1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Conf. univ. dr Cîrciumaru Daniel
Finanţe, Bănci şi Analiză Economică

8Daniel-Circiumaru

Instituția/Facultatea Ciclul Specializarea Perioada Diploma obținută
 Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor  Studii postdoctorale  Dezvoltarea unui model de predicţie a riscului de faliment pentru firmele româneşti. Corelaţia risc de faliment-valoarea de piaţă a firmelor  2010 - 2013  Certificat postdoctorat
 Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor  Studii doctorale  Metode statistice în analiza riscului la nivelul unei entităţi economice  2002 - 2007  Diplomă doctor
 Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Economice  Studii aprofundate  Management financiar  2000 - 2001  Diplomă studii aprofundate
 Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Economice  Licență  Bănci și Burse de Valori  1996-2000  Diplomă licență
Instituția Perioada Gradul didactic obținut / Calificarea obținută Activități desfășurate
 Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor  2015 - prezent  Director departament Finanțe, Bănci și Analiză Economică
 Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor,  2013 - prezent  Conferențiar universitar
 Universitatea din Craiova  2012 - 2013

 Director general administrativ

Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 2007 - 2013 Lector universitar
Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Economice 2004 - 2007 Asistent universitar
Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Economice 2001 – 2004 Preparator universitar

Asociația Națională a Evaluatorilor din România

Asociația Generală a Economiștilor din România

Societatea Română de Analiză Economico-Financiară

Certificat ANC – Comunicare în limba engleză

Certificat de competență lingvistică – Limba engleză

Certificat ANC – Auditor intern

Certificat ANC – Formator

Certificat ANC – Manager de proiect

Certificat ANC – Evaluator proiecte

Certificat ANC – Inspector / referent resurse umane

Certificat de absolvire a cursului Introduction to Corporate Social Responsibility: Romania (The World Bank Institute)

- elaborare studii și analize socio-economice

- scriere și implementare proiecte POCU

- elaborare planuri de afaceri

- consultanță financiară

 1. Analiza economico-financiară a firmei, ediţia a II-a, Editura Scrisul Românesc, Craiova 2003, 375 pg., F. Radu, L. Buşe, M. Siminică, D. Cîrciumaru, ISBN 973-38-0305-7.
 2. Analiza economico-financiară a societăţilor comerciale, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2004, 405 pag., ISBN 973-38-0426-6, F. Radu, D. Cîrciumaru, D. Bondoc
 3. Analiza economico-financiară a societăţilor comerciale, ediţia a II-a, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2006, 395 pag., ISBN 973-38-0426-6, F. Radu, D. Cîrciumaru, D. Bondoc
 4. Analiza economico-financiară a firmei, Ed. Sitech, Craiova, 2007, 311 pag., ISBN 978-973-746-510-8, L. Buşe, M. Siminică, D. Cîrciumaru, N. Marcu
 5. Analiză şi diagnostic economico – financiar, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2008, ISBN 978-973-38-0011-8, 305 pag., F. Radu, D. Cîrciumaru, D. Bondoc
 6. Analiza economico-financiară, Ed. Sitech, Craiova, 2008, 220 pag., ISBN 978-606-530-021-7, L. Buşe, M. Siminică, D. Cîrciumaru, N. Marcu
 7. Analiza statistică a nevoilor de instruire la nivelul regiunii Oltenia, studiu realizat în cadrul contractului POSDRU/9/3.1/S/9, cu titlul „Proiectarea, implementarea şi derularea unui sistem de formare continuă, inter-regional şi transnaţional, pentru obţinerea competenţelor antreprenoriale, acronim EDU-ANTREPRENOR”, Ed. Sitech, Craiova, 2009, 211 pg., ISBN 978-606-530-349-2, C. Radu, C. Ionaşcu, D. Burdescu, M. Siminică, R. Bălună, I. Vladimirescu, L. Buşe, M. Mitrache, D. Cîrciumaru, A. Burlea Şchipoiu, A. Bădică
 8. De la Responsabilitatea Socială a Întreprinderii la Responsabilitatea Socială Deschisă, Ed. Sitech, Craiova, 2009, 198 pg., ISBN 978-606-530-802-2, A. Şchiopoiu-Burlea (coordonator), R. Bălună, D.D. Burdescu, M. Buşe, R. Buşe, R.N. Ciorbagiu, D. Cîrciumaru, L. Crăciun, A. Fira, C. Ionaşcu, R. Lolescu, C. Mihăescu, M. Mitrache, C. Nedelcu, O. Popa, C. Radu, A. Sandu, M. Siminică;
 9. Analiză economico-financiară, Ed. Sitech, Craiova, 2010, 240 pag., ISBN 978-606-11-0764-3, L. Buşe, M. Siminică, D. Cîrciumaru, D. Simion, M. Ganea
 10. Analiza riscului firmei, Ed. Universitaria, Craiova, 2013, 168 pag., ISBN 978-606-14-0637-1, Daniel Cîrciumaru

 

