura Universitaria, Craiova, 2011, ISBN 978-606-14-0135-2. pg. 164

17. Buget şi trezorerie publica - Marcel DRĂCEA, Narcis Eduard MITU, Editura Universitaria si Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, ISBN 978-606-14-0530-5; 978-973-595-465-9. pg. 348

18. Finanţe publice. Teorie, grile, aplicaţii – Gheorghe MATEI, Marcel DRĂCEA, Raluca DRĂCEA, Narcis MITU, Editura Universitaria, Craiova, 2013, ediţia IV, ISBN 978-606-14-0673-9, pg. 356.

19. Proceduri fiscale - Narcis Eduard MITU, Ioana Ecaterina MITU, Editura Sitech, Craiova, 2012, ISBN 978-606-11-2935-5; pg. 194


(Selecție) - din peste 130 articole:

Mitu, N. E. (2016). Taxpayer behaviour: typologies and influence factors. Revista de Stiinte Politice, (49), 77+.

Mitu, N. E., Drăcea, R., & Popa, A. (2007). The quantification of the performance of public institutions – basics concepts.

Mitu,  N.E.  (2008).  Direct  Taxation  –  Direction  of  Harmonization.  Annals  of  University  of Craiova  –  Economic  Science  Series,  Vol.  3,  1407  –  1411

Mitu N.E., Stanciu C. (2018). Tax Principles Between Theory, Practice and Social Responsibility. In: Idowu S., Sitnikov C., Simion D., Bocean C. (eds) Current Issues in Corporate Social Responsibility. CSR, Sustainability, Ethics & Governance. Springer, Cham.

Mitu, N. E. (2015). Taxation Policies: Evidence from Flat Tax vs. Progressive Tax Pathways. Revista De Stiinte Politice, (45): 200–210. 

Mitu, N. E. (2009). Tax Competition – Areas of Display and Effects. European Research Studies. vol. 12(2), 67 – 76. 

Mitu N.E. (2020) Voluntary Tax Compliances as a Form of Social Responsibility: Factors of Influences. In: Idowu S., Sitnikov C. (eds) Essential Issues in Corporate Social Responsibility. CSR, Sustainability, Ethics & Governance. Springer, Cham.

Nr. crt. Grant/Proiect Statut în echipa de cercetare Perioada Statut proiect Tip proiect

 

       
 1.  Studiu privind optimizarea costului fiscal la S.C. Comat S.A., Craiova  Director proiect 2008-2009  Mediu de afaceri  -
 2. Strategie de compatibilizare a învățământului superior românesc cu cerințele spațiului european al educației și cercetării științifice  Membru 2005-2007  CNCSIS 
 3. Studiu privind organizarea pe baze moderne a contabilității și calculației costurilor și proiectarea unei aplicații informatice pentru obținerea în sistem integrat a informațiilor necesare în procesul managerial la S.C. X-TAL Craiova  Membru 2010  Mediu de afaceri  -
 4. Studiu privind implicațiile fiscalității asupra performanțelor economico-financiare ale Trustului de Montaj Utilaj Chimic Membru 2010-2011 Mediu de afaceri  
 5. Program de instruire complex în vederea dezvoltării abilităților manageriale la nivelul companiilor din Craiova și Râmnicu Vâlcea Membru 2007 PHARE  
 • Membru în Biroul Catedrei de Finanţe al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova : 2008 - 2011

 • Membru în Biroul Departamentului de Finante, Banci si Analiză economica: Mandatul 2011 – prezent;
 • Membru Who is Who;

 • Membru în colectivul editorial – Revista Tinerilor Economisti;

 • Lector evaluator CECCAR;

 • Membru în colectivul organizatoric al The International Conference „COMPETITIVENESS AND STABYLITY IN KNOWLEDGE – BASED ECONOMICS”; 4th of May – 5th of November, Craiova 2011;

 • Membru in comitetul de recezie al revistei "Finanțe -Provocarile Viitorului";
 • Coordonator de programe în cadrul Unității de Accesare și Implementare a Fondurilor Europene (UIAFE 3 - FEAA): 2012 - 2014;
 • Membru în cadrul Departamentului de Fonduri Europene la nivelul Universității din Craiova: 2015 - prezent;
 • Responsabil axa (Axa Finanțe și Analiză Economică) de cercetare în cadrul Centrului de cercetări în Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității din Craiova: 2012 - prezent.

Premii și distincții:

 

 • Premiul I AFER pentru literatură de specialitate economică - domeniul finanțe - lucrarea Proceduri fiscale - 2013;

 • Premiul II AFERpentru literatură de specialitate economică - domeniul finanțe - lucrarea Asigurări de viață și fonduri de pensii - 2008;  

 • Diplomă de excelență în semn de recunoaștere a meritelor pentru sprijinirea cercetării științifice studențești - AFER- 2009;

 • Diplomă de onoare pentru merite deosebite în dezvoltarea învățământului superior economic la Craiova - Universitatea din Craiova - 2011;

 • Diplomă de onoare pentru contribuția adusă la dezvoltarea învățământului superior economic la Craiova - Universitatea din Craiova - 2006;
 • Diplomă de evaluare în semn de recunoaștere a meritelor în evaluarea responsabilă a lucrărilor prezentate în Olimpiada Națională a Studenților Economiști, ediția VIII-a - AFER - 2013;

 • Diplomă pentru contribuția deosebită la organizarea secțiunii Finances and Busines Evaluation - iCOnEC, Universitatea din Craiova, 2011                             

 

 

 

 

 

 

 

 


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.