1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Conf. univ. dr Badîrcea Roxana Maria
Finanţe, Bănci şi Analiză Economică

 Roxana 3

 

Instituția/Facultatea Ciclul Specializarea Perioada Diploma obținută
 Facultatea de Stiinte Economice  Licenta  Banci si Burse de Valori  1994-1998  Economist
Facultatea de Stiinte Economice  Studii Aprofundate  Analize si Sinteze Macroeconomice  1998-1999  Studii Aprofundate
Facultatea de Drept Nicolae Titulescu  Licenta  Drept Juridic  1998-2002  Jurist
 Facultatea de Stiinte Economice  Doctorat  Economie  1998-2002  Doctor in Economie
 Faculatea de Economie si Administrarea Afacerilor  Postdoctorat  Finante  2010-2013  Atestat de absolvire a cursurilor postdoctorale
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Abilitare Finante 2019  Atestat abilitare
Instituția Perioada Gradul didactic obținut / Calificarea obținută Activități desfășurate
 Facultatea de Stiinte Economice  1998-2000  Preparator  Seminarii si redactare cursuri monedă si credit, fiscalitate
 Facultatea de Stiinte Economice  2000-2003  Asistent  Sustinere activitati didactice diverse, seminarii si cursuri monedă si credit, fiscalitate, monedă si credit1, monedă și credit 2
 Facultatea de Stiinte Economice  2003-2008  Lector  Sustinere si redactare de cursuri Economie monetară internațională, Monedă si credit, Fiscalitate, coordonare activitati cercetare, indrumare activitate studenti
Facultatea de Stiinte Economice 2008-prezent Conferentiar Sustinere si redactare de cursuri Economie monetară internațională, Etică și negociere bancară, Economie monetară și bancară, Instituții si fonduri europene, coordonare activitati cercetare, indrumare activitate studenti

AGER

Stagiu de cercetare la SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, 1-31 august 2012

 Evaluator ARACIS

Formator/ cod COR 242401 2017

 

  • Finanțarea proiectelor din fonduri europene
  • Etica si integritate academic
  • Redactor  adjunct al  Revistei  Finante-ProvocariileViitorului
  • Membru  in  Editorial  Board  al  revistei  Journal  of  Advanced  Research  in  Economics and International  Business

Recunoscute CNCSIS

Badircea Roxana, Identificarea factorilor de risc si stimulator ai integrarii romaniei in UEM,  Universitaria,Craiova, 2013, 182p., 978-606-14-0649-4

Marin Opritescu, Jenica Popescu, Cristi Spulbar, Gheorghe Birau, Roxana Nanu, Alia Opritescu, Oana Gherghinescu, Alina Iacobescu, Managementul riscurilor si performantelor bancare, Ed. Universitaria, Craiova, 2007, 184p., 978-973-742-798-4

Roxana Nanu, Economie monetara internationala, Ed. Sitech, 2009, 214p., ISBN 978-606-530-211-2

Nanu Roxana, Reforma sistemului bancar din Romania, Editura Universitaria, anul 2002, 295p., ISBN 973-8043-109-0

Mitu Narcis, Nanu Roxana, Etică și negociere bancară, Ed. Sitech, Craiova, 2010, 292p., ISBN 978-606-11-07-88-9

Nanu Roxana, Tourism and Development in Romania, Academica Greifswald Germany, 211p, 2009, ISBN 978-3-940237-14-9

(Selecție)

Linking Public Finances’ Performance to Renewable-Energy Consumption in Emerging Economies of the European Union. Sustainability 2021, 13, 6344. https://doi.org/10.3390/su13116344

Cohesion Performance and Sustainable Development Progress in EU States, REVISTA DE ECONOMIA MUNDIAL Issue 57, Page 25-43, DOI 10.33776/rem.v0i57.3837, Published 2021

 Conecting Blue Economy and Edonomic Growth to Climare Change: Evidence from European Union Countries, ENERGIES,  Volume 14, Issue 15, DOI 10.3390/en14154600, AUG 2021