 1. The Analysis of the Bankruptcy Risk for the Romanian Companies. Case Study: The Food Industry, Revista Economică, nr. 2 (55) / 2011, Sibiu, pg. 132- 139, ISSN 1582-6260, (indexata RePec, Ulrich`s Periodicals Directory, DOAJ - Directory of Open Access Journals), D. Circiumaru
 2. A Study Regarding the Impact of Fiscality on the Performances of Romanian Industrial Companies, Journal of International Scientific Publications, Economy & Business, (indexed in ProQuest, EconLit, DOAJ) Vol. 5, Part 1, 2011, ISSN 1313-2555, pg. 191-199, D. Circiumaru
 3. Critics Regarding the Use of Degree of Financial Leverage in Evaluating the Financial Risk of a Company, Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Economice, Year XXXXI, No. 39, ISSN 1223-365 X, pg. 49-60, Daniel Cîrciumaru
 4. A Study Regarding the Return on Equity of Romanian Companies, Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Economice, Year XXXXI, No. 39, ISSN 1223-365 X, pg. 267-276, Marian Siminică, Daniel Cîrciumaru, Bianca Mogoşeanu
 5. The Correlation between the Return on Assets and the Measures of Financial Balance for Romanian Companies, Marian Siminica, Daniel Circiumaru, Dalia Simion, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, (Indexed in Scopus, Engineering Village, Compendex®, American Mathematical Society (AMS), Inspec - The IET, Ulrich's International Periodicals Directory) Issue 2, Volume 6, 2012, ISSN: 1998-0140, pp. 249-256
 6. Formal and Informal Aspects of Management Tools, Procedia Economics and Finance (indexed by Science Direct, Scopus), volume 8, 2014, p. 187-193, 1st International Conference 'Economic Scientific Research - Theoretical, Empirical and Practical Approaches', ISSN: 2212-5671, ESPERA 2013, DOI information: 10.1016/S2212-5671(14)00080-X, Constanța Iacob, Raluca Drăcea, Daniel Cîrciumaru
 7. Return versus Risk. Evidence from Romania, Annals of University of Craiova, Economic Sciences Series, No. 43, vol. 1, 2015, ISSN 1223-365X, pg. 1, Daniel Cîrciumaru, Anca Tănasie, Raluca Drăcea, Marian Siminică
 8. European Union’s Post Crisis Financial Regulatory System – a Brief Analysis of Existing Options, Procedia Economics and Finance 2015 (indexed by Science Direct, Scopus), vol. 22, pg. 552-559, Anca Tanasie, Lavinia Netoiu, Daniel Cîrciumaru, Titu Netoiu
 9. The impact of the market concentration ratio on the productivity. Romanian chemical industry, Siminică Marian, Cârstina Silviu Cîrciumaru Daniel, Nețoiu Lavinia, Revista de chimie, volumul 2018, Martie, vol. 69, Issue 3, ISSN Print 0034-7752, ISSN Online 2668-8212, pp. 697-702, https://doi.org/10.37358/RC.18.3.6178, WOS:000430946500035
 10. A Comparative Approach of the Environmental Performance between Periods with Positive and Negative Accounting Returns of EEA Companies, Mirela Sichigea, Marian Siminică, Daniel Cîrciumaru, Silviu Cârstina, Nela-Loredana Cărăba-Meiță, Sustainability 2020 (Special Issue Sustainable Regional Development: The Social, Environmental and Economic Challenges and Solutions), vol. 12 (issue 18), 7382; https://doi.org/10.3390/su12187382, WOS: 000584271300001
 11. Materiality conditions in the interplay between environment and financial performance. A graphical modelling approach for EEA oil and gas companies, Complexity, special issue Economic and Financial Networks 2020 (FN20-8503), vol. 2021, Article ID 7380759, 16 pages, 2021, MULTIDISCIPLINARY SCIENCES-SCIE Category, IF 2,462 (Q2-yellow area), AIS 0,421 (June 2020, JCR 2019), Sichigea Mirela, Siminică Marian, Cristea Mirela, Noja Grațiela Georgiana, Cîrciumaru Daniel, https://doi.org/10.1155/2020/7380759, WOS: 000627399700003

 

Nr. crt. Grant/Proiect Statut în echipa de cercetare Perioada Statut proiect Tip proiect

1.

 Learning to live together: Modern Perspectives on Transversal Skills in Education for Sustainable and Solidary Development  Membru  2016-2017  SEE 2009-2014
 2  Transfer skills and innovation to lead to develop vocational training in business policies and procedures Human Resources integrating social responsibility (HeRmeS – R project)  Membru 2008-2009  Leonardo da Vinci, Lifelong Learning Programme
 3  Competiţia fiscală. Impactul fiscalităţii asupra performanţelor economico-financiare la nivel micro şi macroeconomic  Membru  2007-2010  PNCDI II – IDEI
 4  Sistem informatic pentru interogarea bazată pe conţinut a bazelor de date multimedia cu imagini medicale  Membru  2007-2009  PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE

Domenii de competență:

- Analiză economico-financiară

- Analiza riscurilor firmei

- Diagnosticul financiar al firmei

- Analiza performanțelor firmei

- Evaluarea firmei


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.