 The Nexus between Carbon Emissions, Energy Use, Economic Growth and Financial Development: Evidence from Central and Eastern European Countries, Sustainability 2020 June, 12(18), 7747; https://doi.org/10.3390/su12187747, WOS:000584266300001, https://www.mdpi.com /2071-1050/12/18/7747T

he impact of agriculture and renewable energy on climate change in Central and East European Countries, Agricultural Economics, 2020/66/10, WOS:  WOS:000605082500002 https://www.agriculturejournals.cz/web/agricecon.htm?type=article&id=250_2020-AGRICECON

Comparison between Romania and Sweden Based on Three Dimensions: Environmental Performance, Green Taxation and Economic Growth Sustainability 2020, 12, 3817. DOI:10.3390/su12093817 WOS:000537476200315, https://www.mdpi.com/2071-1050/12/9/ 3817

Implementation of Integrated Management Systems and Corporate Social Responsibility Initiatives—A Romanian Hospitality Industry Perspective, Sustainability 2018, 10 (10), doi.org: 10.3390/su10103684, ISSN 2071-1050,  WOS 000448559400326; https://www.mdpi.com/2071-1050/10/10/3684

Banking Integration in European Context,  Revista Amfiteatru Economic vol XVII, Nr. 42/2016, p. 317-334, ISSN 1582-9146, WOS:000378270700006 http://www.amfiteatrueconomic.ro/ArticolRO.aspx?CodArticol=2518

Historical Study Regarding the Protection of Consumers within the Electric Energy and Natural Gas Markets,  Revista Amfiteatru Economic vol XV, Nr. 34/2013, p. 385-399, ISSN 1582-9146,  WOS 000319858100007

The Correlation Corporate Governance – Financial Performances in the Romanian Banks,  CSR, Sustainability, Ethics & Governance, Samuel O. Idowu et al. (Eds): Current Issues in Corporate Social Responsibility, ISBN 978-3-319-70448-7, 455851_1_En, (11)

Corporate Lending In The Developing Market Of Banking Services,  Strategica:Shift! Major Challenges of Today¢s Economy, Conference 5th International Academic Conference on Strategica: Shift! Major Challenges of Today¢s Economy, Sep 28-30, 2017, Book Series : Strategica, ISSN 2392-702X, ISBN 978-606-749-269-9

Corporate Social Responsibility: An Analysis of Romanian Banks, CSR, Sustainability, Ethics & Governance, Samuel O. Idowu et al. (Eds): Essential Issues in Corporate Social Responsibility, ISSN 2196-7083, 2020, p.177-205

Nr. crt. Grant/Proiect Statut în echipa de cercetare Perioada Statut proiect Tip proiect
 1 Student Antreprenor în    cadrul facultăților de Economie și Administrarea Afacerilor si Horticultură. POCU 125093,  2019-2021  Responsabil financiar  2019-2021    Proiect POCU
 2  Dezvoltare prin antreprenoriat POCU/82/3/7/103965  Consilier initiere si dezvoltarea afacerii  2018-2020  Finalizat  Proiect POCU
 3  Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov, POSDRU/176/3.1/S/150319;   Responsabil financiar  2015-2016  Finalizat  Proiect POSDRU
 4  SGU Proiectului privind Învăţământul Secundar – ROSE (AG21), Școala de vară ”Dă valoare pașilor tăi pentru viitor”, finanțat de către BIRD,   Responsabil financiar  2017-2019  Finalizat

 Banca Mondială

5.  Contractul de cercetare nr. 10C/ 5.10.2018 cu titlul  Studiul de monitoring asupra migratței și invaziei speciilor: ambrosia artemiisifolia si phytolacca americana în habitatele forestiere din bazinul inferior al Jiului. Identificarea măsurilor active de combatere  Membru 2018-2021   Contract de cercetare cu mediu socio-economic

Organizare evenimente sociale și profesionale (conferințe, seminarii, workshopuri)

Membru în comisiile de susţinere a tezelor de doctorat,  a disertaţiilor şi  a lucrărilor de licenţă

Diplomă de onoare – acordată decătre Senatul Universității din Craiova pentru pentru excelente rezultate didactice și de cercetare în domeniul economiei, 2006

Premiul III pentru literatura economică din domeniul Finanțelor acordat de AFER, pentru lucrarea Managementul riscurilor și performanțele băncii, Editura Universitaria, în calitate de coautor


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.